July 1, 2022

Sophie Radich: Fugtmåling i større træbyggerier

Sophie Radich: Fugtmåling i større træbyggerier

Stort norsk byggeprojekt i massiv træ

Kruse Smith Entreprenør er en ledende norsk projektudvikler og entreprenør som lige nu opfører en ny skole i massiv træ, hvor størstedelen opføres i CLT elementer.


Kruse Smith har valgt at anvende Woodsenses fugtmåler i det store træbyggeri for at hente viden og erfaring til fremtidige byggeprojekter:


"Vi har sat sensoren på udsatte steder, hvor vi vidste, at der var risiko for fugt samt ud fra hensyn til bygningens fysik og at der også kan komme kondens i konstruktionen," fortæller Raymond Finstad, projektingeniør hos Kruse Smith.


Sensorerne er blandt andet placeret mod kanten af taget for at sikre tagdækning, under vinduer på taget, og på forskellige facader for at monitorere forskellen i facader som er nord-, syd-, øst-, eller vestvendte.


"Woodsense har været meget overskuelig at bruge. Det har givet os mere kontrol med byggeriet, og mulighed for, at vi kan følge med på fugtindholdet, både i træbyggeriet og i hele byggeriet. Vi har placeret sensorer jævnt udover hele byggeriet, og vi har fået gode tilbagemeldinger fra tagdækkere om meget bedre kontrol på tætheden og eventuelle skader i tagpappen. Bygherrerne er vældig tilfredse med, at vi har testet produktet og vi føler også, at vi har fået en bedre kontrol," forklarer Raymond Finstad.


Sensor fandt fejl ved tagpappen

En sensor blev sat på en gesims for at holde øje med dækning ud mod kanten. Her fandt de i stedet en fejl, som tagdækkeren havde lavet:


"Den skade, der opstod, var på bygningens gesims, hvor vi havde valgt at sætte en sensor. Der kom vand ind, fordi tagdækkeren ikke havde dækket færdigt. Så da steg fugten til over 30 procent. Men her fik vi besked fra sensoren. Vi fik åbnet og fik fugten ned til 22 procent, og der ligger den stadig. Så det er den sensor, vi holder øje med nu," lyder det fra Raymond Finstad.


Raymond Finstad som forklarer, at ved at have sensorerne siddende efter skaden, er de også i stand til at se, at træfugten nu er stoppet på 22 % og ikke tørrer yderligere ud. Det giver dem dermed nyttig information om, at de bliver nødt til at gøre noget mere for at få fugten væk.

Sensorløsning ved større træbyggerier
Fugtsensor placeret på træ element, Sophie Radich, 2021


Flere sensorer bliver nu siddende på taget, så bygherre efterfølgende kan sikre sig, at det grønne tag, der lægges ovenpå, holder som forventet og at dræn ligeledes virker efter hensigten.


"Havde vi ikke haft sensoren på, så havde vi ikke fundet fugten," lyder det fra Raymond Finstad.


Havde sensoren ikke fundet skaden, ville det have ledt til en udbedring på flere hundrede tusind kroner frem for nogle få tusinde. Entreprenøren vil derfor anbefale værktøjet til alle tagdækkere, som burde købe sensorer til egen kvalitetssikring og videresælge den fordel, som sensoren giver bygherre, mener Daniel Nilstun, byggeleder hos Kruse Smith:


"Vi har fået gode tilbagemeldinger fra bygherrerne på, at vi har placeret sensorerne i byggeriet, fordi vi kan se, at vi har bedre kontrol over fugten."


Stort potentiale i fugtmåling med sensor

Et andet sted på byggeriet, har de sat en sensor et sted, hvor en presenning bruges til at holde vand væk imens de venter på ekstramateriale til at dække området. Indtil videre har de opdaget, at der kom vand ind, hvilket skaber transparens blandt byggeriets aktører om, hvornår og hvor meget vand de udsatte områder har fået.

