May 30, 2022

Kan man fange fugtskader med vejrdata?

Kan man fange fugtskader med vejrdata?

Sådan fanger vi fugt i træ og trækonstruktioner

Den intelligente fugtmåler er bygget op omkring en algoritme som gennem vejrdata om nedbør, luftfugtighed, lufttryk, dugpunkt samt vindretning- og hastighed kan vurdere, om mængden af fugt i træet er på et rimeligt niveau.

For at kunne spore fugt og uregelmæssigheder i trækonstruktionen, kombinerer vi vores data med DMI’s Frie Data. Gennem denne kombination af data og meteorologiske observationer, som kan påvirke fugtmålingen i træet, er vi i stand til at analysere os frem til kritiske situationer.

Målingerne foregår i realtid og sendes til vores platform. Her analyseres data og hvis der opstår situationer med kritiske forhold, bliver kunden underrettet.

Kombinationen af sensorens data og DMI’s vejrdata, gør det muligt at finde mønstre som kan afsløre uhensigtsmæssigheder. Her er sensordata sammenført med information om nedbør og luftfugtighed fra DMI’s Frie Data:

Kombination af sensordata med meteorologiske observationer
Kombination af sensordata med meteorologiske observationer

Tilgængelige vejrstationer i Danmark, september 2020.
Tilgængelige vejrstationer i Danmark, september 2020.

Interpolering  af data

Gennem interpolering mellem data fra omkringliggende målestationer, er vi i stand til at finde frem til det bedste bud på den faktiske vejrsituation ved sensorens placering. Estimatet på det lokale vejr findes gennem et vægtet gennemsnit af værdierne fra nærliggende vejrstationer.

Interpolering bidrager til, at vi kan spore uregelmæssigheder i tide – en metode som mere specifikt kaldes Invers Afstandsvægtning. Denne metode gør det muligt at reagere på situationer, hvor der kan opstå fugtskader såsom skimmelsvamp og råd.

DMI’s data indhentes løbende gennem brug af serverless Cloud Funktionen på Google Cloud og gemmes i BigQuery.

Sensorløsning kan detektere lækager og skimmelvækst

Den intelligente sensorløsning kan bruges i flere sammenhænge, heriblandt til at detektere lækager, vandskade, råd og begyndende skimmelvækst i bygninger.

Ved at placere sensoren på udvalgte, strategiske steder i bygningen, og analysere de målte værdier sammen med vejrdata fra DMI, kan man fange og udbedre skader i træ og trækonstruktioner, inden de opstår.

Fugtmåler placeres på udsatte steder i bygningen såsom ved:

·      Krybekældre

·      Etageadskillelse

·      Kviste og skotrender

·      Facader ved nedløbsrør

·      Gennemføringer (skorstene, ventilationsanlæg)

En fordel ved den intelligente sensorløsning er, at den kan placeres i svært tilgængelige konstruktioner.

Vil du høre mere om hvad sensorløsningen kan gøre for dit byggeprojekt, er du velkommen til at kontakte os.

Kan man fange fugtskader med vejrdata?

Laura Kellgren

Content Marketer
Læs mere
Kunne også have interesse
Woodsense rejser millionbeløb i investeringsrunde
Woodsense rejser millionbeløb i investeringsrunde

Woodsense har med ambition om at fremme den grønne omstilling i byggebranchen rejst 2,6 mil. kr. i ny investeringsrunde.
Woodsense deltager i MIPIM
Woodsense deltager i MIPIM

Woodsense er blevet udvalgt til at deltage i finalen i startup konkurrencen ved proptech-konferencen MIPIM.
COWI: Glostrup Neurorehabilitering
COWI: Glostrup Neurorehabilitering

April 17, 2022

Woodsense er inddraget i bygningen af det nye neurorehabiliteringshus i Glostrup for monitorere facade elementer og øge tryghed for bygherre og entreprenør.
Sophie Radich: Fugtmåling i større træbyggerier
Sophie Radich: Fugtmåling i større træbyggerier

April 17, 2022

Woodsense tager del i opførelsen af Sophie Radich skolen i Norge med det formål at hente viden og erfaring til fremtidige byggeprojekter.
Woodsense indgår samarbejde med CLT Denmark
Woodsense indgår samarbejde med CLT Denmark

Woodsense har indledt et samarbejde med CLT Denmark i forbindelse med dokumentation af CLT’s egenskaber i forhold til at modstå fugt.
Sensor bidrager til DGNB bæredygtighedscertificering
Sensor bidrager til DGNB bæredygtighedscertificering

Woodsense har modtaget dokumentationsrapport fra Rambøll, som beskriver, hvordan sensorløsningen kan bistå byggeprojekter i at opnå DGNB bæredygtighedscertificering.
Ny feature på Woodsense-platform: Plantegning
Ny feature på Woodsense-platform: Plantegning

Ny opdatering gør det muligt at placere sensorer på plantegning i platformen. Funktionen giver et bedre overblik over, hvor sensorerne er placeret i byggeriet.
Fugtmonitorering af CLT elementer
Fugtmonitorering af CLT elementer

CLT elementer kaldes også massivtræ og er et sammensat træelement med en stabilitet og styrke som ofte sammenlignes med beton - modsat beton, er CLT dog et organisk materiale.
Sensorer fanger unormale udsving ved monitorering
Sensorer fanger unormale udsving ved monitorering

Woodsense fugtsensorer har været i stand til at fange mange forskellige udsving i målinger for forskellige typer byggerier.
Case: Adserballe & Knudsen
Case: Adserballe & Knudsen

