September 1, 2022

Sophie Radich: Fugtmåling i større træbyggerier

Sophie Radich: Fugtmåling i større træbyggerier

Stort norsk byggeprojekt i massiv træ

Kruse Smith Entreprenør er en ledende norsk projektudvikler og entreprenør som lige nu opfører en ny skole i massiv træ, hvor størstedelen opføres i CLT elementer.


Kruse Smith har valgt at anvende Woodsenses fugtmåler i det store træbyggeri for at hente viden og erfaring til fremtidige byggeprojekter:


"Vi har sat sensoren på udsatte steder, hvor vi vidste, at der var risiko for fugt samt ud fra hensyn til bygningens fysik og at der også kan komme kondens i konstruktionen," fortæller Raymond Finstad, projektingeniør hos Kruse Smith.


Sensorerne er blandt andet placeret mod kanten af taget for at sikre tagdækning, under vinduer på taget, og på forskellige facader for at monitorere forskellen i facader som er nord-, syd-, øst-, eller vestvendte.


"Woodsense har været meget overskuelig at bruge. Det har givet os mere kontrol med byggeriet, og mulighed for, at vi kan følge med på fugtindholdet, både i træbyggeriet og i hele byggeriet. Vi har placeret sensorer jævnt udover hele byggeriet, og vi har fået gode tilbagemeldinger fra tagdækkere om meget bedre kontrol på tætheden og eventuelle skader i tagpappen. Bygherrerne er vældig tilfredse med, at vi har testet produktet og vi føler også, at vi har fået en bedre kontrol," forklarer Raymond Finstad.


Sensor fandt fejl ved tagpappen

En sensor blev sat på en gesims for at holde øje med dækning ud mod kanten. Her fandt de i stedet en fejl, som tagdækkeren havde lavet:


"Den skade, der opstod, var på bygningens gesims, hvor vi havde valgt at sætte en sensor. Der kom vand ind, fordi tagdækkeren ikke havde dækket færdigt. Så da steg fugten til over 30 procent. Men her fik vi besked fra sensoren. Vi fik åbnet og fik fugten ned til 22 procent, og der ligger den stadig. Så det er den sensor, vi holder øje med nu," lyder det fra Raymond Finstad.


Raymond Finstad som forklarer, at ved at have sensorerne siddende efter skaden, er de også i stand til at se, at træfugten nu er stoppet på 22 % og ikke tørrer yderligere ud. Det giver dem dermed nyttig information om, at de bliver nødt til at gøre noget mere for at få fugten væk.

Sensorløsning ved større træbyggerier
Fugtsensor placeret på træ element, Sophie Radich, 2021


Flere sensorer bliver nu siddende på taget, så bygherre efterfølgende kan sikre sig, at det grønne tag, der lægges ovenpå, holder som forventet og at dræn ligeledes virker efter hensigten.


"Havde vi ikke haft sensoren på, så havde vi ikke fundet fugten," lyder det fra Raymond Finstad.


Havde sensoren ikke fundet skaden, ville det have ledt til en udbedring på flere hundrede tusind kroner frem for nogle få tusinde. Entreprenøren vil derfor anbefale værktøjet til alle tagdækkere, som burde købe sensorer til egen kvalitetssikring og videresælge den fordel, som sensoren giver bygherre, mener Daniel Nilstun, byggeleder hos Kruse Smith:


"Vi har fået gode tilbagemeldinger fra bygherrerne på, at vi har placeret sensorerne i byggeriet, fordi vi kan se, at vi har bedre kontrol over fugten."


Stort potentiale i fugtmåling med sensor

Et andet sted på byggeriet, har de sat en sensor et sted, hvor en presenning bruges til at holde vand væk imens de venter på ekstramateriale til at dække området. Indtil videre har de opdaget, at der kom vand ind, hvilket skaber transparens blandt byggeriets aktører om, hvornår og hvor meget vand de udsatte områder har fået.

Fugtsensor ved større træbyggerier
Vinduesløsninger ved facade, Sophie Radich, 2021


Havde Kruse Smith inddraget Woodsense tidligere, ville de blandt andet også have placeret sensorer ved en vinduesløsning, hvor bygherre var bekymret. Vinduesløsningen var skubbet ud fra ydervæggen, og der havde været diskussion om, hvor kondensen kunne forventes at lande. Daniel Nilstun ser ligeledes et stort potentiale i sensorløsningen i forbindelse med at bevise bygningsfysiske diskussioner:


"Branchen bygger meget, hvor vi faktisk ved utrolig lidt. Lige siden dampspærrens indtog har der f.eks. været mange udfordringer. Her kan et værktøj som det fra Woodsense være utrolig nyttigt, udover det værdifulde ved at den fanger potentielle skader gennem ændringer i fugtniveauet løbende og til efterfølgende drift."


Med sensorerne er det muligt at måle fugtighed i træ, holde øje med særligt udsatte områder og dermed være på forkant med situationer, hvor skader kan opstå. Derfor anbefales fugtsensoren til aktører i byggeriet, som skal dokumentere en korrekt udført fugthåndtering.Sophie Radich: Fugtmåling i større træbyggerier

Laura Kellgren

Content Marketer

Andre artikler