September 1, 2022

Sensorløsning del af ambitiøst træbyggeri

Sensorløsning del af ambitiøst træbyggeri

Et byggeprojekt med fokus på bæredygtighed

Et af de mest ambitiøse institutionsprojekter skal til efteråret opføres af Roskilde Kommune i Ringparken i Roskilde. Projektet, en 1.200 m3 børneinstitution, har fokus på bæredygtighed og indeklima, og er et af de første byggeprojekter som arbejder for at opnå DGNB Hjerte-certificeringen - en certificering som netop har fokus på et optimalt indeklima for bygningens fremtidige brugere. 


Projektets bygherre, Roskilde Kommune, har vurderet sensorløsningen fra Woodsense som et godt værktøj til at opnå viden og data som kan anvendes i fremtidige træbyggerier:


- Roskilde Ejendomme arbejder generelt med at indsamle viden og erfaring om træbyggeri og genanvendte materialer, som et led i at nedbringe den indlejrede klimapåvirkning i vores byggerier. Vores erfaringer deler vi gerne med andre, da det er en fælles opgave at øge viden om byggeri.


Sådan lyder det fra Sabina Holstein, Specialkonsulent hos Roskilde Kommune Ejendomme, som fortsætter:

- Woodsense sensorerne var et naturligt tilvalg til projektet Ringparken, dels for at sætte fokus på KS, men også for at øge vores viden om hvordan især de skjulte konstruktioner klarer sig i forskellige situationer. Den tilvejebringer løbende faktiske data, der både øger viden om mikroklima i konstruktionen, men også potentielt kan bruges i sammenhæng med flere andre parametre.


En af de store fordele forbundet med sensorløsningen, er, at sensorerne kan placeres i byggeriets opførelsesfase og dermed foretage løbende målinger i svært tilgængelige eller skjulte konstruktioner. Dertil kommer muligheden for at udtrække rapporter i forbindelse med kvalitetssikring af byggeprojekter både under og efter konstruktion. Som Sabina Holstein fortæller:

- At arbejde tværfagligt med disse muligheder er en interessant del af opgaven. Man kan følge materialernes fugtindhold både under konstruktionen, men også efterfølgende i forskellige vejrforhold og ved forskellige indeklimatiske situationer. Min hensigt er at vi at høster viden og data i dette projekt der direkte kan bruges i design såvel som drift af vores fremtidige byggerier.

Gennem sensorløsningens rapport-funktion er det muligt at skabe rapporter over lange perioder og inkludere vejrdata for at se sammenhænge. Billeder og noter kan tilknyttes, således at al nødvendig information til kvalitetssikring kan findes i én samlet rapport. Brugere kan desuden dele rapporter til andre aktører i byggebranchen og dermed opnå en bedre brugeroplevelse, idet alle relevante aktører hurtigt kan få adgang til rapporterne. 


Sensorløsning er integreret del af både opførsel og drift 

Sensorløsningen er blevet en integreret del af byggeprojektet fra start, og er derfor blevet tænkt ind i hele processen fra opførelse til drift. 


I opførelsesfasen er de intelligente sensorer indtænkt som en del af entreprenørens plan for kvalitetssikring. Her kan entreprenøren erstatte unødvendig ekstra tid på manuelle målinger ved at sætte sensorerne op og måle løbende under projektets opførelse. Sensorløsningen gør det muligt at lave løbende målinger på CLT-elementer, når de ankommer og opbevares på byggepladsen, samt når materialet bliver brugt i byggeriet. Se eksempel fra et andet CLT-byggeri her:

Nina Wellendorff Marquardsen, Projektchef hos MOE A/S fortæller:

- Hos MOE har vi allerede fået et godt indtryk af Woodsense via vores Videnscenter for Træbyggeri. Så da Sabina foreslog, at de skulle på projektet, var vi meget enige. Deres produkt gør det muligt at overvåge fugtindholdet i trækonstruktioner fra fabrik til langt ind i brugsperioden, og det kan have en signifikant værdi for byggeprojektet. Det giver os information om uønskede påvirkninger i indeklimaet, før skaden for alvor er sket. Entreprenøren kan også lave sin KS meget hurtigere, og den viden, vi indsamler på dette projekt, kan forhåbentlig gøre gavn på mange projekter fremover både i Roskilde Kommune og hos andre bygherrer. I sidste ende handler det om, at brugerne får den sundest mulige bygning, og at vi belaster klimaet mindst muligt, hver gang vi bygger nyt.

Stueplan, 1. sal og tagplan

Senere i projektet kan sensorløsningen anvendes på områder som er særligt udsatte under opførelse, eksempelvis ved facader indtil et udhæng eller tagrende bygges på. Entreprenøren laver ofte løbende målinger når rum lukkes til - her kan sensorløsningen ligeledes spare arbejdstimer, idet sensoren laver løbende monitorering.


Gennem snakke med arkitekter er en række områder blevet identificeret som særligt relevante at monitorere i byggeriet driftsfase. De udvalgte områder tæller blandt andet en cork facade, forskellige tagløsninger, mellem etager, bagved vindfang, mellem isolering og CLT-element indvendigt og udvendigt, samt på alle facade-sider for at opnå referencepunkter for målingen. 


Woodsense kommer også med en række erfaringer fra andre projekter, som har været nyttige at monitorere både i opførelsesfasen samt ved videre drift. Herunder ved fundamenter som dække mod slagregn, ved sedumtage og forskellige gennemføringer samt ekstra monitorering ved gavl og udsatte flader. 


Woodsense som løftende faktor for DGNB

Roskilde Kommune har valgt at anvende DGNB-systemet til at sikre et fokus på klimapåvirkning og bæredygtighed i byggeprojektet - både under opførelse og når huset tages i brug - og har i den forbindelse valgt at inkorporere Woodsense fugtmåler. Projektet i Ringparken bliver dermed et af de første, hvor en sensorløsning bidrager til, at bygherren kan opnå DGNB-certificeringen.


Guld-certificeringen kræver, at byggeprojektet opnår en samlet procentsats på 65 %, hvoraf hvert hovedområde minimum skal opnå 50 %. Den bæredygtige Hjerte-certificering har fokus på indeklima, brugskvalitet og bygningens sundhed. De bæredygtige certificeringer sætter blandt andet fokus på projektets valg af materialer, deres levetid, samt ressourceforbrug. 


Woodsense er i skrivende stund i gang med at udarbejde en dokumentationspakke som specificerer, hvilke kriterier sensorløsningen bidrager positivt til. 

Tre typer af DGNB Hjerte


Nogle af de essentielle kriterier, hvor Woodsense nu er i stand til at dokumentere en bæredygtig gevinst er kriterierne

- PRO1.5: “Vejledning om vedligehold og brug af bygningen”,

- PRO2.2: “Dokumentation af kvalitet i udførelsen”,

- PRO2.3: “Commissioning”,

- PRO2.4: “Brugerkommunikation”,

- ENV1.1: “Livscyklusvurdering”,

- ECO1.1: “Totaløkonomi”, og

- ECO2.2: “Robusthed overfor klimaforandringer”.


Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få tilsendt dokumentationspakken, når den er klar inden for et par måneder.


Sensorløsning del af ambitiøst træbyggeri

Laura Kellgren

Content Marketer

Andre artikler