May 16, 2022
Sensorer fanger unormale udsving ved monitorering

I takt med at Woodsense sensorerne kommer ud og dækker større byggerier i både Danmark, Sverige og Norge, får vi adgang til mere data, som vi kan anvende til at forbedre vores anomali detekterings algoritmer.

Vores intelligente fugtmåler er bygget op omkring en algoritme som gennem vejrdata om nedbør, luftfugtighed, lufttryk, dugpunkt samt vindretning- og hastighed kan vurdere mængden af fugt i træet.

For at kunne fange fugt- og uregelmæssigheder kombinerer vi vores data med vejrdata, som gør os i stand til at analysere os frem til kritiske situationer.

Sensorerne har været i stand til at fange mange forskellige udsving i målingerne og give besked om udsving gennem en intelligent fugtalarm - her er et udpluk af de mange varierende udsving, sensorerne har fanget.


Eksempel 1: Korrekt udtørring af CLT elementerOvenstående eksempel viser monitorering af korrekt udtørring af CLT elementer efter lukning over en periode på fire måneder fra december 2020 til april 2021.

I løbet af perioden kom nogle af områderne ikke ned på det acceptable niveau på 10 pct., og skulle derfor gentjekkes.


Eksempel 2: Opbevaring af træmodul hos fabrikant

Mange træmoduler ligger lang tid til opbevaring og det er derfor vigtigt for fabrikanter og leverandører at sørge for, at træmodulerne ikke udsættes for dårlige forhold.
Ovenstående eksempel viser monitorering af et træmodul som har ligget til opbevaring ved en fabrikant. Målingerne for de andre monitorerede træmoduler ændrede sig ikke, og derfor blev der rejst et flag ved ovenstående målinger.

I målingerne kan man se hvordan temperatur og luftfugtighed pludselig ændrer sig omkring d. 11. marts, hvor der var ekstreme vejrforhold med storm og regn.

Eftersom efterfølgende udtørring af træmodulet ikke skete umiddelbart efter, antages det desuden, at der er gået hul på plastikindpakningen, som dækker træmodulet.

Uanset om træmoduler opbevares ved fabrikanten eller på byggepladsen, er det en god idé at udføre fugtmonitorering for at holde øje med mængden af fugt i træelementerne.

Som ovenstående eksempel viser, er sensorerne i stand til at spore fugt og uregelmæssigheder ved at samle og anvende vejrdata om det omkringliggende miljø, herunder fugtindhold- og nedbør samt luftfugtighed og temperaturer.


Eksempel 3: Gradvis stigning af fugtindhold i kælder

Som følgende eksempel viser, kan fugtmonitorering med stor fordel anvendes efter udførelsesfasen; også i kælderrum og risikoområder, er der store fordele at hente, ved at udføre fugtmonitorering i bygningens driftsfase.
Ovenstående eksempel viser fugtmonitorering, hvor sensorerne er placeret i en kælder. I målingerne sker der ikke en drastisk stigning, men eftersom sensoren er monteret i en kælder, var det mistænkeligt, at den gradvise stigning skete og ikke tørrede ud efterfølgende.

Da kunden fik alarmen og tjekkede til sin kælder, fandt de ud af, at vejarbejdere havde boret gennem fortovet og ned til kælderen. Det resulterede i, at regnvand lige så stille begyndte at fylde kælderen op.

Denne kunde satte nogle af sensorerne op, efter de havde haft en kæmpe lækage, så de var glade for at undgå endnu et vandproblem.

Optimer fugtstrategi med intelligent sensorløsning

Fra første dag har målet med Woodsense sensorløsningen været at have smarte algoritmer, som automatisk detekterer anomalier og som tager højde for sensor placeringens kontekst.

Før vi kan nå dertil, bruger vi kræfter på manuelt at inspicere data, så vi bedre kan træne vores algoritmer. Det kan derfor nærmere kaldes Human Assisted AI indtil videre, frem for fuldautomatisk anomali detektering. Vi udvikler intenst på vores data detektering og vi glæder os til at kunne skrive mere om det i fremtiden. Følg med her på siden eller tilmeld dig vores nyhedsbrev.Laura Kellgren

Content Marketer
Læs mere
Kunne også have interesse
Woodsense rejser millionbeløb i investeringsrunde

Woodsense har med ambition om at fremme den grønne omstilling i byggebranchen rejst 2,6 mil. kr. i ny investeringsrunde.
Woodsense selected to participate in sustainability category at MIPIM

Woodsense has been selected for the finals at the Startup Competition in the sustainability-category at the PropTech conference MIPIM.
COWI: Glostrup Neurorehabilitering

April 17, 2022

Woodsense er inddraget i bygningen af det nye neurorehabiliteringshus i Glostrup for monitorere facade elementer og øge tryghed for bygherre og entreprenør.
Sophie Radich: Potentiale i fugtmåling ved større træbyggerier

April 17, 2022

Woodsense tager del i opførelsen af Sophie Radich skolen i Norge med det formål at hente viden og erfaring til fremtidige byggeprojekter.
Woodsense indgår samarbejde med CLT Denmark

Woodsense har indledt et samarbejde med CLT Denmark i forbindelse med dokumentation af CLT’s egenskaber i forhold til at modstå fugt.
Sensorløsning bidrager til at opnå DGNB bæredygtigheds- certificering

Woodsense har modtaget dokumentationsrapport fra Rambøll, som beskriver, hvordan sensorløsningen kan bistå byggeprojekter i at opnå DGNB bæredygtighedscertificering.
Ny feature på Woodsense-platform: Plantegning

