May 16, 2022
Makeover - fra BeResourceful til Woodsense

BeResourceful er nu efter de første stærke test cases og salg til prominente aktører i byggebranchen klar til at gøre sit indtog på markedet for kvalitetssikring af træelementer i byggeprocessen. 

I den forbindelse har vi givet BeResourceful en makeover og skiftet navn til Woodsense.

Hvis du kender relevante folk i byggebranchen eller gerne vil være med på rejsen som en del af holdet eller med investering, så ræk endelig ud.


Fra resourceFULL til Woodsense

BeResourceful kom til verden med et ønske om reducere spild af materialer i byggebranchen og reducere den markante CO2 udledning, som byggebranchen er ansvarlig for. 

Vi har kastet vores kræfter ind i kampen for mere bæredygtigt og kvalitetsbevidst træbyggeri ved at udvikle “Woody”, der er en IoT sensor til monitorering og måling af fugt i træelementer under byggeprocessen. Vi har testet og valideret vores sensor og er nu klar til for alvor at penetrere markedet og påvirke industrien.


Hvorfor træbyggeri?

Woodsense er dedikeret til at fremme mere træ i byggeriet. 

40% af jordens CO2 udledninger kommer fra vores bygninger. Og mens der er mange gode løsninger til at minimere vores bygningers energiforbrug, så eksisterer der få løsninger til at sikre, at vi kan bruge bæredygtige materialer.

Hvis træ blev mere anvendt som byggemateriale i byggeriet, så ville verden have taget et vigtigt skridt mod at nå sine klimamål. Ved hver 1 m3 træ der bliver brugt i stedet for 1m3 beton eller stål, så spares atmosfæren for 2 tons CO2. 

Samme erkendelse har betydet, at Frankrig har sat krav om at fremtidige offentlige bygninger efter 2022 skal være bygget med minimum 50% træ, og at enkelte kommuner i Sverige har sat samme lovmæssige krav. Man kan jo håbe på, at Danmark også snart tør at stille disse krav. 

Træ er altid blevet brugt som byggemateriale og med teknologiske breakthroughs såsom CLT, der kan erstatte beton, er træet en fortsat stigende trend. Som eksempel på, at man sagtens kan erstatte CO2 tunge bygninger i beton med lige så gode bygninger i træ er f.eks. dette 18 etager’s byggeri I norge.


I Danmark er træbyggeri tilsvarende steget og mange bygherrer med fokus på bæredygtighed stiller krav om brug af mere træ i deres fremtidige bygninger. Der er mange gode eksempler på smukke projekter i træ udviklet af pionerer som NREP, Adserballe & Knudsen & mange flere imponerende projekter på vej.

Samt mange modulfabrikanter der effektiviserer byggeprocessen ved at lave træmodulerne på fabrikken, så byggetiden på byggepladsen er minimal, som det eksempelvis ses I disse flotte bygninger fra BM Byggeindustri og lignende fra andre inspirerende træmodulfabrikker.


Undgå fugtskader i træ

At bygge i træ kræver viden. For træ er et levende materiale og sårbart overfor f.eks. fugt. Den typiske måde at sikre sig mod fugtskader er på nuværende tidspunkt manuelle og tilfældige målinger, og dette er ikke tilstrækkeligt til at fange potentielle skader. Det har resulteret i, at der findes mange fugtskader i træbyggerier ved 1 & 5 års check, hvilket skader træets renomé og byggeaktørers nervøsitet ift. at bygge med træ - selvom det er lige så stabilt og sikkert som andet materiale. 

Vores svar på dette er en IoT løsning til at monitorere træelementerne i byggeprocessen - fra fabrik til videre drift. Vores sensor skrues hurtigt på træelementer med 2 skruer og måler trådløst i 10+ år træets træfugtighed, omkringliggende temperatur og luftfugtighed. Den data analyseres i vores platform med variabler om det lokale vejr, træets type, placering og mange andre faktorer. Når der sker et mistænkeligt udsving, så sendes alarmer direkte til kunderne, så de kan udbedre forholdet inden skaden er sket og spare kæmpe renovations omkostninger. 

