September 1, 2022

Manuel fugtmåling vs. automatisk fugtmonitorering

Manuel fugtmåling vs. automatisk fugtmonitorering
intelligent sensor byggeplads Woodsense
Woodsense automatisk sensor på byggeplads

Anvender man træ i byggeri og bygningskonstruktioner, skal man være opmærksom på træets fugtindhold, da mængden af fugt i træ kan give anledning til råd og svamp. Fugtmåling er med til at undgå, at træet bliver ødelagt og foretages typisk gennem manuelle eller automatiske løsninger.

Denne artikel indeholder:

  • Fugt og fugtpåvirkning i træ
  • Tegn på fugt i huset
  • Manuelle løsninger til at måle fugt i træet
  • Fordele ved automatisk fugtmåling
  • Automatisk løsning letter arbejdsbyrden ved fugtmåling og dokumentation

Fugt i træ og trækonstruktioner

Anvender man træ i bygningskonstruktioner, er det vigtigt at være opmærksom på træets fugtindhold, da træets egenskaber påvirkes af netop dets mængde af vand. Er fugtindholdet i træet for højt, kan træet være i risiko for at blive ødelagt af råd og svamp.

Ofte vil en mindre fugtpåvirkning ikke have en væsentlig negativ betydning for bygningskonstruktionen. Er der derimod tale om en større fugtpåvirkning over længere tid, kan der opstå betydelige skader på bygningen.

En større fugtpåvirkning i træet kan opstå i forbindelse med en række situationer såsom en uopdaget vandskade i huset, byggefugt som følge af utilstrækkeligt tørret træ eller regnvand som trænger ind i materialerne under opbevaring på byggepladsen.

Tegn på fugt i huset

  • Kondens og fugt i vinduer kan være tegn på utilstrækkelig ventilation og kan ubehandlet føre til skader som kræver indgribende udbedring.

  • En lugt af fugt i huset kan være en stærk indikator på et for højt niveau af fugt, og måske endda begyndende eller eksisterende svamp, i huset.

  • Synlige plamager og synligt vand er også tegn på, at der er en vandskade eller en opbygning af fugt.

Hvordan måler man fugt i træ?

For at komme fugtskader til livs, er det nødvendigt at teste fugtighedsniveauet i træet både før, under og efter man anvender det i forbindelse med byggeri.

Træets fugtindhold måles typisk med elektriske fugtmålere enten med eller uden indstiksnåle. Ofte er metoderne til at måle træets fugtindhold manuelle – her er det nødvendigt at gå fysisk rundt med indstiksmåleren for at holde øje med træfugtighedsniveauet.

Manuelle målinger kræver en relativ stor arbejdsbyrde, idet målingerne skal foretages løbende og der skal laves udførlig dokumentation for fugt forholdene i træet. I denne forbindelse er det sommetider hensigtsmæssigt også at notere vejrforhold som også kan påvirke en eventuel årsagsforklaring i tilfælde af fugtskader.

intelligent sensor Woodsense
Woodsense sensor til automatisk fugtmonitorering er nem at montere

Fordele ved automatisk fugtmåling

I tilfælde af fugtskader er det vigtigt at reagere hurtigt – skaderne bliver kun sværere og dyrere at udbedre med tiden. Der er derfor store fordele ved løbende fugtmonitorering, da det er muligt at reagere på træfugt langt tidligere - dermed muliggør den automatiske fugtmåling i højere grad livsforlængelse af eksisterende bygninger.

I sæsonhuse giver det også god mening at anvende en automatisk fugtmåler. Mange sommerhuse står lukkede og kolde i vinterhalvåret, hvilket er ideelle betingelser for fugt og skimmelvækst. Opstår der en pludselig vandskade, en skade i taget eller en ødelagt rude, kan det ændre betingelserne for, hvor fugtigt der er i sommerhuset.

Medmindre man besøger sit sommerhus med jævne mellemrum, kan der gå lang tid, inden man opdager og kan udbedre skaden. Med automatisk fugtmonitorering kan man løbende monitorere sit sommerhus og få besked, hvis der opstår situationer, som man skal reagere på.

Med en fugtmåler fra Woodsense foretages der både dataindsamling fra træet og fra det omkringliggende miljø, herunder temperaturer- og nedbørsforhold. Dermed er det muligt at fange fugtskader, når de opstår – og ikke først efter skaden er sket.

Automatisk løsning letter arbejdsbyrden ved fugtmåling og dokumentation

Automatisk fugtmonitorering er også særligt fordelagtig i konstruktioner, hvor det kan være svært at foretage fugtmåling manuelt som på loftsrum eller i tagkonstruktioner. Med en batteridreven sensorløsning er det muligt at foretage målinger i netop de svære konstruktioner, man ellers ikke ville kunne tilgå manuelt.

Med dataindsamling fra træet og det omkringliggende miljø, er det muligt at finde ud af præcis hvor skaden opstod og under hvilke forhold. Forekommer skaden under transport til eller opbevaring ved byggeplads, kan det fastlægges gennem dataindsamlingen og udbedres herfra.

Automatiske løsninger til fugtmonitorering letter desuden arbejdsbyrden ved fugtmåling, da det ikke er nødvendigt at gå rundt og foretage manuelle fugtmålinger. Derudover kan man med den intelligente dataindsamling trække rapporter til dokumentation i forbindelse med kvalitetskontrol og forsikringssager.

Vil du høre mere om den automatiske løsning til fugtmåling, kan du kontakte os her.


Manuel fugtmåling vs. automatisk fugtmonitorering


Laura Kellgren

Content Marketer

Andre artikler