September 1, 2022

Case: Adserballe & Knudsen

Case: Adserballe & Knudsen

Forbedring af fugthåndtering med sensorløsning

Et tidligere byggeprojekt ved Adserballe & Knudsen blev af Byggeskadefonden fremhævet som problematisk grundet revner i CLT elementer forårsaget af ringe fugthåndtering.

For at mindske skader fremadrettet, ønskede Adserballe & Knudsen et øget fokus på deres fugtstrategi. Sensorløsningen fra Woodsense blev derfor testet med henblik på at holde øje med kritiske steder og lære af fugtudviklingen i byggeriet over tid.

Information:

Entreprenør: Adserballe & Knudsen
Bygherre: Boligselskabet Sjælland
Leverandører: Ukendt CLT leverandør. Taasinge Elementer på bl.a. Tagkassetter. Södra.
Konstruktions type: CLT-elementer, beton badmoduler, tagkassetter og træbeklædning fra Södra
Lokation: Toppen, Trekroner.
Sensor placering: Bag facadebeklædningen, hulrum mellem boliger, løbende under lukning, adskillelser, m.m.
Overblik: 5 boligblokke, der skal udføres i CLT-elementer med betonfundament og beton bade moduler.

Case: Adserballe & Knudsen
placering af fugtsensor

Placering af fugtsensorer

Placeringen af fugtmålerne blev udført for at opfange potentielle revnedannelser og øge sikkerheden i fugthåndtering af trækonstruktionerne.

Et af fokusområderne var bundrammen, specifikt ved bituminous membranen, der bliver brugt til at beskytte for fugt fra betondækket, samt ved ventilationsudtræk, for at sikre disse var tætnet korrekt.

Derudover havde bygningerne ikke noget tagudhæng, hvorfor Woodys blev sat op for at undersøge, hvordan konstruktionen blev påvirket af regn, sne og slagregn.

Der blev foretaget to eksperimenter med anvendelsen af Woodsense sensorløsning:

  1. Der blev testet om CLT-elementernes midterste lag havde fugtpåvirkning i forhold til ydersiden. Længere skruer blev installeret i Woodys for at nå midten og tjekke om fugt trænger ind. Her kunne det konkluderes, at CLT-elementernes midterste lag ikke blev påvirket af indtrængende fugt.

  2. En hypotese gik på, at lukning af bygningen kan gøres ved et træfugtniveau på over 16 % og elementerne vil falde til det nødvendige niveau på ca. 10-12 % naturligt uden fugtskade problemer.

Et element opførte sig ikke som forventet, hvilket kan ses i sensor #9 i figuren nedenfor. Det var medvirkende til, at der kunne findes et potentielt risikoområde, som måske ellers først var opdaget for sent, og hvor skaden ville være markant dyrere at reparere. Elementet skal brydes op og undersøges om, der er forekommet reelle skader.

fugtsensor: nedbør og fugtindhold
Fugtmåling: Fugtindhold og nedbør i området

Resten af de opsatte sensorer kunne verificere hypotesen, og viste, at elementerne faldt til det nødvendige niveau som set på figuren nedenunder:

Træfugt målinger
Fugtmålinger: Træfugt og nedbør


Fugtstrategi med intelligente sensorer

Ved brug af Woodsense fugtmåler sparede Adserballe & Knudsen dermed projektet for unødvendig ventetid, eftersom de kunne være sikre på, at Woodys ville opfange eventuelle risikoområder. Denne besparelse var med til at sikre en leverance til tiden.

Woodsense sensorer bidrog til at gøre entreprenørens fugtstrategi mere sikker og bedre dokumenteret, hvilket både hjælper i dokumentationen, som skal overleveres til bygherre ved aflevering af byggeriet og giver bygherre værdi til senere drift.

"Rapporterne fra Woodsense giver gode overblik til at vise bygherre, at udtørringen sker som planlagt og at vi reagerer, når kritiske forhold for træet nærmer sig.” - Niklas Overby Nielsen, Byggeleder ved Adserballe & Knudsen.


Foto fra Boligselskabet Sjælland (Foto: Jonas Whitehorn)

Laura Kellgren

Content Marketer

Andre artikler