April 17, 2022
Intelligent sensorløsning del af ambitiøst træbyggeri med fokus på bæredygtighed og indeklima

Et byggeprojekt med fokus på bæredygtighed

Et af de mest ambitiøse institutionsprojekter skal til efteråret opføres af Roskilde Kommune i Ringparken i Roskilde. Projektet, en 1.200 m3 børneinstitution, har fokus på bæredygtighed og indeklima, og er et af de første byggeprojekter som arbejder for at opnå DGNB Hjerte-certificeringen - en certificering som netop har fokus på et optimalt indeklima for bygningens fremtidige brugere. 


Projektets bygherre, Roskilde Kommune, har vurderet sensorløsningen fra Woodsense som et godt værktøj til at opnå viden og data som kan anvendes i fremtidige træbyggerier:


- Roskilde Ejendomme arbejder generelt med at indsamle viden og erfaring om træbyggeri og genanvendte materialer, som et led i at nedbringe den indlejrede klimapåvirkning i vores byggerier. Vores erfaringer deler vi gerne med andre, da det er en fælles opgave at øge viden om byggeri.


Sådan lyder det fra Sabina Holstein, Specialkonsulent hos Roskilde Kommune Ejendomme, som fortsætter:

- Woodsense sensorerne var et naturligt tilvalg til projektet Ringparken, dels for at sætte fokus på KS, men også for at øge vores viden om hvordan især de skjulte konstruktioner klarer sig i forskellige situationer. Den tilvejebringer løbende faktiske data, der både øger viden om mikroklima i konstruktionen, men også potentielt kan bruges i sammenhæng med flere andre parametre.


En af de store fordele forbundet med sensorløsningen, er, at sensorerne kan placeres i byggeriets opførelsesfase og dermed foretage løbende målinger i svært tilgængelige eller skjulte konstruktioner. Dertil kommer muligheden for at udtrække rapporter i forbindelse med kvalitetssikring af byggeprojekter både under og efter konstruktion. Som Sabina Holstein fortæller:

- At arbejde tværfagligt med disse muligheder er en interessant del af opgaven. Man kan følge materialernes fugtindhold både under konstruktionen, men også efterfølgende i forskellige vejrforhold og ved forskellige indeklimatiske situationer. Min hensigt er at vi at høster viden og data i dette projekt der direkte kan bruges i design såvel som drift af vores fremtidige byggerier.

Gennem sensorløsningens rapport-funktion er det muligt at skabe rapporter over lange perioder og inkludere vejrdata for at se sammenhænge. Billeder og noter kan tilknyttes, således at al nødvendig information til kvalitetssikring kan findes i én samlet rapport. Brugere kan desuden dele rapporter til andre aktører i byggebranchen og dermed opnå en bedre brugeroplevelse, idet alle relevante aktører hurtigt kan få adgang til rapporterne. 


Sensorløsning er integreret del af både opførsel og drift 

Sensorløsningen er blevet en integreret del af byggeprojektet fra start, og er derfor blevet tænkt ind i hele processen fra opførelse til drift. 


I opførelsesfasen er de intelligente sensorer indtænkt som en del af entreprenørens plan for kvalitetssikring. Her kan entreprenøren erstatte unødvendig ekstra tid på manuelle målinger ved at sætte sensorerne op og måle løbende under projektets opførelse. Sensorløsningen gør det muligt at lave løbende målinger på CLT-elementer, når de ankommer og opbevares på byggepladsen, samt når materialet bliver brugt i byggeriet. Se eksempel fra et andet CLT-byggeri her:

Nina Wellendorff Marquardsen, Projektchef hos MOE A/S fortæller:

- Hos MOE har vi allerede fået et godt indtryk af Woodsense via vores Videnscenter for Træbyggeri. Så da Sabina foreslog, at de skulle på projektet, var vi meget enige. Deres produkt gør det muligt at overvåge fugtindholdet i trækonstruktioner fra fabrik til langt ind i brugsperioden, og det kan have en signifikant værdi for byggeprojektet. Det giver os information om uønskede påvirkninger i indeklimaet, før skaden for alvor er sket. Entreprenøren kan også lave sin KS meget hurtigere, og den viden, vi indsamler på dette projekt, kan forhåbentlig gøre gavn på mange projekter fremover både i Roskilde Kommune og hos andre bygherrer. I sidste ende handler det om, at brugerne får den sundest mulige bygning, og at vi belaster klimaet mindst muligt, hver gang vi bygger nyt.

Senere i projektet kan sensorløsningen anvendes på områder som er særligt udsatte under opførelse, eksempelvis ved facader indtil et udhæng eller tagrende bygges på. Entreprenøren laver ofte løbende målinger når rum lukkes til - her kan sensorløsningen ligeledes spare arbejdstimer, idet sensoren laver løbende monitorering.