Ny opdatering gør det muligt at placere sensorer på plantegning i platformen. Funktionen giver et bedre overblik over, hvor sensorerne er placeret i byggeriet.
Fugtmonitorering afgørende for anvendelse af bæredygtigt byggemateriale

CLT elementer kaldes også massivtræ og er et sammensat træelement med en stabilitet og styrke som ofte sammenlignes med beton - modsat beton, er CLT dog et organisk materiale.
Sensorer fanger unormale udsving ved monitorering

Woodsense fugtsensorer har været i stand til at fange mange forskellige udsving i målinger for forskellige typer byggerier.
Case: Adserballe & Knudsen

For at mindske skader, ønskede Adserballe & Knudsen et øget fokus på deres fugtstrategi, og sensorløsningen fra Woodsense blev derfor inddraget.
Intelligent sensorløsning del af ambitiøst træbyggeri med fokus på bæredygtighed og indeklima

April 17, 2022

Sensorløsningen fra Woodsense er i den blevet inddraget som en integreret del af et af de mest ambitiøse institutionsprojekter til dato.
Udvikling af gateway til tørrekammer

Fugtsensoren kan følge træet overalt på træleverandørens fabriksfaciliteter, hvilket giver en ekstra sikkerhed for de kunder, som modtager træet.
Opdatering af rapport-funktion på platform 

Med rapport-funktionen på platformen kan brugere dele rapporter til andre aktører i byggebranchen og dermed opnå en bedre brugeroplevelse.
Kan man fange fugtskader med vejrdata?

Gennem en kombination af indsamlet data og meteorologiske observationer, er sensoren i stand til at spore fugt og uregelmæssigheder i tide.
IoT som fremtidens metode i byggebranchen

April 17, 2022

Hvordan fremmer man bæredygtigt byggeri? Flere peger mod digitalisering som en effektiv metode til at gøre dansk byggeri mere bæredygtigt.
Demo-udgave af digital platform

April 17, 2022

Det er muligt at afprøve platform med kunstig data. Både dansk og engelsk version af platformen er tilgængelig.
Woodsense udvælges som del af Urbantech Mentoring 2021

Woodsense er blevet udvalgt som én af 15 danske startups til at være en del af Urbantech Mentoring 2021.
Produktverificering fra Teknologisk Institut

Woodsense har modtaget produktverificering af vores fugtsensor fra Teknologisk Institut og kan nu give officiel dokumentation til kunder.
Woodsense modtager støtte fra Realdania’s Innovation til marked

Med støtte fra Realdanias Innovation til marked-kampagne kan Woodsense nu bruge mere tid med kunderne.
Undgå fugtskader i træ: Manuel fugtmåling vs. automatisk fugtmonitorering

Undgå, at træ og trækonstruktioner ødelægges af råd og skimmelvækst ved at måle træfugt med automatisk fugtmonitorering.
Monitorering fra fabrik til våd byggeplads

April 17, 2022

At bygge er nemt, hvis alt går som drømt. Dette sker dog sjældent. For aktørerne i processen er det essentielt at have indsigt i sine byggeelementers kvalitet.
Nødvendig monitorering på bevaringsværdige sommerhuse

April 17, 2022

Dette flere hundrede år gamle sommerhus på Fanø bærer på et allerede fantastisk liv. Familien har ejet det siden Johan Rohde (kunstmaler og møbel- og sølvtøjsdesigner) erhvervede det efter 1. verdenskrig og brugte den høje stue (Malerstuen) som atelier. Huset blev besat af tyskerne under 2. verdenskrig, der fyrede op i Malerstuen og i mange år betød, at loftet var sort af soden. 
Makeover - fra BeResourceful til Woodsense

April 17, 2022

BeResourceful er nu efter de første stærke test cases og salg til prominente aktører i byggebranchen klar til at gøre sit indtog på markedet for kvalitetssikring af træelementer i byggeprocessen. 
Kan overvågning med sensorsystem forlænge levetiden af tagkonstruktioner?

April 17, 2022

"Som byggesagkyndig, der også laver en del vedligeholdelsesplaner, kender jeg udmærket denne problematik." - Morten Mathiasen fra Byggesagkyndig.nu
Nu er der virkelig et behov for digitalisering og bæredygtighed i byggebranchen

April 17, 2022

Coronakrisen rammer hårdt hele vejen rundt, og i ejendomsbranchen ser man desværre også konsekvenserne af stigende renter og økonomisk usikkerhed med udskudte ejendomsprojekter og pressede håndværkervirksomheder til følge. Ingen ved på nuværende tidspunkt, hvor hårdt krisen vil ramme, og hvad konsekvenserne vil blive.
Monitorering til at fremme træ i byggeriet

April 17, 2022

For at nå vores regerings ambitiøse klimamål, så skal vi nedsætte byggebranchens klimaaftryk drastisk, da vores bygninger står for 40% af verdens CO2 udledninger. Ved at sænke forekomsten af fugtskader i træet og dermed gøre det mere fordelagtigt at anvende træ i byggeriet, bidrager Woodsense til at gøre byggebranchen mere bæredygtig.
Opdag utætheder i taget, før skaden sker

April 17, 2022

Vi kan ikke have indsigt i om vores tage er i perfekt stand altid, der er dog visse metoder til at opdage disse utætheder før skaden bliver stor og skaber skimmelsvamp. Læs hvordan i artiklen her.