Fang lækager med vores intelligente fugtalarm

Fang lækager med vores intelligente fugtalarm

Denne artikel beskriver, hvordan vores intelligente fugtalarm og alarmsystem sikrer mod uopdagede lækager og andre uhensigtsmæssige opfugtninger, samt hvordan en brugerdefineret fugtalarm kan skræddersyes til at give besked ved specifikke scenarier.

Ved at modtage fugtalarmer, kan du være på forkant med opfugtninger som kan udvikle sig til fugtskader i dit træbyggeri.

For at alarmsystemet skal kunne fungere korrekt, kræver det at sensorerne er opsat. Hvis dette ikke allerede er gjort, kan du læse hvordan sensorer opsættes.

Hvad er en intelligent fugtalarm?

En fugtalarm er en notifikation fra Woodsense, som bliver sendt til dig via email og/eller sms afhængigt af dine preferencer, og relaterer til én given fugtmåler eller gateway.

Notifikationen sendes hvis vores alarmsystem har detekteret uregelmæssigheder, som bør undersøges nærmere. Notifikationen indeholder altid en beskrivelse af den givne situation og dermed hvilken uregelmæssighed, der er tale om.

Eksempel på alarm modtaget som mail angående en stor stigning i træfugten
Eksempel på alarm modtaget som mail angående en stor stigning i træfugten

Hvilke typer fugtalarmer findes?

Vores alarmsystem er fleksibelt, og kan skræddersyes til netop dit behov. På platformen skelnes overordnet mellem:

 • Indbyggede fugtalarmer
 • Brugerdefinerede fugtalarmer

Indbyggede alarmer

Indbyggede alarmer er alarmer vi på forhånd har defineret, som er aktiveret for alle sensorer efter opsætning, medmindre andet er aftalt. Disse alarmer inkluderer:

 • Alarm ved manglende værdier: Når sensoren ikke har sendt de forventede målinger i hhv. 48 timer, 1 uge og 4 uger.
 • Alarm ved stor stigning i træfugt: Når to efterfølgende fugtmålinger viser en stigning i træfugt med mere end 5%.
 • Alarm ved træfugt over referenceværdi: Når medianen for den seneste uges træfugtmålinger er over referenceværdien. Referenceværdien er den forventede træfugt for en sensor baseret på dens placering. Du kan læse mere om referenceværdi-alarmer her.

Alle alarmer kan på ethvert tidspunkt aktiveres eller deaktiveres for de enkelte sensorer.

Brugerdefinerede alarmer

Brugerdefinerede alarmer kan skræddersyes til de fleste scenarier ved definering af et sæt  alarmkriterier, som alle skal være opfyldt før en alarm bliver sendt. Et alarmkriterie defines som i billedet nedenfor ved at vælge et parameter, en operator og en værdi.

Brugerdefinerede alarmer består af et sæt af kriterier, som hver består af en parameter, operator og en værdi
Brugerdefinerede alarmer består af et sæt af kriterier, som hver består af en parameter, operator og en værdi

Derudover kan en fugtalarm også gøres tidsbegrænset, så den kun er aktiv i en given periode, og kriterier kan angives som forsinkede kriterier.

Hvilke parametre kan bruges?

Et alarmkriterie kan som udgangspunkt benytte samtlige parametre, som er tilgængelige på platformen, og som sensoren måler. Disse indebærer bl.a:

 • Træfugten
 • Luftfugtigheden
 • Temperaturen
 • Mængden af nedbør i lokalområdet*
 • Den udendørs temperatur i lokalområdet
 • Den udendørs luftfugtighed i lokalområdet

* Nedbør kan både være regn og sne

Hvilke operatorer kan bruges?

Et alarmkriterie kan have to type operatorer:

 1. Operatorer der sammenligner én parameter for én given måling med en given værdi.
 2. Operatorer der sammenligner ændringen af én parameter for to efterfølgende målinger med en given værdi.

I billedet nedenfor kan valgmulighederne ses:

Valgmulighederne for operatoren i et alarmkriterie
Valgmulighederne for operatoren i et alarmkriterie

Tidsbegrænsede alarmer

Alarmer kan angives som tidsbegrænsede ved enten at:

 1. angive en startdato, hvorfra alarmen skal være aktiv, eller
 2. angive en startdato og slutdato, hvor alarmen vil være aktiv imellem.

Nedenfor ses et eksempel på en fugtalarm, der kun er aktiv i en given periode:

Alarmregel der kun er aktiv fra d. 1. juni 2022 til og med d. 31. juli 2022
Alarmregel der kun er aktiv fra d. 1. juni 2022 til og med d. 31. juli 2022

Endeligt kan du vælge at gentage perioden hvert år, hvis du f.eks. altid vil have alarmen aktiv i vinter eller sommerhalvåret.

Forsinkede kriterier

I nogle tilfælde er det ikke kritisk blot at overstige et hvis niveau for en måling, men hvis målingen forbliver over det angivne niveau, og altså ikke falder tilbage til udgangspunktet, kan det være kritisk. Her kan forsinkede kriterier bruges til at tjekke, om én given parameter falder til sit forventede niveau igen, eller om det forbliver i det kritiske niveau.

