September 1, 2022

Bæredygtig monitorering til at fremme træ i byggeriet

Bæredygtig monitorering til at fremme træ i byggeriet

Bygningers energiforbrug udgør ca. 40 % af det samlede energiforbrug i Danmark, og netop klimareducering gennem energirenovering nævnes af Klimarådet, som et element der i høj grad letter omstillingen frem mod 2050.

Det enorme fokus på energirenoveringer for at minimere CO2 udledningerne fra vores bygninger er en god start, men overhovedet ikke nok i sig selv.

Størstedelen af CO2 udledningerne kommer fra de materialer vi bygger vores bygninger med.

- Kommer det fra energitunge produktioner eller gennem naturlige ressourcer med minimal behandling?
- Bliver ressourcerne brugt fornuftigt eller skabes der meget spild gennem dårlig planlægning og dårlig vedligeholdelse? 

Hos Woodsense vil vi reducere ressourcespildet i byggebranchen gennem intelligent monitorering til at opretholde kvaliteten i, og omkring, trækonstruktioner.

Monitorering til træ i byggeriet

De klimamæssige fordele ved træ er veldokumenterede. Atmosfæren spares for 2 tons CO2 når 1 m3 træ erstatter 1 m3 beton eller stål i byggeriet.

De tekniske kvaliteter og fordele ved træ er også veldokumenterede, men betvivles stadig i branchen grundet et dårligt ry fra nogle dårligt udførte byggerier i fortiden.

Disse har skabt en frygt hos byggeriets aktører som viser sig i  rapporten fra SBi: "Anvendelse af træ i byggeriet – Potentialer og barrierer"

Oplevede barrierer i forhold til anvendelse af træ i byggeriet i forhold til udførelse
Oplevede barrierer i forhold til anvendelse af træ i byggeriet i forhold til drift

Selvom der er mange eksempler på successfulde træ byggerier der stadig står efter flere hundrede år og i dag er en enorm stor mængde viden om hvordan vi bygger sikkert i træ, så er der desværre stadig en frygt i branchen som vi skal tage stilling til, før at træ rigtigt kan blive udbredt.

Derfor er der et behov for løsninger der monitorerer byggeriet, lige meget hvor godt planlagt det er og hvor gode folk der er på.

En løsning som vores kan fjerne de barrierer som bygherren har ved at prøve nye trækonstruktioner af og det kan give driftsfolkene en sikkerhed om at eventuelle fejl bliver fanget og større skader bliver undgået.

Vil du høre mere om den intelligente løsning til fugtmåling, kan du kontakte os her.

Bæredygtig monitorering til at fremme træ i byggeriet

Laura Kellgren

Content Marketer

Andre artikler