Med den løsning kan vi sørge for at fange skader i træet, før de opstår og fremme træets anvendelse i byggebranchen.


Nyt brand - Woodsense

Det nye navn og styrkede fokus på træbyggeri betød også et nyt brand. Vi ønskede at kombinerede det innovative tech med det smukke i træet og er super glade for vores nye navn og look, som vi synes reflekterer denne kombination. 

Efter alle mekaniske og funktionelle tests var overstået gav vi samtidig også vores professionaliserede og markedsklare sensor en makeover.

Skulle produktet have personlighed eller være endnu en seriøs “dims” som alle de andre i byggebranchen?

Vi gik med lidt personlighed - selvfølgelig med state of the art teknologi indeni. Her er WoodyLaura Kellgren

Content Marketer
Læs mere
Kunne også have interesse
Woodsense rejser millionbeløb i investeringsrunde

Woodsense har med ambition om at fremme den grønne omstilling i byggebranchen rejst 2,6 mil. kr. i ny investeringsrunde.
Woodsense selected to participate in sustainability category at MIPIM

Woodsense has been selected for the finals at the Startup Competition in the sustainability-category at the PropTech conference MIPIM.
COWI: Glostrup Neurorehabilitering

April 17, 2022

Woodsense er inddraget i bygningen af det nye neurorehabiliteringshus i Glostrup for monitorere facade elementer og øge tryghed for bygherre og entreprenør.
Sophie Radich: Potentiale i fugtmåling ved større træbyggerier

April 17, 2022

Woodsense tager del i opførelsen af Sophie Radich skolen i Norge med det formål at hente viden og erfaring til fremtidige byggeprojekter.
Woodsense indgår samarbejde med CLT Denmark

Woodsense har indledt et samarbejde med CLT Denmark i forbindelse med dokumentation af CLT’s egenskaber i forhold til at modstå fugt.
Sensorløsning bidrager til at opnå DGNB bæredygtigheds- certificering

Woodsense har modtaget dokumentationsrapport fra Rambøll, som beskriver, hvordan sensorløsningen kan bistå byggeprojekter i at opnå DGNB bæredygtighedscertificering.
Ny feature på Woodsense-platform: Plantegning

Ny opdatering gør det muligt at placere sensorer på plantegning i platformen. Funktionen giver et bedre overblik over, hvor sensorerne er placeret i byggeriet.
Fugtmonitorering afgørende for anvendelse af bæredygtigt byggemateriale

CLT elementer kaldes også massivtræ og er et sammensat træelement med en stabilitet og styrke som ofte sammenlignes med beton - modsat beton, er CLT dog et organisk materiale.
Sensorer fanger unormale udsving ved monitorering

Woodsense fugtsensorer har været i stand til at fange mange forskellige udsving i målinger for forskellige typer byggerier.
Case: Adserballe & Knudsen

For at mindske skader, ønskede Adserballe & Knudsen et øget fokus på deres fugtstrategi, og sensorløsningen fra Woodsense blev derfor inddraget.
Intelligent sensorløsning del af ambitiøst træbyggeri med fokus på bæredygtighed og indeklima

April 17, 2022

Sensorløsningen fra Woodsense er i den blevet inddraget som en integreret del af et af de mest ambitiøse institutionsprojekter til dato.
Udvikling af gateway til tørrekammer

Fugtsensoren kan følge træet overalt på træleverandørens fabriksfaciliteter, hvilket giver en ekstra sikkerhed for de kunder, som modtager træet.
Opdatering af rapport-funktion på platform 

Med rapport-funktionen på platformen kan brugere dele rapporter til andre aktører i byggebranchen og dermed opnå en bedre brugeroplevelse.
Kan man fange fugtskader med vejrdata?

