April 17, 2022
Case: Adserballe & Knudsen

Forbedring af fugthåndtering med sensorløsning

Et tidligere byggeprojekt ved Adserballe & Knudsen blev af Byggeskadefonden fremhævet som problematisk grundet revner i CLT-elementer forårsaget af ringe fugthåndtering.

For at mindske skader fremadrettet, ønskede Adserballe & Knudsen et øget fokus på deres fugtstrategi. Sensorløsningen fra Woodsense blev derfor testet med henblik på at holde øje med kritiske steder og lære af fugtudviklingen i byggeriet over tid.

Information:

Entreprenør: Adserballe & Knudsen
Bygherre: Boligselskabet Sjælland
Leverandører: Ukendt CLT leverandør. Taasinge Elementer på bl.a. Tagkassetter. Södra.
Konstruktions type: CLT-elementer, beton badmoduler, tagkassetter og træbeklædning fra Södra
Lokation: Toppen, Trekroner.
Sensor placering: Bag facadebeklædningen, hulrum mellem boliger, løbende under lukning, adskillelser, m.m.
Overblik: 5 boligblokke, der skal udføres i CLT-elementer med betonfundament og beton bade moduler.

placering af fugtsensor

Placering af fugtsensorer

Placeringen af fugtmålerne blev udført for at opfange potentielle revnedannelser og øge sikkerheden i fugthåndtering af trækonstruktionerne.

Et af fokusområderne var bundrammen, specifikt ved bituminous membranen, der bliver brugt til at beskytte for fugt fra betondækket, samt ved ventilationsudtræk, for at sikre disse var tætnet korrekt.

Derudover havde bygningerne ikke noget tagudhæng, hvorfor Woodys blev sat op for at undersøge, hvordan konstruktionen blev påvirket af regn, sne og slagregn.

Der blev foretaget to eksperimenter med anvendelsen af Woodsense sensorløsning:

  1. Der blev testet om CLT-elementernes midterste lag havde fugtpåvirkning i forhold til ydersiden. Længere skruer blev installeret i Woodys for at nå midten og tjekke om fugt trænger ind. Her kunne det konkluderes, at CLT-elementernes midterste lag ikke blev påvirket af indtrængende fugt.

  2. En hypotese gik på, at lukning af bygningen kan gøres ved et træfugtniveau på over 16 % og elementerne vil falde til det nødvendige niveau på ca. 10-12 % naturligt uden fugtskade problemer.

Et element opførte sig ikke som forventet, hvilket kan ses i sensor #9 i figuren nedenfor. Det var medvirkende til, at der kunne findes et potentielt risikoområde, som måske ellers først var opdaget for sent, og hvor skaden ville være markant dyrere at reparere. Elementet skal brydes op og undersøges om, der er forekommet reelle skader.

fugtsensor: nedbør og fugtindhold
Fugtmåling: Fugtindhold og nedbør i området

Resten af de opsatte sensorer kunne verificere hypotesen, og viste, at elementerne faldt til det nødvendige niveau som set på figuren nedenunder:

Træfugt målinger
Fugtmålinger: Træfugt og nedbør


Fugtstrategi med intelligente sensorer

Ved brug af Woodsense fugtmåler sparede Adserballe & Knudsen dermed projektet for unødvendig ventetid, eftersom de kunne være sikre på, at Woodys ville opfange eventuelle risikoområder. Denne besparelse var med til at sikre en leverance til tiden.

Woodsense sensorer bidrog til at gøre entreprenørens fugtstrategi mere sikker og bedre dokumenteret, hvilket både hjælper i dokumentationen, som skal overleveres til bygherre ved aflevering af byggeriet og giver bygherre værdi til senere drift.

"Rapporterne fra Woodsense giver gode overblik til at vise bygherre, at udtørringen sker som planlagt og at vi reagerer, når kritiske forhold for træet nærmer sig.” - Niklas Overby Nielsen, Byggeleder ved Adserballe & Knudsen.


Foto fra Boligselskabet Sjælland (Foto: Jonas Whitehorn)

Laura Kellgren

Content Marketer
Læs mere
Kunne også have interesse
Woodsense rejser millionbeløb i investeringsrunde

Woodsense har med ambition om at fremme den grønne omstilling i byggebranchen rejst 2,6 mil. kr. i ny investeringsrunde.
Woodsense selected to participate in sustainability category at MIPIM

Woodsense has been selected for the finals at the Startup Competition in the sustainability-category at the PropTech conference MIPIM.
COWI: Glostrup Neurorehabilitering

April 17, 2022

Woodsense er inddraget i bygningen af det nye neurorehabiliteringshus i Glostrup for monitorere facade elementer og øge tryghed for bygherre og entreprenør.
Sophie Radich: Potentiale i fugtmåling ved større træbyggerier

April 17, 2022

Woodsense tager del i opførelsen af Sophie Radich skolen i Norge med det formål at hente viden og erfaring til fremtidige byggeprojekter.
Woodsense indgår samarbejde med CLT Denmark

Woodsense har indledt et samarbejde med CLT Denmark i forbindelse med dokumentation af CLT’s egenskaber i forhold til at modstå fugt.
Sensorløsning bidrager til at opnå DGNB bæredygtigheds- certificering

Woodsense har modtaget dokumentationsrapport fra Rambøll, som beskriver, hvordan sensorløsningen kan bistå byggeprojekter i at opnå DGNB bæredygtighedscertificering.
Ny feature på Woodsense-platform: Plantegning