Fugtsensor ved større træbyggerier
Vinduesløsninger ved facade, Sophie Radich, 2021


Havde Kruse Smith inddraget Woodsense tidligere, ville de blandt andet også have placeret sensorer ved en vinduesløsning, hvor bygherre var bekymret. Vinduesløsningen var skubbet ud fra ydervæggen, og der havde været diskussion om, hvor kondensen kunne forventes at lande. Daniel Nilstun ser ligeledes et stort potentiale i sensorløsningen i forbindelse med at bevise bygningsfysiske diskussioner:


"Branchen bygger meget, hvor vi faktisk ved utrolig lidt. Lige siden dampspærrens indtog har der f.eks. været mange udfordringer. Her kan et værktøj som det fra Woodsense være utrolig nyttigt, udover det værdifulde ved at den fanger potentielle skader gennem ændringer i fugtniveauet løbende og til efterfølgende drift."


Med sensorerne er det muligt at måle fugtighed i træ, holde øje med særligt udsatte områder og dermed være på forkant med situationer, hvor skader kan opstå. Derfor anbefales fugtsensoren til aktører i byggeriet, som skal dokumentere en korrekt udført fugthåndtering.Sophie Radich: Fugtmåling i større træbyggerier

Laura Kellgren

Content Marketer
Læs mere
Kunne også have interesse
Woodsense rejser millionbeløb i investeringsrunde
Woodsense rejser millionbeløb i investeringsrunde

Woodsense har med ambition om at fremme den grønne omstilling i byggebranchen rejst 2,6 mil. kr. i ny investeringsrunde.
Woodsense deltager i MIPIM
Woodsense deltager i MIPIM

Woodsense er blevet udvalgt til at deltage i finalen i startup konkurrencen ved proptech-konferencen MIPIM.
COWI: Glostrup Neurorehabilitering
COWI: Glostrup Neurorehabilitering

April 17, 2022

Woodsense er inddraget i bygningen af det nye neurorehabiliteringshus i Glostrup for monitorere facade elementer og øge tryghed for bygherre og entreprenør.
Sophie Radich: Fugtmåling i større træbyggerier
Sophie Radich: Fugtmåling i større træbyggerier

April 17, 2022

Woodsense tager del i opførelsen af Sophie Radich skolen i Norge med det formål at hente viden og erfaring til fremtidige byggeprojekter.
Woodsense indgår samarbejde med CLT Denmark
Woodsense indgår samarbejde med CLT Denmark

Woodsense har indledt et samarbejde med CLT Denmark i forbindelse med dokumentation af CLT’s egenskaber i forhold til at modstå fugt.
Sensor bidrager til DGNB bæredygtighedscertificering
Sensor bidrager til DGNB bæredygtighedscertificering

Dokumentationsrapport fra Rambøll beskriver, hvordan sensorløsningen kan bistå byggeprojekter i at opnå DGNB bæredygtighedscertificering.
Ny feature på Woodsense-platform: Plantegning
Ny feature på Woodsense-platform: Plantegning

Ny opdatering gør det muligt at placere sensorer på plantegning i platformen. Funktionen giver et bedre overblik over, hvor sensorerne er placeret i byggeriet.
Fugtmonitorering af CLT elementer
Fugtmonitorering af CLT elementer

Selvom CLT elementer er et stabilt og stærkt element, bør du tage højde for fugtudfordringer, når du anvender CLT elementer i konstruktioner.
Sensorer fanger unormale udsving ved monitorering
Sensorer fanger unormale udsving ved monitorering

Woodsense fugtsensorer har været i stand til at fange mange forskellige udsving i målinger for forskellige typer byggerier.
Case: Adserballe & Knudsen
Case: Adserballe & Knudsen

For at mindske skader, ønskede Adserballe & Knudsen et øget fokus på deres fugtstrategi, og sensorløsningen fra Woodsense blev derfor inddraget.
Sensorløsning del af ambitiøst træbyggeri
Sensorløsning del af ambitiøst træbyggeri

April 17, 2022

Sensorløsningen fra Woodsense er i den blevet inddraget som en integreret del af et af de mest ambitiøse institutionsprojekter til dato.
Udvikling af gateway til tørrekammer
Udvikling af gateway til tørrekammer

Fugtsensoren kan følge træet overalt på træleverandørens fabriksfaciliteter, hvilket giver en ekstra sikkerhed for de kunder, som modtager træet.
Opdatering af rapport-funktion på platform 
Opdatering af rapport-funktion på platform 

Med rapport-funktionen på platformen kan brugere dele rapporter til andre aktører i byggebranchen og dermed opnå en bedre brugeroplevelse.
Kan man fange fugtskader med vejrdata?
Kan man fange fugtskader med vejrdata?

