August 19, 2022

Woodsense rejser millionbeløb i investeringsrunde

Woodsense rejser millionbeløb i investeringsrunde

Woodsense har med ambitionen om at fremme den grønne omstilling i byggebranchen med en intelligent sensorløsning rejst 2,6 mil. kr. i ny investeringsrunde.

Med den nye kapital skal Woodsense styrke tilstedeværelsen og etablere sig i de øvrige skandinaviske markeder, hvor de i dag har mere end 1000 sensorer ude i Danmark, Norge, Sverige og Finland, forklarer Jeppe Rasmussen, grundlægger og CEO i Woodsense:

Vi oplever stor interesse fra svenske- og norske aktører, som i forvejen har indgående erfaring med at bygge i træ. Udover at konsolidere Woodsense på det danske marked, vil vi i 2022 for alvor skalere videre på de øvrige nordiske markeder, hvor vi netop kan se et stort potentiale i sensorteknologi.

Woodsense har i det nye år kunne byde velkommen til en række nye investorer heriblandt Lars Bonde Lindberg, administrerende direktør i entreprenørfirmaet Stenklint, Michael Rasmussen, tidligere brand SVP hos Velux og Karsten John Hjarsø tidligere CEO fra Jensen Gruppen.

Den nyeste investeringsrunde tæller også en geninvestering fra medlemmer af Keystones og medløb fra investorer fra business angel-netværket DanBAN. I februar 2021 landede virksomheden nemlig en investering på 1,1 mio. kr. fra 12 investorer fra Keystones. En investering, der skulle bruges til at rykke Woodsense ud på det danske marked.

Nu har Keystones-investorerne igen valgt at investere i den unge start-up, hvilket ifølge Per Andersen, bestyrelsesmedlem i Woodsense og Keystone-investor, til dels skyldes virksomhedens potentiale for at skalere internationalt:

Der bliver bygget mere og mere i træ, og her har Woodsense en teknologi, der forebygger fugtskader og samtidig skaber tryghed for beboeren. Der findes ikke en tilsvarende løsning i andre lande, så der er et stort internationalt potentiale, og Woodsense er derfor meget skalerbar.

Grøn omstilling af byggebranchen

Regeringens målsætning om en 70 pct. reduktion i CO2-udledning i 2030 indebærer blandt andet en national strategi for bæredygtigt byggeri. Her ses især mod klimavenlig byggematerialer og en reduktion af ressourcespild.

Byggeriet udgør omkring 40 pct af den samlede CO2 udledning i Danmark, og da træ lagrer CO2, giver det god mening at tænke materialet ind i byggeriet i større grad, end vi gør på nuværende tidspunkt, forklarer Jeppe Rasmussen.

Også reducering af ressourceforbruget i byggebranchen er noget af det, Woodsense arbejder på at imødekomme med deres intelligente sensorløsning. Virksomheden, som i dag består af syv medarbejdere, blev grundlagt i 2019 med den mission at sikre kvaliteten af fremtidens træbyggeri ved at gøre det muligt for byggeriets aktører at fange fugtskader, når de opstår.

Og det er netop virksomhedens fokus på at fremme træbyggeri, der har medvirket til, at Michael Rasmussen, tidligere brand SVP hos Velux, fik øjnene op for sensorløsningen:

Træbyggeri er en obligatorisk del af løsningen på den globale opvarmning, når vi skal reducere CO2 indlejret i bygninger, og Woodsense har udviklet en vigtig komponent til at overvåge træbyggeri og træbygninger, så vi med sindsro kan vælge træbaserede konstruktioner. I takt med stigende efterspørgsel på de træbaserede konstruktioner til moderne smarte bygninger vil Woodsense blive en lige så naturlig del af bygningen, som olielampen var i din gamle dieselflyder.

