May 16, 2022
Sensorløsning bidrager til at opnå DGNB bæredygtigheds- certificering

Woodsense har modtaget dokumentationsrapport fra Rambøll, som beskriver, hvordan Woodsense fugtmåler kan bistå byggeprojekter i at opnå DGNB bæredygtighedscertificering. En certificering der, med udgangspunkt i FN’s definition for bæredygtighed, bidrager til at fremtidssikre bygninger, og fungerer som et kvalitetsstempel for bæredygtigt byggeri.


Sensorløsning bidrager til bæredygtig certificering

Woodsense sensorløsningen anvendes først og fremmest til fugtmonitorering og dokumentation for kvalitetssikring. Sensorerne kan integreres i hele byggeprojektet fra opbevaring ved fabrik til byggeplads og under opførelse ved risikoområder.


Hver gang vores sensorer detekterer en skade, spares miljøet for unødvendigt ressourceforbrug.


Den konstante monitorering og de automatiske advarsler gør det lettere at udføre en effektiv fugtstrategi med dokumentation for korrekt fugthåndtering gennem hele byggeprojektet.

Dokumentation og monitorering er vejen frem, når branchen skal lære at bygge på nye måder og når usikkerheder skal elimineres. Der er en del usikkerhed og tøven omkring træbyggeri i Danmark, hvilket kan stå i vejen for de klimamæssige fordele ved træbyggeri. Derfor mener jeg, at Woodsenses produkt og service til fugtmåling i træbyggeri kan spille en vigtig og understøttende rolle i omstillingen af byggebranchen.


Sådan forklarer Kirsten Lynge, Bæredygtighedsingeniør hos Rambøll.


Foruden at give point i den normale DGNB-manual, udmærker Woodsense sensorløsningen sig ved også at hjælpe under drift, når bygningen tages i brug. Her påvirker sensoren kriterier i forbindelse med driftsomkostninger, risikostyring og langsigtet aktivværdi samt indkøb og drift.


Sensorløsningen bidrager desuden positivt til at opnå den eftertragtede hjerte bonusordning gennem fokus på forebyggelse af skimmel, som er en udbredt årsag til usunde bygninger, samt til mange af kriteriernes innovations bonuspoint, som er tilføjet den seneste version af DGNB-manualen med henblik på at øge brugen af innovative løsninger til at nå bæredygtighedsmålsætningerne.


Kontakt os for at få den officielle dokumentationspakke udarbejdet af Rambøll.

bæredygtighedscertificering


Hvad er DGNB?

Den bæredygtige certificering DGNB kan som sagt være et vigtigt element for fremtidens bæredygtigt byggeri ved at sikre et fokus på klimapåvirkning og bæredygtighed gennem hele byggeprojektet, være medvirkende til at nedsætte CO2-udledning, og styrke bæredygtighed i branchen. Bag den bæredygtige certificering står Green Building Council Denmark.


Certificeringen, som bygger på FN’s definition af bæredygtighed, evaluerer et byggeri ud fra en række udvalgte hovedområder: Miljømæssig kvalitet, økonomisk kvalitet, social kvalitet, teknisk kvalitet, process kvalitet, og områdekvalitet.


Dertil kommer ekstra udmærkelser, der kan opnås, hvis byggeriet lever op til særlige kriterier:

  • DGNB-Hjerte: Tildeles nye bygninger og enfamiliehuse, hvor minimum 75 pct. af de tilgængelige point i kategorien er opnået. Udmærkelsen belønner bygninger, som gør en ekstra indsats for brugernes velvære.
  • DGNB-Diamant: Tildeles bygninger med særlig flot arkitektur.


Da certificeringen udarbejdes af en uvildig tredjepart, fungerer den som et kvalitetsstempel af byggeriets bæredygtighed.


Byggebranchen står som bekendt for hele 30 pct. af Danmarks samlede CO2-udledning. Der er derfor et stort potentiale for, at branchen kan bidrage til at nå regeringens klimamål om en 70 pct. reduktion af landets samlede CO2-udledning i 2030.


Her kan den bæredygtige certificering være med til at bane vejen for fremtidens bæredygtigt byggeri ved at sikre et fokus på klimapåvirkning og bæredygtighed gennem hele byggeprojektet, være medvirkende til at nedsætte CO2-udledning, og styrke bæredygtighed i branchen.Laura Kellgren

Content Marketer
Læs mere
Kunne også have interesse
Woodsense rejser millionbeløb i investeringsrunde

Woodsense har med ambition om at fremme den grønne omstilling i byggebranchen rejst 2,6 mil. kr. i ny investeringsrunde.
Woodsense selected to participate in sustainability category at MIPIM

Woodsense has been selected for the finals at the Startup Competition in the sustainability-category at the PropTech conference MIPIM.
COWI: Glostrup Neurorehabilitering

April 17, 2022

Woodsense er inddraget i bygningen af det nye neurorehabiliteringshus i Glostrup for monitorere facade elementer og øge tryghed for bygherre og entreprenør.
Sophie Radich: Potentiale i fugtmåling ved større træbyggerier

April 17, 2022

Woodsense tager del i opførelsen af Sophie Radich skolen i Norge med det formål at hente viden og erfaring til fremtidige byggeprojekter.
Woodsense indgår samarbejde med CLT Denmark

Woodsense har indledt et samarbejde med CLT Denmark i forbindelse med dokumentation af CLT’s egenskaber i forhold til at modstå fugt.
Sensorløsning bidrager til at opnå DGNB bæredygtigheds- certificering

