May 30, 2022

COWI: Glostrup Neurorehabilitering

COWI: Glostrup Neurorehabilitering

Intelligent fugtsensor øger tryghed hos bygherre

På Rigshospitalet Glostrup opføres et nyt neurorehabiliteringshus, der med sine 25.000 m2 skal skabe rammerne for pleje, behandling og genoptræning af patienter med skade på hjerne og i rygmarv.

Der er i den forbindelse udvalgt en række tunge og kompetence aktører til at føre byggeriet ud i livet, heriblandt er Rambøll valgt som bygherrerådgiver og Juul & Nielsen har facade entreprisen.

Også rådgivervirksomheden COWI tager del i projektet med ansvar for at varetage byggeledelse og fagtilsyn. I den forbindelse har de valgt at inddrage Woodsenses fugtmåler, som blandt andet skal monitorere træfacade elementer i byggeriet. Hele hospitalet er nemlig dækket ind i mere end 100 præfabrikerede træelementer:

“Det startede med, at entreprenøren foreslog at sætte sensoren i træ elementerne for at skabe tryghed for bygherre.” - Lars Møller, Byggepladsleder, COWI.

Fugtmåling ved særligt udsatte steder i byggeriet

Indtil byggeriet bliver lukket helt, er vand en risikofaktor på alle byggesager. I dette tilfælde har byggeledelsen valgt at være proaktive og hurtigt lokalisere de steder, hvor vandet bevæger sig.

Woodsense fugtsensor placeret omkring isolering
Sensor placeret inde i facadeelement ved isolering.

I samarbejde med COWI har Woodsense anbefalet sensor placeringer ved særligt udsatte steder i byggeriet som rundt om sokkel, i murkrone og på de nordligt vendte facader.

Sensorerne er desuden placeret på facadeelementer ved hver facade med henblik på at indsamle reference værdier. Her er placeret sensorer i toppen og ved jorden, i forskellige hjørner, m.m.


Sensorerne er også blevet brugt til løbende at holde øje med, at elementerne udtørrer korrekt:

Eksempel på opfugtning og udtørring på Woodsense platformen
Målt træfugt fra sensoren viser øget fugtniveau og efterfølgende gradvis udtørring.

Fugtmåler som fast del af byggeriets kvalitetssikring

Fugtsensoren indgår i entreprenørens kvalitetsplan for, at udførelsen er lavet korrekt og det kan dokumenteres, at der ikke er fugt i de opsatte elementer. Det skaber både en tryghed for entreprenør og bygherre.

Byggeledelsen kan med fugtmåler holde øje med niveauerne og inkludere det i den ugentlige kvalitetssikring mellem entreprenør og byggeledelse:

“Ved større træbyggerier vil jeg klart anbefale, at man har en KS med indbyggede sensorer. Det skaber tryghed for både bygherre og entreprenør, at man har sin dokumentation i orden.” - Lars Møller, Byggepladsleder, COWI.

Her trækker de ugentlige rapporter og holder øje med, at de ikke overstiger 16 %, som er aftalt i projektet, ligesom de får tilsendt alarmer, når anomalier opstår.

Se eksempel på rapport.


Ved at være på forkant med fugtmålingen i byggeriet, er det muligt at spare entreprenør både tid og penge på kvalitetssikring, samtidig med at ressourceforbrug og dermed CO2-udledning i forbindelse med udskiftning af beskadigede byggematerialer, nedsættes.

Teknologi del af fremtidens træbyggeri

COWI-Arkitema ønsker at udfolde mulighederne for teknologi og digitalisering, som understøtter bæredygtighed. Ambitionen er, at fremtidige træprojekter vil bruge sensorteknologi til at overvåge fugt i træbygninger:

“Vi ser en stor værdi i at eje data fra træprojekter, da vi ser træ som et af fremtidens byggematerialer. Vi vil også bruge de indsamlede data til fremtidige designoptimeringer.”