Gennem en kombination af indsamlet data og meteorologiske observationer, er sensoren i stand til at spore fugt og uregelmæssigheder i tide.
IoT som fremtidens metode i byggebranchen
IoT som fremtidens metode i byggebranchen

April 17, 2022

Hvordan fremmer man bæredygtigt byggeri? Flere peger mod digitalisering som en effektiv metode til at gøre dansk byggeri mere bæredygtigt.
Demo-udgave af digital platform
Demo-udgave af digital platform

April 17, 2022

Det er muligt at afprøve platform med kunstig data. Både dansk og engelsk version af platformen er tilgængelig.
Woodsense udvælges som del af Urbantech Mentoring 2021
Woodsense udvælges som del af Urbantech Mentoring 2021

Woodsense er blevet udvalgt som én af 15 danske startups til at være en del af Urbantech Mentoring 2021.
Produktverificering fra Teknologisk Institut
Produktverificering fra Teknologisk Institut

Woodsense har modtaget produktverificering af vores fugtsensor fra Teknologisk Institut og kan nu give officiel dokumentation til kunder.
Støtte fra Realdania’s Innovation til marked
Støtte fra Realdania’s Innovation til marked

Med støtte fra Realdanias Innovation til marked-kampagne kan Woodsense nu bruge mere tid med kunderne.
Manuel fugtmåling vs. automatisk fugtmonitorering
Manuel fugtmåling vs. automatisk fugtmonitorering

Undgå, at træ og trækonstruktioner ødelægges af råd og skimmelvækst ved at måle træfugt med automatisk fugtmonitorering.
Monitorering fra fabrik til våd byggeplads
Monitorering fra fabrik til våd byggeplads

April 17, 2022

At bygge er nemt, hvis alt går som drømt. Dette sker dog sjældent. For aktørerne i processen er det essentielt at have indsigt i sine byggeelementers kvalitet.
Nødvendig monitorering på bevaringsværdige sommerhuse
Nødvendig monitorering på bevaringsværdige sommerhuse

April 17, 2022

Fugtsensoren kan også anvendes til at måle fugt i eksisterende bygninger, og gør det dermed muligt at forlænge levetiden på bevaringsværdige bygninger.
Makeover - fra BeResourceful til Woodsense
Makeover - fra BeResourceful til Woodsense

April 17, 2022

BeResourceful er nu klar til at gøre sit indtog på markedet for kvalitetssikring af træelementer i byggeprocessen. 
Kan sensor forlænge levetiden af tagkonstruktioner?
Kan sensor forlænge levetiden af tagkonstruktioner?

April 17, 2022

"Som byggesagkyndig, der også laver en del vedligeholdelsesplaner, kender jeg udmærket denne problematik." - Morten Mathiasen fra Byggesagkyndig.nu
Digitalisering og bæredygtighed i byggebranchen
Digitalisering og bæredygtighed i byggebranchen

April 17, 2022

Ejendomsbranchen oplever også konsekvenserne af Coronakrisen i form af stigende renter og økonomisk usikkerhed.
Bæredygtig monitorering til at fremme træ i byggeriet
Bæredygtig monitorering til at fremme træ i byggeriet

April 17, 2022

Bæredygtig monitorering sænker forekomsten af fugtskader i træet og gør det mere fordelagtigt at anvende træ i byggeriet.
Opdag utætheder i taget, før skaden sker
Opdag utætheder i taget, før skaden sker

April 17, 2022

Der findes en række metoder til at opdage utætheder i taget, før skaden bliver stor og fører til skimmelsvamp.