August 19, 2022

Woodsense indgår samarbejde med CLT Denmark

Woodsense indgår samarbejde med CLT Denmark

Woodsense har indledt et samarbejde med CLT Denmark i forbindelse med dokumentation af CLT’s egenskaber i forhold til at modstå fugt. Her skal vores fugtmåler følge og monitorere forskellige elementer med henblik på at dokumentere, hvordan de evner at modstå fugt.


Interessen for anvendelse af CLT i byggeriet er stadigt stigende, da det både er et grønt og CO2-venligt konstruktionsmateriale. Det estimeres, at træbyggeri vil kunne reducere byggebranchens klimabelastning med ca. 50 pct. sammenlignet med byggematerialer som stål og beton.


Med den øgede interesse for CLT elementer i byggeriet følger en øget interesse for viden om fugt i træ. CLT Denmark og Woodsense er derfor gået sammen om at opbygge viden og dokumentation for elementernes fugtresistens.


Ikke alle træprodukter er nemlig lige modstandsdygtige overfor fugt, og der mangler stadig viden og dokumentation for hvordan byggematerialer opfugtes, hvor fugten sidder, hvordan elementerne udtørres, som i høj grad også afhænger af materialerne rundt om træet. Eksempelvis kan forskellige former for dampspærre have stor påvirkning på træets udtørring sammenlignet med, hvis man bygger uden dampspærre.


CLT er et robust, massivt og næsten uforanderligt materiale. Det er meget svært for fugt at trænge ind i materialet, idet det er sammenlimet med fiberretningerne på kryds af hinanden. Materialet kan ikke udvide sig. Med Woodsense kan vi få sat talværdier på og dermed verificere produktets bestandighed. Vi har som DNA i vores virksomhed at agere på basis af viden og dermed give tryghed for bygherrer, arkitekter, ingeniører og entreprenører, fortæller Per Thomas Dahl, direktør ved CLT Denmark.

Samarbejdet kommer til at fungere på projektniveau, så vores sensorer er i stand til at følge CLT-elementerne helt fra fabrik til færdigt byggeri:


Vi har fra producenten og fra gennemførte projekter viden om, at CLT anvendt forskriftsmæssigt og fornuftigt ikke har fugtproblemer. Men vi vil med dette samarbejde med Woodsense komme helt tæt på, og på den måde få informationer om fugtniveau minut for minut, forklarer Per Thomas Dahl.

Med en øget interesse for anvendelsen af CLT i branchen er vi stolte af, at vores sensorløsning kan medvirke til at opbygge mere viden om materialet og dets fugtresistens i det danske klima.Woodsense indgår samarbejde med CLT Denmark

Laura Kellgren

Content Marketer

Andre artikler