August 19, 2022

Ny feature på Woodsense-platform: Plantegning

Ny feature på Woodsense-platform: Plantegning

Vi har opdateret platformen, så det nu er muligt for brugerne at placere deres sensorer på en plantegning i platformen. Funktionen giver et bedre overblik over, hvor sensorerne er placeret i byggeriet og muliggør en nem overdragelse af information om sensor placering til aktører i alle stadier af byggeprojektet. 


Upload plantegning og placer sensor direkte i platform 

Du kan uploade plantegningen som billedfil direkte til platformen, hvorefter sensorerne kan placeres de rette steder på tegningen. Plantegninger kan uploades både fra computer og mobil, hvilket gør det muligt, at ordne upload af plantegning og placering af sensorerne direkte fra pladsen. 


Når sensorerne er placeret på plantegningen, vil de fremgå som grønne prikker, hvilket gør det nemt at finde frem til sensorerne på alle tidspunkter i byggeprojektet. 


Plantegning i menu på Woodsense platform

Du kan danne dig et overblik og tilgå alle uploadede plantegninger efter behov under siden Plantegninger på platformen. 


Det er også netop på denne side, du kan uploade plantegninger og placere sensorer på tegningerne.Overblik - også 10 år efter placering af fugtsensor 

Woodsense fugtmåler har en levetid på helt op til 10 år. Når sensorerne skal skiftes ved endt levetid, kan placeringen på disse nemt findes på plantegningen - selv hvis byggeriets oprindelige aktører ikke husker den præcise placering, eller ansvaret for fugthåndteringen er blevet overdraget til anden part. 


På den måde giver den nye opdatering et fantastisk overblik over, hvor sensorerne er placeret i byggeriet og muliggør en nem overdragelse af information om sensor placering til aktører - i alle stadier af byggeprojektet. 


Se vores Plantegning Guide for en udførlig gennemgang af, hvordan du tager den nye opdatering i brug. 

Ny feature på Woodsense-platform: Plantegning

Laura Kellgren

Content Marketer

Andre artikler