Sådan lyder det fra Marianne Friis, Arkitema, som fortsætter:


“Hos COWI/Arkitema mener vi, at bæredygtighed, digitalisering og nye teknologier skal kombineres for at nå vores ambitiøse klimamål. Det blev klart for os, at et samarbejde med Woodsenses sensorløsning er et skridt på vejen til at nå vores mål.”


Woodsense's fugtmåler bliver allerede nu anbefalet og skrevet ind i udbudsmateriale. Derudover arbejdes der på, at sensoren skal bistå COWI i at skabe et koncept til at beskytte træbygninger i fremtiden. Her skal sensoren være en del af en service til at øge kvalitetssikring under opførelse og ved efterfølgende evaluering af byggeriets ydeevne.

Ambitionen er, at byggebranchen bliver i stand til både at bygge og renovere endnu mere bæredygtige trækonstruktioner i fremtiden.

På nuværende tidspunkt er vi i gang med at integrere data i bygherres CTS system. På den måde kan bygherre efter endt byggeperiode få alarmer og data ind i det ønskede system.

COWI: Glostrup Neurorehabilitering

Laura Kellgren

Content Marketer
Læs mere
Kunne også have interesse
Woodsense rejser millionbeløb i investeringsrunde
Woodsense rejser millionbeløb i investeringsrunde

Woodsense har med ambition om at fremme den grønne omstilling i byggebranchen rejst 2,6 mil. kr. i ny investeringsrunde.
Woodsense deltager i MIPIM
Woodsense deltager i MIPIM

Woodsense er blevet udvalgt til at deltage i finalen i startup konkurrencen ved proptech-konferencen MIPIM.
COWI: Glostrup Neurorehabilitering
COWI: Glostrup Neurorehabilitering

April 17, 2022

Woodsense er inddraget i bygningen af det nye neurorehabiliteringshus i Glostrup for monitorere facade elementer og øge tryghed for bygherre og entreprenør.
Sophie Radich: Fugtmåling i større træbyggerier
Sophie Radich: Fugtmåling i større træbyggerier

April 17, 2022

Woodsense tager del i opførelsen af Sophie Radich skolen i Norge med det formål at hente viden og erfaring til fremtidige byggeprojekter.
Woodsense indgår samarbejde med CLT Denmark
Woodsense indgår samarbejde med CLT Denmark

Woodsense har indledt et samarbejde med CLT Denmark i forbindelse med dokumentation af CLT’s egenskaber i forhold til at modstå fugt.
Sensor bidrager til DGNB bæredygtighedscertificering
Sensor bidrager til DGNB bæredygtighedscertificering

Dokumentationsrapport fra Rambøll beskriver, hvordan sensorløsningen kan bistå byggeprojekter i at opnå DGNB bæredygtighedscertificering.
Ny feature på Woodsense-platform: Plantegning
Ny feature på Woodsense-platform: Plantegning

Ny opdatering gør det muligt at placere sensorer på plantegning i platformen. Funktionen giver et bedre overblik over, hvor sensorerne er placeret i byggeriet.
Fugtmonitorering af CLT elementer
Fugtmonitorering af CLT elementer

Selvom CLT elementer er et stabilt og stærkt element, bør du tage højde for fugtudfordringer, når du anvender CLT elementer i konstruktioner.
Sensorer fanger unormale udsving ved monitorering
Sensorer fanger unormale udsving ved monitorering

Woodsense fugtsensorer har været i stand til at fange mange forskellige udsving i målinger for forskellige typer byggerier.
Case: Adserballe & Knudsen
Case: Adserballe & Knudsen

For at mindske skader, ønskede Adserballe & Knudsen et øget fokus på deres fugtstrategi, og sensorløsningen fra Woodsense blev derfor inddraget.
Sensorløsning del af ambitiøst træbyggeri
Sensorløsning del af ambitiøst træbyggeri

April 17, 2022

Sensorløsningen fra Woodsense er i den blevet inddraget som en integreret del af et af de mest ambitiøse institutionsprojekter til dato.
Udvikling af gateway til tørrekammer
Udvikling af gateway til tørrekammer

Fugtsensoren kan følge træet overalt på træleverandørens fabriksfaciliteter, hvilket giver en ekstra sikkerhed for de kunder, som modtager træet.
Opdatering af rapport-funktion på platform 
Opdatering af rapport-funktion på platform 

Med rapport-funktionen på platformen kan brugere dele rapporter til andre aktører i byggebranchen og dermed opnå en bedre brugeroplevelse.
Kan man fange fugtskader med vejrdata?
Kan man fange fugtskader med vejrdata?

