Drift

Drift

Med en levetid på 10 år kan løsningen bruges til mere end blot udførelsesfasen. 

Anvendelse af fugtmåler i kælder

Mange skader kunne have været undgået med sensorer i kælder, lukkede konstruktioner og tage. 

Fugtindtrængning i lukkede konstruktioner hvor der ikke ofte er mennesker og som ikke kan inspiceres, kan udvikle sig til enorme skimmelsager, som det desværre er set gang på gang.

Fugtmåling af kritiske områder

Byggesagkyndige fortæller også ofte om, at beboerne kan være skyldige i fugtskader i byggeriet. Det er ikke en sjældenhed at et ventilationsanlæg bliver pillet fra på toilettet, at et ikke-ventileret tag bliver brugt til at tørre tøj, at der ikke bliver luftet ud i en lejlighed eller at et vindue bliver glemt lukket i en kælder - alle situationer som kan lede til fugtproblematikker. 

Derfor er det utroligt vigtigt at monitorere kritiske områder med fugtmåler for at undgå overraskende pludselige driftsomkostninger. 

Bedre indeklima for beboer

Sensor data kan også deles med beboerne, så de selv kan passe deres indeklima og passe bedre på deres bygningsmaterialer. 

Mange beboere har en frygt for skimmelvækst grundet dets helbredsmæssige følgevirkninger og fordi det ofte opstår i områder, som beboeren ikke kan se. 

At have sensorer i disse skjulte områder kan også give beboeren en ekstra følelse af tryghed om, at de lever i et godt og sundt hus.