Woodsense har modtaget dokumentationsrapport fra Rambøll, som beskriver, hvordan sensorløsningen kan bistå byggeprojekter i at opnå DGNB bæredygtighedscertificering.
Ny feature på Woodsense-platform: Plantegning

Ny opdatering gør det muligt at placere sensorer på plantegning i platformen. Funktionen giver et bedre overblik over, hvor sensorerne er placeret i byggeriet.
Fugtmonitorering afgørende for anvendelse af bæredygtigt byggemateriale

CLT elementer kaldes også massivtræ og er et sammensat træelement med en stabilitet og styrke som ofte sammenlignes med beton - modsat beton, er CLT dog et organisk materiale.
Sensorer fanger unormale udsving ved monitorering

Woodsense fugtsensorer har været i stand til at fange mange forskellige udsving i målinger for forskellige typer byggerier.
Case: Adserballe & Knudsen

For at mindske skader, ønskede Adserballe & Knudsen et øget fokus på deres fugtstrategi, og sensorløsningen fra Woodsense blev derfor inddraget.
Intelligent sensorløsning del af ambitiøst træbyggeri med fokus på bæredygtighed og indeklima

April 17, 2022

Sensorløsningen fra Woodsense er i den blevet inddraget som en integreret del af et af de mest ambitiøse institutionsprojekter til dato.
Udvikling af gateway til tørrekammer

Fugtsensoren kan følge træet overalt på træleverandørens fabriksfaciliteter, hvilket giver en ekstra sikkerhed for de kunder, som modtager træet.
Opdatering af rapport-funktion på platform 

Med rapport-funktionen på platformen kan brugere dele rapporter til andre aktører i byggebranchen og dermed opnå en bedre brugeroplevelse.
Kan man fange fugtskader med vejrdata?

Gennem en kombination af indsamlet data og meteorologiske observationer, er sensoren i stand til at spore fugt og uregelmæssigheder i tide.
IoT som fremtidens metode i byggebranchen

April 17, 2022

Hvordan fremmer man bæredygtigt byggeri? Flere peger mod digitalisering som en effektiv metode til at gøre dansk byggeri mere bæredygtigt.
Demo-udgave af digital platform

April 17, 2022

Det er muligt at afprøve platform med kunstig data. Både dansk og engelsk version af platformen er tilgængelig.
Woodsense udvælges som del af Urbantech Mentoring 2021

Woodsense er blevet udvalgt som én af 15 danske startups til at være en del af Urbantech Mentoring 2021.
Produktverificering fra Teknologisk Institut

Woodsense har modtaget produktverificering af vores fugtsensor fra Teknologisk Institut og kan nu give officiel dokumentation til kunder.
Woodsense modtager støtte fra Realdania’s Innovation til marked

Med støtte fra Realdanias Innovation til marked-kampagne kan Woodsense nu bruge mere tid med kunderne.
Undgå fugtskader i træ: Manuel fugtmåling vs. automatisk fugtmonitorering

Undgå, at træ og trækonstruktioner ødelægges af råd og skimmelvækst ved at måle træfugt med automatisk fugtmonitorering.
Monitorering fra fabrik til våd byggeplads

April 17, 2022

At bygge er nemt, hvis alt går som drømt. Dette sker dog sjældent. For aktørerne i processen er det essentielt at have indsigt i sine byggeelementers kvalitet.
Nødvendig monitorering på bevaringsværdige sommerhuse

April 17, 2022

Dette flere hundrede år gamle sommerhus på Fanø bærer på et allerede fantastisk liv. Familien har ejet det siden Johan Rohde (kunstmaler og møbel- og sølvtøjsdesigner) erhvervede det efter 1. verdenskrig og brugte den høje stue (Malerstuen) som atelier. Huset blev besat af tyskerne under 2. verdenskrig, der fyrede op i Malerstuen og i mange år betød, at loftet var sort af soden. 
Makeover - fra BeResourceful til Woodsense

April 17, 2022

BeResourceful er nu efter de første stærke test cases og salg til prominente aktører i byggebranchen klar til at gøre sit indtog på markedet for kvalitetssikring af træelementer i byggeprocessen. 
Kan overvågning med sensorsystem forlænge levetiden af tagkonstruktioner?

April 17, 2022

"Som byggesagkyndig, der også laver en del vedligeholdelsesplaner, kender jeg udmærket denne problematik." - Morten Mathiasen fra Byggesagkyndig.nu
Nu er der virkelig et behov for digitalisering og bæredygtighed i byggebranchen

April 17, 2022

Coronakrisen rammer hårdt hele vejen rundt, og i ejendomsbranchen ser man desværre også konsekvenserne af stigende renter og økonomisk usikkerhed med udskudte ejendomsprojekter og pressede håndværkervirksomheder til følge. Ingen ved på nuværende tidspunkt, hvor hårdt krisen vil ramme, og hvad konsekvenserne vil blive.
Monitorering til at fremme træ i byggeriet

April 17, 2022

For at nå vores regerings ambitiøse klimamål, så skal vi nedsætte byggebranchens klimaaftryk drastisk, da vores bygninger står for 40% af verdens CO2 udledninger. Ved at sænke forekomsten af fugtskader i træet og dermed gøre det mere fordelagtigt at anvende træ i byggeriet, bidrager Woodsense til at gøre byggebranchen mere bæredygtig.
Opdag utætheder i taget, før skaden sker

April 17, 2022

Vi kan ikke have indsigt i om vores tage er i perfekt stand altid, der er dog visse metoder til at opdage disse utætheder før skaden bliver stor og skaber skimmelsvamp. Læs hvordan i artiklen her.