Michael Rasmussen forklarer, at netop intelligente digitale løsninger og monitorering af bygningselementerne har åbnet for en proaktiv tilgang til kvalitetssikring, som vil være med til at sikre bygningens effektivitet og kvalitet i fremtiden:

Selvom vores bygninger repræsenterer væsentlig investeret kapital og løbende omkostninger, har vi over tid haft bemærkelsesværdig lav opmærksomhed på, eller i det mindste relativt ukvalificerede metoder til, at overvåge deres sundhed og tilstand. Med IoT, trådløse sensorer og kunstig intelligens/machine learning har vi endelig fået mulighed for at overvåge dem proaktivt, og korrigere før et symptom skaber skade på bygning eller brugere. Med tiden vil vi se på husets instrumentpanel og statistik for den løbende effektivitet og kvalitet, på samme måde som vi har gjort i årevis med f.eks. biler eller personlig sundhed.

Imødekommer usikkerhed i branchen

For at fremme anvendelsen af træ er det vigtigt at imødekomme branchens usikkerhed omkring træbyggeri, som i høj grad handler om træets fugtpåvirkning, lyder det fra Jeppe Rasmussen, som forklarer, at usikkerhed omkring træbyggeri er en barriere for at fremme det bæredygtige byggemateriale:

Sensoren måler træfugtighed, temperatur og luftfugtighed i træelementer og sammenholder målingerne med lokal vejrdata. Ved at analysere den indsamlede data kan vores platform opdage og alarmere om lækager eller forhold, som kan føre til skimmelsvamp og råd. På den måde er det muligt at forebygge fugtskader og reducere ressourcespild i byggebranchen, som netop er de store barrierer, vi oplever, afholder folk fra at anvende træ som byggemateriale.

Woodsense er meget bevidste om usikkerheden omkring træbyggeri, og derfor samarbejder de med alle kæder i byggebranchen lige fra teknologiske institutter til skadesfirmaer og bygningsrådgivere, for at sikre at deres fugtmåler og den medfølgende digitale platform, er et værktøj, de vil tage i brug:

Der skal være et reelt incitament i branchen til at benytte sig af de her løsninger, før vi for alvor kan påvirke den bæredygtigt omstilling. Vores sensor er med til at fange skader, inden de opstår, og derfor bruges der færre ressourcer på at udbedre skaderne. Men vi tænker også meget på, hvordan vi kan understøtte byggebranchen og effektivisere arbejdsprocesserne til fordel for fagfolk.

Jeppe Rasmussen påpeger, at man med sensorløsningens digitale platform både kan monitorere off-site og udtrække rapporter til dokumentation i forbindelse med kvalitetskontrol og forsikringssager, hvilket letter overdragelsen af byggeriet og understøtter et godt samarbejde mellem byggeriets aktører. En faktor, Jeppe Rasmussen forventer, vil være en stor fordel i virksomhedens videre skalering.

Læs mere om investeringsrunden

DanBAN: Tech-startup rejser millionbeløb til grøn omstilling i byggebranchen med investering fra DanBAN

Techsavvy: Tech-startup rejser millionbeløb til grøn omstilling i byggebranchen

Byens Ejendom: Tech-startup rejser 2,6 millioner til grøn omstilling i byggebranchen

Licitationen: Dansk træ-startup henter millioner til skandinavisk satsning

Licitationen: Virksomheden bag træ-sensor kan blive stor med de store

Wood Supply: Træ-sensorer får millioner til de nordiske markeder

Wood Supply: Virksomhed bag træ-sensor kan blive stor med de store

Electronic Supply: Sensorer får millioner til de nordiske markeder

Electronic Supply: Lille sensor-virksomhed kan blive stor med de store

Building Supply: Sensorer får millioner til de nordiske markeder

Evertiq.se: Miljoner till danska fuktsensorer

Enhanced Innovation: Woodsense raises €350k to boost growth in Scandinavian markets

Øresund Startups: Woodsense raises €350k to boost growth in Scandinavian markets

Woodsense rejser millionbeløb i investeringsrunde

Laura Kellgren

Content Marketer

Andre artikler