Gennem en kombination af indsamlet data og meteorologiske observationer, er sensoren i stand til at spore fugt og uregelmæssigheder i tide.
IoT som fremtidens metode i byggebranchen
IoT som fremtidens metode i byggebranchen

April 17, 2022

Hvordan fremmer man bæredygtigt byggeri? Flere peger mod digitalisering som en effektiv metode til at gøre dansk byggeri mere bæredygtigt.
Demo-udgave af digital platform
Demo-udgave af digital platform

April 17, 2022

Det er muligt at afprøve platform med kunstig data. Både dansk og engelsk version af platformen er tilgængelig.
Woodsense udvælges som del af Urbantech Mentoring 2021
Woodsense udvælges som del af Urbantech Mentoring 2021

Woodsense er blevet udvalgt som én af 15 danske startups til at være en del af Urbantech Mentoring 2021.
Produktverificering fra Teknologisk Institut
Produktverificering fra Teknologisk Institut

Woodsense har modtaget produktverificering af vores fugtsensor fra Teknologisk Institut og kan nu give officiel dokumentation til kunder.
Støtte fra Realdania’s Innovation til marked
Støtte fra Realdania’s Innovation til marked

Med støtte fra Realdanias Innovation til marked-kampagne kan Woodsense nu bruge mere tid med kunderne.
Manuel fugtmåling vs. automatisk fugtmonitorering
Manuel fugtmåling vs. automatisk fugtmonitorering

Undgå, at træ og trækonstruktioner ødelægges af råd og skimmelvækst ved at måle træfugt med automatisk fugtmonitorering.
Monitorering fra fabrik til våd byggeplads
Monitorering fra fabrik til våd byggeplads

April 17, 2022

At bygge er nemt, hvis alt går som drømt. Dette sker dog sjældent. For aktørerne i processen er det essentielt at have indsigt i sine byggeelementers kvalitet.
Nødvendig monitorering på bevaringsværdige sommerhuse
Nødvendig monitorering på bevaringsværdige sommerhuse

April 17, 2022

Fugtsensoren kan også anvendes til at måle fugt i eksisterende bygninger, og gør det dermed muligt at forlænge levetiden på bevaringsværdige bygninger.
Makeover - fra BeResourceful til Woodsense
Makeover - fra BeResourceful til Woodsense

April 17, 2022

BeResourceful er nu klar til at gøre sit indtog på markedet for kvalitetssikring af træelementer i byggeprocessen. 
Kan sensor forlænge levetiden af tagkonstruktioner?
Kan sensor forlænge levetiden af tagkonstruktioner?

April 17, 2022

"Som byggesagkyndig, der også laver en del vedligeholdelsesplaner, kender jeg udmærket denne problematik." - Morten Mathiasen fra Byggesagkyndig.nu
Digitalisering og bæredygtighed i byggebranchen
Digitalisering og bæredygtighed i byggebranchen

April 17, 2022

Ejendomsbranchen oplever også konsekvenserne af Coronakrisen i form af stigende renter og økonomisk usikkerhed.
Bæredygtig monitorering til at fremme træ i byggeriet
Bæredygtig monitorering til at fremme træ i byggeriet

April 17, 2022

Bæredygtig monitorering sænker forekomsten af fugtskader i træet og gør det mere fordelagtigt at anvende træ i byggeriet.
Opdag utætheder i taget, før skaden sker
Opdag utætheder i taget, før skaden sker

April 17, 2022

Der findes en række metoder til at opdage utætheder i taget, før skaden bliver stor og fører til skimmelsvamp.