September 1, 2022

COWI: Glostrup Neurorehabilitering

COWI: Glostrup Neurorehabilitering

Intelligent fugtsensor øger tryghed hos bygherre

På Rigshospitalet Glostrup opføres et nyt neurorehabiliteringshus, der med sine 25.000 m2 skal skabe rammerne for pleje, behandling og genoptræning af patienter med skade på hjerne og i rygmarv.

Der er i den forbindelse udvalgt en række tunge og kompetence aktører til at føre byggeriet ud i livet, heriblandt er Rambøll valgt som bygherrerådgiver og Juul & Nielsen har facade entreprisen.

Også rådgivervirksomheden COWI tager del i projektet med ansvar for at varetage byggeledelse og fagtilsyn. I den forbindelse har de valgt at inddrage Woodsenses fugtmåler, som blandt andet skal monitorere træfacade elementer i byggeriet. Hele hospitalet er nemlig dækket ind i mere end 100 præfabrikerede træelementer:

“Det startede med, at entreprenøren foreslog at sætte sensoren i træ elementerne for at skabe tryghed for bygherre.” - Lars Møller, Byggepladsleder, COWI.

Fugtmåling ved særligt udsatte steder i byggeriet

Indtil byggeriet bliver lukket helt, er vand en risikofaktor på alle byggesager. I dette tilfælde har byggeledelsen valgt at være proaktive og hurtigt lokalisere de steder, hvor vandet bevæger sig.

Woodsense fugtsensor placeret omkring isolering
Sensor placeret inde i facadeelement ved isolering.

I samarbejde med COWI har Woodsense anbefalet sensor placeringer ved særligt udsatte steder i byggeriet som rundt om sokkel, i murkrone og på de nordligt vendte facader.

Sensorerne er desuden placeret på facadeelementer ved hver facade med henblik på at indsamle reference værdier. Her er placeret sensorer i toppen og ved jorden, i forskellige hjørner, m.m.


Sensorerne er også blevet brugt til løbende at holde øje med, at elementerne udtørrer korrekt:

Eksempel på opfugtning og udtørring på Woodsense platformen
Målt træfugt fra sensoren viser øget fugtniveau og efterfølgende gradvis udtørring.

Fugtmåler som fast del af byggeriets kvalitetssikring

Fugtsensoren indgår i entreprenørens kvalitetsplan for, at udførelsen er lavet korrekt og det kan dokumenteres, at der ikke er fugt i de opsatte elementer. Det skaber både en tryghed for entreprenør og bygherre.

Byggeledelsen kan med fugtmåler holde øje med niveauerne og inkludere det i den ugentlige kvalitetssikring mellem entreprenør og byggeledelse:

“Ved større træbyggerier vil jeg klart anbefale, at man har en KS med indbyggede sensorer. Det skaber tryghed for både bygherre og entreprenør, at man har sin dokumentation i orden.” - Lars Møller, Byggepladsleder, COWI.

Her trækker de ugentlige rapporter og holder øje med, at de ikke overstiger 16 %, som er aftalt i projektet, ligesom de får tilsendt alarmer, når anomalier opstår.

Se eksempel på rapport.


Ved at være på forkant med fugtmålingen i byggeriet, er det muligt at spare entreprenør både tid og penge på kvalitetssikring, samtidig med at ressourceforbrug og dermed CO2-udledning i forbindelse med udskiftning af beskadigede byggematerialer, nedsættes.

Teknologi del af fremtidens træbyggeri

COWI-Arkitema ønsker at udfolde mulighederne for teknologi og digitalisering, som understøtter bæredygtighed. Ambitionen er, at fremtidige træprojekter vil bruge sensorteknologi til at overvåge fugt i træbygninger:

“Vi ser en stor værdi i at eje data fra træprojekter, da vi ser træ som et af fremtidens byggematerialer. Vi vil også bruge de indsamlede data til fremtidige designoptimeringer.”


Sådan lyder det fra Marianne Friis, Arkitema, som fortsætter:


“Hos COWI/Arkitema mener vi, at bæredygtighed, digitalisering og nye teknologier skal kombineres for at nå vores ambitiøse klimamål. Det blev klart for os, at et samarbejde med Woodsenses sensorløsning er et skridt på vejen til at nå vores mål.”


Woodsense's fugtmåler bliver allerede nu anbefalet og skrevet ind i udbudsmateriale. Derudover arbejdes der på, at sensoren skal bistå COWI i at skabe et koncept til at beskytte træbygninger i fremtiden. Her skal sensoren være en del af en service til at øge kvalitetssikring under opførelse og ved efterfølgende evaluering af byggeriets ydeevne.

Ambitionen er, at byggebranchen bliver i stand til både at bygge og renovere endnu mere bæredygtige trækonstruktioner i fremtiden.

På nuværende tidspunkt er vi i gang med at integrere data i bygherres CTS system. På den måde kan bygherre efter endt byggeperiode få alarmer og data ind i det ønskede system.

COWI: Glostrup Neurorehabilitering

Laura Kellgren

Content Marketer

Andre artikler