August 19, 2022

Sensor bidrager til DGNB bæredygtighedscertificering

Sensor bidrager til DGNB bæredygtighedscertificering

Woodsense har modtaget dokumentationsrapport fra Rambøll, som beskriver, hvordan Woodsense fugtmåler kan bistå byggeprojekter i at opnå DGNB bæredygtighedscertificering. En certificering der, med udgangspunkt i FN’s definition for bæredygtighed, bidrager til at fremtidssikre bygninger, og fungerer som et kvalitetsstempel for bæredygtigt byggeri.


Sensorløsning bidrager til bæredygtig certificering

Woodsense sensorløsningen anvendes først og fremmest til fugtmonitorering og dokumentation for kvalitetssikring. Sensorerne kan integreres i hele byggeprojektet fra opbevaring ved fabrik til byggeplads og under opførelse ved risikoområder.


Hver gang vores sensorer detekterer en skade, spares miljøet for unødvendigt ressourceforbrug.


Den konstante monitorering og de automatiske advarsler gør det lettere at udføre en effektiv fugtstrategi med dokumentation for korrekt fugthåndtering gennem hele byggeprojektet.

Dokumentation og monitorering er vejen frem, når branchen skal lære at bygge på nye måder og når usikkerheder skal elimineres. Der er en del usikkerhed og tøven omkring træbyggeri i Danmark, hvilket kan stå i vejen for de klimamæssige fordele ved træbyggeri. Derfor mener jeg, at Woodsenses produkt og service til fugtmåling i træbyggeri kan spille en vigtig og understøttende rolle i omstillingen af byggebranchen.


Sådan forklarer Kirsten Lynge, Bæredygtighedsingeniør hos Rambøll.


Foruden at give point i den normale DGNB-manual, udmærker Woodsense sensorløsningen sig ved også at hjælpe under drift, når bygningen tages i brug. Her påvirker sensoren kriterier i forbindelse med driftsomkostninger, risikostyring og langsigtet aktivværdi samt indkøb og drift.


Sensorløsningen bidrager desuden positivt til at opnå den eftertragtede hjerte bonusordning gennem fokus på forebyggelse af skimmel, som er en udbredt årsag til usunde bygninger, samt til mange af kriteriernes innovations bonuspoint, som er tilføjet den seneste version af DGNB-manualen med henblik på at øge brugen af innovative løsninger til at nå bæredygtighedsmålsætningerne.


Kontakt os for at få den officielle dokumentationspakke udarbejdet af Rambøll.

bæredygtighedscertificering


Hvad er DGNB?

Den bæredygtige certificering DGNB kan som sagt være et vigtigt element for fremtidens bæredygtigt byggeri ved at sikre et fokus på klimapåvirkning og bæredygtighed gennem hele byggeprojektet, være medvirkende til at nedsætte CO2-udledning, og styrke bæredygtighed i branchen. Bag den bæredygtige certificering står Green Building Council Denmark.


Certificeringen, som bygger på FN’s definition af bæredygtighed, evaluerer et byggeri ud fra en række udvalgte hovedområder: Miljømæssig kvalitet, økonomisk kvalitet, social kvalitet, teknisk kvalitet, process kvalitet, og områdekvalitet.


Dertil kommer ekstra udmærkelser, der kan opnås, hvis byggeriet lever op til særlige kriterier:

  • DGNB-Hjerte: Tildeles nye bygninger og enfamiliehuse, hvor minimum 75 pct. af de tilgængelige point i kategorien er opnået. Udmærkelsen belønner bygninger, som gør en ekstra indsats for brugernes velvære.
  • DGNB-Diamant: Tildeles bygninger med særlig flot arkitektur.


Da certificeringen udarbejdes af en uvildig tredjepart, fungerer den som et kvalitetsstempel af byggeriets bæredygtighed.


Byggebranchen står som bekendt for hele 30 pct. af Danmarks samlede CO2-udledning. Der er derfor et stort potentiale for, at branchen kan bidrage til at nå regeringens klimamål om en 70 pct. reduktion af landets samlede CO2-udledning i 2030.


Her kan den bæredygtige certificering være med til at bane vejen for fremtidens bæredygtigt byggeri ved at sikre et fokus på klimapåvirkning og bæredygtighed gennem hele byggeprojektet, være medvirkende til at nedsætte CO2-udledning, og styrke bæredygtighed i branchen.Sensor bidrager til DGNB bæredygtighedscertificering

Laura Kellgren

Content Marketer

Andre artikler