Risikoområder

Risikoområder

Opførsel

Opbevaring af byggematerialer under opførsel:

 • Skal sikre, at materialer holdes tørre eller får lov til at tørre ud før de anvendes til at bygge

Lukning af bygningen: 

 • Skal ske, når materialerne er tørre nok eller at udtørringen sker som forventet efter lukning


Fugtmåling af risikoområder under drift

Fugtmåling af tag

Sedum tag

 • Har øget vægt samt suger fugten til sig i forhold til andre tagløsninger, hvor vandet løber af.
 • Det skal kontrolleres, at denne fugt ikke slipper fra ydersiden ind til den bærende tagkonstruktion (lægter og spær).

Naturligt ventileret frostfritt tag

 • Hvis taget ikke er opvarmet, er nødvendigheden for god ventilation vigtigere og især kritisk i vinterperioderne.

Hulrum

 • Det skal sikres, at disse bliver ventileret godt nok.
 • Luftfugten vil variere på taget naturligt afhængigt af året - men sammen med den rette temperatur kan dette give skimmelvækst forhold hvis ikke ordentligt ventileret.

Tagets nordside

 • Der har øget risiko grundet mindre opvarmning i forhold til syd.

Tagkrydsfiner i tagkassetter

 • Rette fugtforhold kan give skimmelsvamp i de tynde krydsfiner plader

Træunderlag

 • For tagpap i tage med vario-dampspærre/hygrodiode på udsatte steder

Tagkonstruktioner efter renovering

 • Samt udnyttelse af gamle tagrum, hvor eksisterende trækonstruktionerne mere eller mindre lukkes inde. Enhver form for indelukning øger risiko for fugtskader grundet mindskning af ventilation. Ventilationen af taget er altafgørende for et sundt tag.

Fugtmåling af kælder

Mellem støbt beton og træ væg

 • Fugten der udskilles fra betonen under dens naturlige udtørring, kan optages af vægelementerne og skabe en række fugtskader så som revnedannelser, deformationer, svampen angreb el.

Fundament

 • Hvis træ bliver brugt som fundamentløsning, skal det sikres mod luft og i områder hvor vand kan komme til.

Bundrem

 • Tæt på jorden hvor grund vand eller regn kan trænge ind og skabe råd problemer.

Lette terrændæk i modelbyggeri

 • Placeres tæt til jord

Fugtmåling af facade

Beklædning

 • Hvis træ bliver brugt tæt på jorden, er der altid øget risiko for, at jord og vand kommer i kontakt med det. Dette er ekstra følsomt for træ, der har nemt ved råd i disse forhold.
 • Vand + jord + luft = optimalt for råd problemer - tænk hvor en træbjælke knækker; lige i overgangen mellem jorden og overfladen.

Ventilationsspalter

 • Fra ydervæg til de bærende stolper eller elementer, hvis ophobning af fugt sker og ventilationen ikke er lavet ordentligt, er der risiko for fugtskader.

Bag vindfang

 • Udsat for ekstreme svingninger i temperatur.

Nordvente facader

 • Hvor udtørring ikke sker lige så effektivt som sydvendte facader samt kondensering sker hyppigere.

Vægge og dæk

 • Især lette konstruktioner ved renovering, hvor der kan være fugtpåvirkning fra eksisterende tunge konstruktioner.

Fugtmåling ved etageadskillelse

Mellem etager

 • F.eks. hvor beton støbes og kan ligge tæt på træ. 

Samlinger

 • Mellem træ og stål eller fra beton gulv til trævægge.

Fugtmåling af bygningen generelt

Samlinger

 • Hvor forskellige byggematerialer mødes f.eks. stål og træ.

Teknikrum

 • Særlige varme tilstande.

Vinduer og døre

 • Hjørne- og tapsamlinger er der øget svampeangreb grundet højere træfugt end ligevægtsfugtigheden.

Vådrum

 • Større påvirkning af luftfugtigheden.

Fugtmåling ved gennemføring

Vådrum

 • Specifik rørføring af installationer.

Lette gulve

 • Typisk krydsfiner i vådrum omkring gulvafløb.

Afløb

 • Hvis ikke ordentligt tætnet omkring gulvafløbet kan vandet løbe ud i konstruktionen og hvis denne er af træ optages vandet, hvilket øger størrelsen og skaber revner og ujævnheder eller kan i værste tilfælde føre til råd.

Ventilationsrør

 • Kondens skal skabes grundet forskellen på varm /kold luft i røret i modsætning til omkringliggende tilstande.

Skakter

 • Samme som ventileringsrør.

Fugtmåling af special materialer

Corkvægge

 • Hvordan vil bygningmaterialet opføre sig under forskellige RF forhold, da det er mindre fagviden omkring materialets egenskaber burde det monitoreres.

Imprægneret træ

 • Besværlig måletilstande der gør det usikkert, hvor meget fugt det imprægneret træ reelt har.