Nedenfor ses et eksempel, hvor en fugtalarm vil blive sendt, hvis træfugten overstiger 20 % og ikke falder til under 20 % igen inden for en uge:

Eksempel på alarmregel med forsinket kriterie for træfugten
Eksempel på alarmregel med forsinket kriterie for træfugten

Sådan aktiveres alarmregler for sensorer

Da du ikke nødvendigvis vil bruge de definerede alarmregler på tværs af alle sensorer på én gang, er det nødvendigt at aktivere alarmreglen for de relevante sensorer, før den er aktiv. Dette kan du gøre på flere måder:

 1. Du kan aktivere alarmregel for én given sensor fra sensorsiden.
 2. Du kan aktivere alarmregel for en gruppe sensorer på én gang fra gruppesiden.
 3. Du kan tilføje sensorerne til listen af aktive sensorer under alarmreglen på siden for alarm indstillinger.

Aktiver alarmregel fra sensorsiden

Under detaljer på sensorsiden findes en liste over samtlige alarmregler, hvor de kan aktiveres eller deaktiveres for den givne sensor:

Eksempel på aktivering af alarmregel for én given sensor fra sensorsiden
Eksempel på aktivering af alarmregel for én given sensor fra sensorsiden

Aktiver alarmregel fra gruppesiden

Ligeledes under detaljer på gruppesiden findes en tilsvarende liste. Aktivering eller deaktivering på denne side gælder dog for samtlige sensorer i den pågældende gruppe.

Aktiver alarmregel fra alarmsiden

Under indstillinger på alarmsiden er hver alarmregel listet sammen med en liste over hvilke sensorer, alarmreglen er aktiveret for.

Aktiver nemt alamregel for flere sensorer under indstillinger på alarmsiden
Aktiver nemt alarmregel for flere sensorer under indstillinger på alarmsiden

Her kan du nemt tilføje eller fjerne sensorer fra listen og dermed aktivere eller deaktivere den pågældende alarmregel for sensorerne.

Eksempler på brugsscenarier

Denne sektion viser et par eksempler på, hvordan du kan bruge de brugerdefinerede alarmer til at fange specifikke fugtscenarier.

Korrekt affugtning efter opfugtning

For at tillade sporadiske opfugtninger i udsatte områder men stadig sikre, at fugten ikke forbliver for høj, kan en alarmregel defineres som følgende:

Eksempel på alarmregel til sikring af korrekt affugtning efter opfugtning over 20%
Eksempel på alarmregel til sikring af korrekt affugtning efter opfugtning over 20 %

Her udløses alarmen, hvis træfugten overstiger 20 % og efter 7 dage ikke er faldt under 20 % igen. Tærskelværdien og forsinkelsen kan selvfølgelig tilpasses den enkelte situation.

Få besked med fugtalarm når træ er tørt nok

Hvis en del af et byggeri ikke må lukkes til under opførsel, før træet er blevet tørt nok, kan en alarmregel som den følgende bruges:

Eksempel på alarmregel der giver besked, når træfugten er under 16%
Eksempel på alarmregel der giver besked, når træfugten er under 16 %

Her udløses alarmen blot så snart træfugten er faldtet til det acceptable niveau.

Få besked ved skybrud

Skybrud under byggeriet kan være noget, man skal være ekstra opmærksom på, da pladsen og byggeriet bliver udsat for store mængder regn på kort tid og der er risiko for fugt i byggeriet. Derfor kan det være brugbart at blive underrettet om dette, så du kan tjekke eventuelle udsatte områder. Følgende alamregel er en måde, det kan gøres på:

Eksempel på alarmregel der giver besked, når der har været et skybrud
Eksempel på alarmregel der giver besked, når der har været et skybrud

Bemærk at mængden af nedbør bliver angivet i antal mm per time, og alarmreglen flugter derfor ikke 100 % med definitionen for skybrud i Danmark.

Alarmen vil dog stadig være et tegn på store mængder nedbør, som du bør tjekke for at sikre, at din bygning ikke opfugtet uhensigtsmæssigt og udvikler fugtskader.

Vi fanger alle uregelmæssigheder

Udover de indbyggede og brugerdefinerede alarmer beskrevet ovenfor, har vi et internt monitoreringssystem, der ved brug af statistiske modeller og kunstig intelligens overvåger alle sensorer, og giver os besked internt i Woodsense, så snart der detekteres uregelmæssigheder i målingerne. På den måde kan vi sikre dig, at du får besked, hvis uheldet er ude.

Vores interne overvågningssystem opdager automatisk uregelmæssigheder i sensor-målinger ved at sammenligne forventede prognoseværdier med sensor-målinger.

Systemet identificerer uregelmæssigheder ved at forudsige træfugt-, luftfugtigheds- og temperaturværdier og sammenligne dem med de reelle målinger. Hvis forudsigelsesfejlen overstiger en selvtilpassende tærskelværdi baseret på forventet fejl, så formodes det af systemet, at noget uregelmæssigt er sket omkring sensoren. Disse fejltærskler er illustreret ved fejlområderne i plottet ovenfor. Hver gang sensor-målingerne afviger ud over en disse tærskelværdier, genkender systemet det som en anomal. I figuren ovenfor er anomalier markeret, fordi relativ luftfugtighed stiger uventet, og derefter stiger træfugten.

Hvis du gerne vil vide mere om, hvordan vores fugtalarm fungerer, er du selvfølgelig meget velkommen til at kontakte os.