August 19, 2022

Makeover - fra BeResourceful til Woodsense

Makeover - fra BeResourceful til Woodsense

BeResourceful er nu efter de første stærke test cases og salg til prominente aktører i byggebranchen klar til at gøre sit indtog på markedet for kvalitetssikring af træelementer i byggeprocessen. 

I den forbindelse har vi givet BeResourceful en makeover og skiftet navn til Woodsense.

Woodsense nye logo og Woody sensor

Hvis du kender relevante folk i byggebranchen eller gerne vil være med på rejsen som en del af holdet eller med investering, så ræk endelig ud.


Fra resourceFULL til Woodsense

BeResourceful kom til verden med et ønske om reducere spild af materialer i byggebranchen og reducere den markante CO2 udledning, som byggebranchen er ansvarlig for. 

Udvikling af Woodsense navn og logo

Vi har kastet vores kræfter ind i kampen for mere bæredygtigt og kvalitetsbevidst træbyggeri ved at udvikle “Woody”, der er en IoT sensor til monitorering og måling af fugt i træelementer under byggeprocessen. Vi har testet og valideret vores sensor og er nu klar til for alvor at penetrere markedet og påvirke industrien.


Hvorfor træbyggeri?

Woodsense er dedikeret til at fremme mere træ i byggeriet. 

40% af jordens CO2 udledninger kommer fra vores bygninger. Og mens der er mange gode løsninger til at minimere vores bygningers energiforbrug, så eksisterer der få løsninger til at sikre, at vi kan bruge bæredygtige materialer.

Hvis træ blev mere anvendt som byggemateriale i byggeriet, så ville verden have taget et vigtigt skridt mod at nå sine klimamål. Ved hver 1 m3 træ der bliver brugt i stedet for 1m3 beton eller stål, så spares atmosfæren for 2 tons CO2. 

Samme erkendelse har betydet, at Frankrig har sat krav om at fremtidige offentlige bygninger efter 2022 skal være bygget med minimum 50% træ, og at enkelte kommuner i Sverige har sat samme lovmæssige krav. Man kan jo håbe på, at Danmark også snart tør at stille disse krav. 

Træ er altid blevet brugt som byggemateriale og med teknologiske breakthroughs såsom CLT, der kan erstatte beton, er træet en fortsat stigende trend. Som eksempel på, at man sagtens kan erstatte CO2 tunge bygninger i beton med lige så gode bygninger i træ er f.eks. dette 18 etager’s byggeri I norge.

Mjøstårnet set nedenfra


I Danmark er træbyggeri tilsvarende steget og mange bygherrer med fokus på bæredygtighed stiller krav om brug af mere træ i deres fremtidige bygninger. Der er mange gode eksempler på smukke projekter i træ udviklet af pionerer som NREP, Adserballe & Knudsen & mange flere imponerende projekter på vej.

Smukke projekter i træ udviklet af pionerer som NREP, & Adserballe & Knudsen
Træbyggeri

Samt mange modulfabrikanter der effektiviserer byggeprocessen ved at lave træmodulerne på fabrikken, så byggetiden på byggepladsen er minimal, som det eksempelvis ses I disse flotte bygninger fra BM Byggeindustri og lignende fra andre inspirerende træmodulfabrikker.

Flotte træbygninger af BM Byggeindustri


Undgå fugtskader i træ

At bygge i træ kræver viden. For træ er et levende materiale og sårbart overfor f.eks. fugt. Den typiske måde at sikre sig mod fugtskader er på nuværende tidspunkt manuelle og tilfældige målinger, og dette er ikke tilstrækkeligt til at fange potentielle skader. Det har resulteret i, at der findes mange fugtskader i træbyggerier ved 1 & 5 års check, hvilket skader træets renomé og byggeaktørers nervøsitet ift. at bygge med træ - selvom det er lige så stabilt og sikkert som andet materiale. 

Vores svar på dette er en IoT løsning til at monitorere træelementerne i byggeprocessen - fra fabrik til videre drift. Vores sensor skrues hurtigt på træelementer med 2 skruer og måler trådløst i 10+ år træets træfugtighed, omkringliggende temperatur og luftfugtighed. Den data analyseres i vores platform med variabler om det lokale vejr, træets type, placering og mange andre faktorer. Når der sker et mistænkeligt udsving, så sendes alarmer direkte til kunderne, så de kan udbedre forholdet inden skaden er sket og spare kæmpe renovations omkostninger. 

Med den løsning kan vi sørge for at fange skader i træet, før de opstår og fremme træets anvendelse i byggebranchen.


Nyt brand - Woodsense

Det nye navn og styrkede fokus på træbyggeri betød også et nyt brand. Vi ønskede at kombinerede det innovative tech med det smukke i træet og er super glade for vores nye navn og look, som vi synes reflekterer denne kombination. 

Efter alle mekaniske og funktionelle tests var overstået gav vi samtidig også vores professionaliserede og markedsklare sensor en makeover.

Skulle produktet have personlighed eller være endnu en seriøs “dims” som alle de andre i byggebranchen?

Vi gik med lidt personlighed - selvfølgelig med state of the art teknologi indeni. Her er Woody

Woodsense fugtsensorer animeret på et stykke træMakeover - fra BeResourceful til Woodsense

Laura Kellgren

Content Marketer

Andre artikler