Ny opdatering gør det muligt at placere sensorer på plantegning i platformen. Funktionen giver et bedre overblik over, hvor sensorerne er placeret i byggeriet.
Fugtmonitorering afgørende for anvendelse af bæredygtigt byggemateriale

CLT elementer kaldes også massivtræ og er et sammensat træelement med en stabilitet og styrke som ofte sammenlignes med beton - modsat beton, er CLT dog et organisk materiale.
Sensorer fanger unormale udsving ved monitorering

Woodsense fugtsensorer har været i stand til at fange mange forskellige udsving i målinger for forskellige typer byggerier.
Case: Adserballe & Knudsen

For at mindske skader, ønskede Adserballe & Knudsen et øget fokus på deres fugtstrategi, og sensorløsningen fra Woodsense blev derfor inddraget.
Intelligent sensorløsning del af ambitiøst træbyggeri med fokus på bæredygtighed og indeklima

April 17, 2022

Sensorløsningen fra Woodsense er i den blevet inddraget som en integreret del af et af de mest ambitiøse institutionsprojekter til dato.
Udvikling af gateway til tørrekammer

Fugtsensoren kan følge træet overalt på træleverandørens fabriksfaciliteter, hvilket giver en ekstra sikkerhed for de kunder, som modtager træet.
Opdatering af rapport-funktion på platform 

Med rapport-funktionen på platformen kan brugere dele rapporter til andre aktører i byggebranchen og dermed opnå en bedre brugeroplevelse.
Kan man fange fugtskader med vejrdata?

Gennem en kombination af indsamlet data og meteorologiske observationer, er sensoren i stand til at spore fugt og uregelmæssigheder i tide.
IoT som fremtidens metode i byggebranchen

April 17, 2022

Hvordan fremmer man bæredygtigt byggeri? Flere peger mod digitalisering som en effektiv metode til at gøre dansk byggeri mere bæredygtigt.
Demo-udgave af digital platform

April 17, 2022

Det er muligt at afprøve platform med kunstig data. Både dansk og engelsk version af platformen er tilgængelig.
Woodsense udvælges som del af Urbantech Mentoring 2021

Woodsense er blevet udvalgt som én af 15 danske startups til at være en del af Urbantech Mentoring 2021.
Produktverificering fra Teknologisk Institut

Woodsense har modtaget produktverificering af vores fugtsensor fra Teknologisk Institut og kan nu give officiel dokumentation til kunder.
Woodsense modtager støtte fra Realdania’s Innovation til marked

Med støtte fra Realdanias Innovation til marked-kampagne kan Woodsense nu bruge mere tid med kunderne.
Undgå fugtskader i træ: Manuel fugtmåling vs. automatisk fugtmonitorering

Undgå, at træ og trækonstruktioner ødelægges af råd og skimmelvækst ved at måle træfugt med automatisk fugtmonitorering.
Monitorering fra fabrik til våd byggeplads

April 17, 2022

At bygge er nemt, hvis alt går som drømt. Dette sker dog sjældent. For aktørerne i processen er det essentielt at have indsigt i sine byggeelementers kvalitet.
Nødvendig monitorering på bevaringsværdige sommerhuse

April 17, 2022

Dette flere hundrede år gamle sommerhus på Fanø bærer på et allerede fantastisk liv. Familien har ejet det siden Johan Rohde (kunstmaler og møbel- og sølvtøjsdesigner) erhvervede det efter 1. verdenskrig og brugte den høje stue (Malerstuen) som atelier. Huset blev besat af tyskerne under 2. verdenskrig, der fyrede op i Malerstuen og i mange år betød, at loftet var sort af soden. 
Makeover - fra BeResourceful til Woodsense

April 17, 2022

BeResourceful er nu efter de første stærke test cases og salg til prominente aktører i byggebranchen klar til at gøre sit indtog på markedet for kvalitetssikring af træelementer i byggeprocessen. 
Kan overvågning med sensorsystem forlænge levetiden af tagkonstruktioner?

April 17, 2022

"Som byggesagkyndig, der også laver en del vedligeholdelsesplaner, kender jeg udmærket denne problematik." - Morten Mathiasen fra Byggesagkyndig.nu
Nu er der virkelig et behov for digitalisering og bæredygtighed i byggebranchen

April 17, 2022

Coronakrisen rammer hårdt hele vejen rundt, og i ejendomsbranchen ser man desværre også konsekvenserne af stigende renter og økonomisk usikkerhed med udskudte ejendomsprojekter og pressede håndværkervirksomheder til følge. Ingen ved på nuværende tidspunkt, hvor hårdt krisen vil ramme, og hvad konsekvenserne vil blive.
Monitorering til at fremme træ i byggeriet

April 17, 2022

For at nå vores regerings ambitiøse klimamål, så skal vi nedsætte byggebranchens klimaaftryk drastisk, da vores bygninger står for 40% af verdens CO2 udledninger. Ved at sænke forekomsten af fugtskader i træet og dermed gøre det mere fordelagtigt at anvende træ i byggeriet, bidrager Woodsense til at gøre byggebranchen mere bæredygtig.
Opdag utætheder i taget, før skaden sker

April 17, 2022

Vi kan ikke have indsigt i om vores tage er i perfekt stand altid, der er dog visse metoder til at opdage disse utætheder før skaden bliver stor og skaber skimmelsvamp. Læs hvordan i artiklen her.