Byggeplads

Byggeplads

Løbende kontrol og måling af fugt i byggematerialer ved udførsel er ofte et krav i udbudskontrolplanerne, og hvis det ikke er, bliver der altid lavet en kontrolplan hos entreprenør eller rådgiver, eller et samarbejde mellem parterne.

I følge SBi’s Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet fra 2010, så skal den indeholde følgende: 

  1. Hvordan der skal måles
  2. Antal steder og tidspunkter, der skal måles
  3. Grænseværdier for målingerne
  4. Ydelser i forbindelse med beredskab til at forhindre eller afhjælpe fugtskader
  5. Særskilt fugtdokumentation ved aflevering, evt. også til myndigheder (fugtsagkyndigerklæring), hvis dette bliver et krav i forbindelse med udstedelse af byggetilladelse.


Hvordan der skal måles

Sensorerne fra Woodsense overholder de samme krav som indstiksmålere ved at måle med en prædefineret afstand mellem skruerne og i en prædefineret dybde. 


Antal steder der skal måles

Antal steder der skal måles, er et spørgsmål om, hvor stor risici aktørerne vil tage. Byggesagkyndige kender til de særlige kritiske områder, eksempelvis nævnt i mange BYG-ERFA erfaringsblade, som burde overvåges. 

Det er bl.a. ved lukkede konstruktioner, i klimaskærmen og ved specielle samlinger. 

I et andet afsnit har vi defineret de risikoområder, hvor vi ser mange af vores kunder sætte sensorer op.

Er der for mange steder, der skal måles, kan det anses som en tidsrøver hos entreprenøren. Det er især i det tilfælde, at sensorerne kommer til gode, da de kun skal installeres én gang og så sender de løbende pålidelige kontinuerlige målinger. 

Hvis der ikke skal måles i et sted længere, kan sensoren nemt skrues ud og sættes ind et nyt sted. Det giver løsningen en enorm fleksibilitet i og med, at den både kan bruges til midlertidige installationer og også blive siddende og give bygherre indsigter til bedre fremtidig drift. 


Tidspunkter der skal måles

Hvor ofte der skal måles, er heller ikke noget problem med en sensor løsning. Hvis sensorerne allerede er installeret på elementerne fra fabrikken, kan entreprenøren spare den tid, det ellers ville tage at foretage målinger ved modtagelse, oplagring, indbygning og ved lukning.

Det er især ved lukning, at fugtniveauet koster entreprenøren penge, da en forlænget udtørringsproces kan koste dyrebare dage på byggepladsen. Emner som CLT har ofte foruddefineret værdier for, hvornår de må lukkes til for at sikre, at der ikke opstår skimmel. 

Graf over træfugtsmålinger under udtørring


Der bliver foretaget målinger løbende under hele byggeprocessen, men især efter ekstreme regnskyl. Meget træ kan godt tåle at blive midlertidigt opfugtet - det vigtige er, at holde øje med, at det tørrer korrekt ud efterfølgende. Sporadiske indstiksmålinger, som ikke altid rammer præcis det samme sted i træet, kan være misvisende.

Her kommer en sensorløsning til gode, da den er i stand til at vise en trend fra samme sted over en længere periode. I vores platform ses dataen sammen med vejrdata, så det kan tydeligt identificeres om regn har forårsaget problemer eller om træet er udtørret som planlagt.

Efter udførsel ved 1 og 5 års tjek kan det også koste at få en byggesagkyndig til at foretage manuelle fugtmålinger med indstiksmålinger for at se, om bygningen har sat sig korrekt. Hvis fugtmåler er bygget ind i konstruktionen i de nødvendige områder,  kan entreprenør og rådgiver holde øje med kvaliteten af bygningen i op til 10 år efter - fra deres eget kontor. 


Grænseværdier for målingerne

Grænseværdierne som målingerne skal forholde sig imellem og de værdier de helst ikke må nå, er forskellige, afhængigt af:

  • Hvor i bygningen det er
  • I hvilken fase af byggeriet det er
  • Hvilken type træ det er
  • Hvornår på sæsonen det er

CLT skal gerne holde sig på 8-12 %, når det lukkes til, selvom det ankommer på byggepladsen med en træfugt på 12-14 % (afhængig af producent). Fugtighed i spærtræ varierer meget over året, men skal ikke over 20 %, for at sikre at træet ikke nedbrydes af svampe. 

Med en sensorløsning som den fra Woodsense, skal der ikke bruges tid på at diskutere de bestemte grænseværdier. Vores platform og alarmsystem er baseret på forskning fra ledende universiteter og institutter inden for bygningsfysik og træbyggeri. 

Når sensorerne registreres, indtastes en placering og type af træ. Hvis det bliver gjort korrekt, bliver det taget med i algoritmens overvejelser, så de rigtige alarmer bliver sendt ud.