Gennem snakke med arkitekter er en række områder blevet identificeret som særligt relevante at monitorere i byggeriet driftsfase. De udvalgte områder tæller blandt andet en cork facade, forskellige tagløsninger, mellem etager, bagved vindfang, mellem isolering og CLT-element indvendigt og udvendigt, samt på alle facade-sider for at opnå referencepunkter for målingen. 


Woodsense kommer også med en række erfaringer fra andre projekter, som har været nyttige at monitorere både i opførelsesfasen samt ved videre drift. Herunder ved fundamenter som dække mod slagregn, ved sedumtage og forskellige gennemføringer samt ekstra monitorering ved gavl og udsatte flader. 


Woodsense som løftende faktor for DGNB

Roskilde Kommune har valgt at anvende DGNB-systemet til at sikre et fokus på klimapåvirkning og bæredygtighed i byggeprojektet - både under opførelse og når huset tages i brug - og har i den forbindelse valgt at inkorporere Woodsense fugtmåler. Projektet i Ringparken bliver dermed et af de første, hvor en sensorløsning bidrager til, at bygherren kan opnå DGNB-certificeringen.


Guld-certificeringen kræver, at byggeprojektet opnår en samlet procentsats på 65 %, hvoraf hvert hovedområde minimum skal opnå 50 %. Den bæredygtige Hjerte-certificering har fokus på indeklima, brugskvalitet og bygningens sundhed. De bæredygtige certificeringer sætter blandt andet fokus på projektets valg af materialer, deres levetid, samt ressourceforbrug. 


Woodsense er i skrivende stund i gang med at udarbejde en dokumentationspakke som specificerer, hvilke kriterier sensorløsningen bidrager positivt til. 


Nogle af de essentielle kriterier, hvor Woodsense nu er i stand til at dokumentere en bæredygtig gevinst er kriterierne

- PRO1.5: “Vejledning om vedligehold og brug af bygningen”,

- PRO2.2: “Dokumentation af kvalitet i udførelsen”,

- PRO2.3: “Commissioning”,

- PRO2.4: “Brugerkommunikation”,

- ENV1.1: “Livscyklusvurdering”,

- ECO1.1: “Totaløkonomi”, og

- ECO2.2: “Robusthed overfor klimaforandringer”.


Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få tilsendt dokumentationspakken, når den er klar inden for et par måneder.


Laura Kellgren

Content Marketer
Læs mere
Kunne også have interesse
Woodsense rejser millionbeløb i investeringsrunde

Woodsense har med ambition om at fremme den grønne omstilling i byggebranchen rejst 2,6 mil. kr. i ny investeringsrunde.
Woodsense selected to participate in sustainability category at MIPIM

Woodsense has been selected for the finals at the Startup Competition in the sustainability-category at the PropTech conference MIPIM.
COWI: Glostrup Neurorehabilitering

April 17, 2022

Woodsense er inddraget i bygningen af det nye neurorehabiliteringshus i Glostrup for monitorere facade elementer og øge tryghed for bygherre og entreprenør.
Sophie Radich: Potentiale i fugtmåling ved større træbyggerier

April 17, 2022

Woodsense tager del i opførelsen af Sophie Radich skolen i Norge med det formål at hente viden og erfaring til fremtidige byggeprojekter.
Woodsense indgår samarbejde med CLT Denmark

Woodsense har indledt et samarbejde med CLT Denmark i forbindelse med dokumentation af CLT’s egenskaber i forhold til at modstå fugt.
Sensorløsning bidrager til at opnå DGNB bæredygtigheds- certificering

Woodsense har modtaget dokumentationsrapport fra Rambøll, som beskriver, hvordan sensorløsningen kan bistå byggeprojekter i at opnå DGNB bæredygtighedscertificering.
Ny feature på Woodsense-platform: Plantegning

Ny opdatering gør det muligt at placere sensorer på plantegning i platformen. Funktionen giver et bedre overblik over, hvor sensorerne er placeret i byggeriet.
Fugtmonitorering afgørende for anvendelse af bæredygtigt byggemateriale

CLT elementer kaldes også massivtræ og er et sammensat træelement med en stabilitet og styrke som ofte sammenlignes med beton - modsat beton, er CLT dog et organisk materiale.
Sensorer fanger unormale udsving ved monitorering

Woodsense fugtsensorer har været i stand til at fange mange forskellige udsving i målinger for forskellige typer byggerier.
Case: Adserballe & Knudsen