Gennem en kombination af indsamlet data og meteorologiske observationer, er sensoren i stand til at spore fugt og uregelmæssigheder i tide.
IoT som fremtidens metode i byggebranchen

April 17, 2022

Hvordan fremmer man bæredygtigt byggeri? Flere peger mod digitalisering som en effektiv metode til at gøre dansk byggeri mere bæredygtigt.
Demo-udgave af digital platform

April 17, 2022

Det er muligt at afprøve platform med kunstig data. Både dansk og engelsk version af platformen er tilgængelig.
Woodsense udvælges som del af Urbantech Mentoring 2021

Woodsense er blevet udvalgt som én af 15 danske startups til at være en del af Urbantech Mentoring 2021.
Produktverificering fra Teknologisk Institut

Woodsense har modtaget produktverificering af vores fugtsensor fra Teknologisk Institut og kan nu give officiel dokumentation til kunder.
Woodsense modtager støtte fra Realdania’s Innovation til marked

Med støtte fra Realdanias Innovation til marked-kampagne kan Woodsense nu bruge mere tid med kunderne.
Undgå fugtskader i træ: Manuel fugtmåling vs. automatisk fugtmonitorering

Undgå, at træ og trækonstruktioner ødelægges af råd og skimmelvækst ved at måle træfugt med automatisk fugtmonitorering.
Monitorering fra fabrik til våd byggeplads

April 17, 2022

At bygge er nemt, hvis alt går som drømt. Dette sker dog sjældent. For aktørerne i processen er det essentielt at have indsigt i sine byggeelementers kvalitet.
Nødvendig monitorering på bevaringsværdige sommerhuse

April 17, 2022

Dette flere hundrede år gamle sommerhus på Fanø bærer på et allerede fantastisk liv. Familien har ejet det siden Johan Rohde (kunstmaler og møbel- og sølvtøjsdesigner) erhvervede det efter 1. verdenskrig og brugte den høje stue (Malerstuen) som atelier. Huset blev besat af tyskerne under 2. verdenskrig, der fyrede op i Malerstuen og i mange år betød, at loftet var sort af soden. 
Makeover - fra BeResourceful til Woodsense

April 17, 2022

BeResourceful er nu efter de første stærke test cases og salg til prominente aktører i byggebranchen klar til at gøre sit indtog på markedet for kvalitetssikring af træelementer i byggeprocessen. 
Kan overvågning med sensorsystem forlænge levetiden af tagkonstruktioner?

April 17, 2022

"Som byggesagkyndig, der også laver en del vedligeholdelsesplaner, kender jeg udmærket denne problematik." - Morten Mathiasen fra Byggesagkyndig.nu
Nu er der virkelig et behov for digitalisering og bæredygtighed i byggebranchen

April 17, 2022

Coronakrisen rammer hårdt hele vejen rundt, og i ejendomsbranchen ser man desværre også konsekvenserne af stigende renter og økonomisk usikkerhed med udskudte ejendomsprojekter og pressede håndværkervirksomheder til følge. Ingen ved på nuværende tidspunkt, hvor hårdt krisen vil ramme, og hvad konsekvenserne vil blive.
Monitorering til at fremme træ i byggeriet

April 17, 2022

For at nå vores regerings ambitiøse klimamål, så skal vi nedsætte byggebranchens klimaaftryk drastisk, da vores bygninger står for 40% af verdens CO2 udledninger. Ved at sænke forekomsten af fugtskader i træet og dermed gøre det mere fordelagtigt at anvende træ i byggeriet, bidrager Woodsense til at gøre byggebranchen mere bæredygtig.
Opdag utætheder i taget, før skaden sker

April 17, 2022

Vi kan ikke have indsigt i om vores tage er i perfekt stand altid, der er dog visse metoder til at opdage disse utætheder før skaden bliver stor og skaber skimmelsvamp. Læs hvordan i artiklen her.