For at mindske skader, ønskede Adserballe & Knudsen et øget fokus på deres fugtstrategi, og sensorløsningen fra Woodsense blev derfor inddraget.
Sensorløsning del af ambitiøst træbyggeri
Sensorløsning del af ambitiøst træbyggeri

April 17, 2022

Sensorløsningen fra Woodsense er i den blevet inddraget som en integreret del af et af de mest ambitiøse institutionsprojekter til dato.
Udvikling af gateway til tørrekammer
Udvikling af gateway til tørrekammer

Fugtsensoren kan følge træet overalt på træleverandørens fabriksfaciliteter, hvilket giver en ekstra sikkerhed for de kunder, som modtager træet.
Opdatering af rapport-funktion på platform 
Opdatering af rapport-funktion på platform 

Med rapport-funktionen på platformen kan brugere dele rapporter til andre aktører i byggebranchen og dermed opnå en bedre brugeroplevelse.
Kan man fange fugtskader med vejrdata?
Kan man fange fugtskader med vejrdata?

Gennem en kombination af indsamlet data og meteorologiske observationer, er sensoren i stand til at spore fugt og uregelmæssigheder i tide.
IoT som fremtidens metode i byggebranchen
IoT som fremtidens metode i byggebranchen

April 17, 2022

Hvordan fremmer man bæredygtigt byggeri? Flere peger mod digitalisering som en effektiv metode til at gøre dansk byggeri mere bæredygtigt.
Demo-udgave af digital platform
Demo-udgave af digital platform

April 17, 2022

Det er muligt at afprøve platform med kunstig data. Både dansk og engelsk version af platformen er tilgængelig.
Woodsense udvælges som del af Urbantech Mentoring 2021
Woodsense udvælges som del af Urbantech Mentoring 2021

Woodsense er blevet udvalgt som én af 15 danske startups til at være en del af Urbantech Mentoring 2021.
Produktverificering fra Teknologisk Institut
Produktverificering fra Teknologisk Institut

Woodsense har modtaget produktverificering af vores fugtsensor fra Teknologisk Institut og kan nu give officiel dokumentation til kunder.
Støtte fra Realdania’s Innovation til marked
Støtte fra Realdania’s Innovation til marked

Med støtte fra Realdanias Innovation til marked-kampagne kan Woodsense nu bruge mere tid med kunderne.
Manuel fugtmåling vs. automatisk fugtmonitorering
Manuel fugtmåling vs. automatisk fugtmonitorering

Undgå, at træ og trækonstruktioner ødelægges af råd og skimmelvækst ved at måle træfugt med automatisk fugtmonitorering.
Monitorering fra fabrik til våd byggeplads
Monitorering fra fabrik til våd byggeplads

April 17, 2022

At bygge er nemt, hvis alt går som drømt. Dette sker dog sjældent. For aktørerne i processen er det essentielt at have indsigt i sine byggeelementers kvalitet.
Nødvendig monitorering på bevaringsværdige sommerhuse
Nødvendig monitorering på bevaringsværdige sommerhuse

April 17, 2022

Dette flere hundrede år gamle sommerhus på Fanø bærer på et allerede fantastisk liv. Familien har ejet det siden Johan Rohde (kunstmaler og møbel- og sølvtøjsdesigner) erhvervede det efter 1. verdenskrig og brugte den høje stue (Malerstuen) som atelier. Huset blev besat af tyskerne under 2. verdenskrig, der fyrede op i Malerstuen og i mange år betød, at loftet var sort af soden. 
Makeover - fra BeResourceful til Woodsense
Makeover - fra BeResourceful til Woodsense

April 17, 2022

BeResourceful er nu efter de første stærke test cases og salg til prominente aktører i byggebranchen klar til at gøre sit indtog på markedet for kvalitetssikring af træelementer i byggeprocessen. 
Kan sensor forlænge levetiden af tagkonstruktioner?
Kan sensor forlænge levetiden af tagkonstruktioner?

April 17, 2022

"Som byggesagkyndig, der også laver en del vedligeholdelsesplaner, kender jeg udmærket denne problematik." - Morten Mathiasen fra Byggesagkyndig.nu
Digitalisering og bæredygtighed i byggebranchen
Digitalisering og bæredygtighed i byggebranchen

April 17, 2022

Coronakrisen rammer hårdt hele vejen rundt, og i ejendomsbranchen ser man desværre også konsekvenserne af stigende renter og økonomisk usikkerhed med udskudte ejendomsprojekter og pressede håndværkervirksomheder til følge. Ingen ved på nuværende tidspunkt, hvor hårdt krisen vil ramme, og hvad konsekvenserne vil blive.
Monitorering til at fremme træ i byggeriet
Monitorering til at fremme træ i byggeriet

April 17, 2022

For at nå vores regerings ambitiøse klimamål, så skal vi nedsætte byggebranchens klimaaftryk drastisk, da vores bygninger står for 40% af verdens CO2 udledninger. Ved at sænke forekomsten af fugtskader i træet og dermed gøre det mere fordelagtigt at anvende træ i byggeriet, bidrager Woodsense til at gøre byggebranchen mere bæredygtig.
Opdag utætheder i taget, før skaden sker
Opdag utætheder i taget, før skaden sker

April 17, 2022

Vi kan ikke have indsigt i om vores tage er i perfekt stand altid, der er dog visse metoder til at opdage disse utætheder før skaden bliver stor og skaber skimmelsvamp. Læs hvordan i artiklen her.