For at mindske skader, ønskede Adserballe & Knudsen et øget fokus på deres fugtstrategi, og sensorløsningen fra Woodsense blev derfor inddraget.
Intelligent sensorløsning del af ambitiøst træbyggeri med fokus på bæredygtighed og indeklima

April 17, 2022

Sensorløsningen fra Woodsense er i den blevet inddraget som en integreret del af et af de mest ambitiøse institutionsprojekter til dato.
Udvikling af gateway til tørrekammer

Fugtsensoren kan følge træet overalt på træleverandørens fabriksfaciliteter, hvilket giver en ekstra sikkerhed for de kunder, som modtager træet.
Opdatering af rapport-funktion på platform 

Med rapport-funktionen på platformen kan brugere dele rapporter til andre aktører i byggebranchen og dermed opnå en bedre brugeroplevelse.
Kan man fange fugtskader med vejrdata?

Gennem en kombination af indsamlet data og meteorologiske observationer, er sensoren i stand til at spore fugt og uregelmæssigheder i tide.
IoT som fremtidens metode i byggebranchen

April 17, 2022

Hvordan fremmer man bæredygtigt byggeri? Flere peger mod digitalisering som en effektiv metode til at gøre dansk byggeri mere bæredygtigt.
Demo-udgave af digital platform

April 17, 2022

Det er muligt at afprøve platform med kunstig data. Både dansk og engelsk version af platformen er tilgængelig.
Woodsense udvælges som del af Urbantech Mentoring 2021

Woodsense er blevet udvalgt som én af 15 danske startups til at være en del af Urbantech Mentoring 2021.
Produktverificering fra Teknologisk Institut

Woodsense har modtaget produktverificering af vores fugtsensor fra Teknologisk Institut og kan nu give officiel dokumentation til kunder.
Woodsense modtager støtte fra Realdania’s Innovation til marked

Med støtte fra Realdanias Innovation til marked-kampagne kan Woodsense nu bruge mere tid med kunderne.
Undgå fugtskader i træ: Manuel fugtmåling vs. automatisk fugtmonitorering

Undgå, at træ og trækonstruktioner ødelægges af råd og skimmelvækst ved at måle træfugt med automatisk fugtmonitorering.
Monitorering fra fabrik til våd byggeplads

April 17, 2022

At bygge er nemt, hvis alt går som drømt. Dette sker dog sjældent. For aktørerne i processen er det essentielt at have indsigt i sine byggeelementers kvalitet.
Nødvendig monitorering på bevaringsværdige sommerhuse

April 17, 2022

Dette flere hundrede år gamle sommerhus på Fanø bærer på et allerede fantastisk liv. Familien har ejet det siden Johan Rohde (kunstmaler og møbel- og sølvtøjsdesigner) erhvervede det efter 1. verdenskrig og brugte den høje stue (Malerstuen) som atelier. Huset blev besat af tyskerne under 2. verdenskrig, der fyrede op i Malerstuen og i mange år betød, at loftet var sort af soden. 
Makeover - fra BeResourceful til Woodsense

April 17, 2022

BeResourceful er nu efter de første stærke test cases og salg til prominente aktører i byggebranchen klar til at gøre sit indtog på markedet for kvalitetssikring af træelementer i byggeprocessen. 
Kan overvågning med sensorsystem forlænge levetiden af tagkonstruktioner?

April 17, 2022

"Som byggesagkyndig, der også laver en del vedligeholdelsesplaner, kender jeg udmærket denne problematik." - Morten Mathiasen fra Byggesagkyndig.nu
Nu er der virkelig et behov for digitalisering og bæredygtighed i byggebranchen

April 17, 2022

Coronakrisen rammer hårdt hele vejen rundt, og i ejendomsbranchen ser man desværre også konsekvenserne af stigende renter og økonomisk usikkerhed med udskudte ejendomsprojekter og pressede håndværkervirksomheder til følge. Ingen ved på nuværende tidspunkt, hvor hårdt krisen vil ramme, og hvad konsekvenserne vil blive.
Monitorering til at fremme træ i byggeriet

April 17, 2022

For at nå vores regerings ambitiøse klimamål, så skal vi nedsætte byggebranchens klimaaftryk drastisk, da vores bygninger står for 40% af verdens CO2 udledninger. Ved at sænke forekomsten af fugtskader i træet og dermed gøre det mere fordelagtigt at anvende træ i byggeriet, bidrager Woodsense til at gøre byggebranchen mere bæredygtig.
Opdag utætheder i taget, før skaden sker

April 17, 2022

Vi kan ikke have indsigt i om vores tage er i perfekt stand altid, der er dog visse metoder til at opdage disse utætheder før skaden bliver stor og skaber skimmelsvamp. Læs hvordan i artiklen her.