Monitorer temperatur, træ- og luftfugtighed med trådløs fugtmåler fra Woodsense

Vores intelligente fugtmåler måler træfugtighed, temperatur og luftfugtighed i træelementer- og konstruktioner. I tillæg til vores målinger henter vi løbende lokal vejrdata fra DMI om nedbør, luftfugtighed og temperatur.

Ved analyse af alle faktorer, kan vi opdage og alarmere om gunstige forhold for både skimmelsvamp og træfugt niveauer, der kan føre til råd, samt indikere hvis der opstår lækager, forkert monteret dampspærre eller andre fejl i byggeprocessen.

Vi gør det lettere at udføre og dokumentere en effektiv fugtstrategi med trådløs fugtmåler gennem:

  • Konstant overvågning af kritiske træelementer.
  • Automatisk advarsel ved problematiske forhold.
  • Dokumentation for korrekt fugthåndtering.

fugtmåler
Co-Owner John Doe

Intelligent fugtmåler giver detaljeret indblik i elementers tilstand


Vores intelligente fugtmåler er bygget op omkring en algoritme som gennem vejrdata om nedbør, luftfugtighed, lufttryk, dugpunkt samt vindretning- og hastighed kan vurdere mængden af fugt i træet.

Ved at sammenholde vores data, er vi i stand til at analysere os frem til kritiske situationer. Sensorerne kan på den måde fange mange forskellige udsving i fugtmålingerne.

Alle målinger og data sammenholdes på vores platform, hvor du kan finde information om:

  • Træfugtighed sammenholdt med lokal nedbør
  • Luftfugtighed og temperatur med henblik på at identificere skimmelvækst
  • Luftfugtighed fra sensor med luftfugtigheden udenfor for at detektere korrekt isolering

På platformen har vi desuden integreret de såkaldte skimmelkurver, som er udledt fra matematiske modeller fra forskning på området.

Skimmelkurverne bruges bl.a. til at visualisere miljøet for en given sensor, bestemme risikoen for skimmelvækst og alarmere om kritiske tilstande for sensorens miljø.

Co-Owner John Doe

Grupper og overblik på flere områder, samt integrerede alarmer i platform og direkte til dig

På fugtmåler platformen kan du få overblik over dit byggeprojekt på flere områder.


Først og fremmest har du overblik over al data og fugtmålinger til enhver placeret sensor i byggeriet, ligesom du kan få overblik over udvalgte sensorgrupper, som eksempelvis kan opdeles ud fra byggeprojekt, ejendom eller leverance.


Derudover får du overblik over integrerede alarmer på platformen som, ud over at registreres på platformen, også sendes direkte til dig.


Du kan også placere sensorer på en plantegning for at skabe overblik over, hvor de er placeret i byggeriet. Woodsense sensorerne har en levetid på helt op til 10 år.


Når sensorerne skal skiftes efter de 10 år ved endt levetid, kan placeringen på sensorerne findes på plantegningen - selv hvis byggeriets oprindelige aktører ikke husker den præcise sensorplacering, eller ansvaret for fugthåndteringen er blevet overdraget til anden part.


På den måde muliggør plantegningen en nem overdragelse af information om sensorplacering til aktører på alle stadier af byggeprojektet.

Co-Owner John Doe

Personlige rapporter med valgte sensorer og det tidsinterval du ønsker

Gennem platformen er det muligt at trække rapporter, som kan personliggøres med udvalgte sensorer, ønskede tidsinterval og relevant billedmateriale.


Når rapporter er dannet med det udvalgte materiale, kan de nemt deles med andre aktører i byggebranchen.


Rapporter og dertilhørende data kan anvendes i forbindelse med dokumentation og kvalitetssikring. Rapporterne kan også anvendes som dokumentation i forbindelse med forsikringssager.

Interesseret i mere information?