April 17, 2022
IoT som fremtidens metode i byggebranchen

I dag er der stor fokus på bæredygtighed og den grønne omstilling – også inden for byggebranchen. Men hvordan fremmer man bæredygtigt byggeri? Flere aktører i branchen peger mod digitalisering som en effektiv metode til at gøre dansk byggeri mere bæredygtigt. Særligt IoT-løsninger med udgangspunkt i dataindsamling og fokus på at digitalisere og effektivisere processer ser ud til at vinde frem. Det tyder derfor på, at IoT vil være en fast del af fremtidens byggebranche.

Denne artikel indeholder:  

- Bæredygtighed og CO2-udledning i byggeriet

- Bæredygtige materialer i byggebranchen

- Øget digitalisering og brug af IoT

- IoT i fremtidens bæredygtige byggeri  

- IoT letter arbejdsbyrden i byggeriet

Bæredygtighed og CO2-udledning i byggeriet

I dag er der stor fokus på bæredygtighed og den grønne omstilling. I den forbindelse har regeringen opsat en række målsætninger for at nedbringe Danmarks samlede CO2-udledning frem mod det langsigtede mål i 2050, hvor Danmark gerne skal være et klimaneutralt samfund. Her nævnes byggeriet som et af de områder, hvor man kan reducere CO2-udledningen, da bygninger i dag står for hele 40 pct. af Danmarks samlede energiforbrug.

En del af byggebranchens CO2-udledning kommer fra bygningernes energiforbrug i forbindelse med opvarmning, ventilation samt belysning og apparater. Men en stor del af CO2-udledningen kommer fra de materialer, vi vælger at bygge vores bygninger med.

Det giver derfor god mening at fokusere på at anvende bæredygtige materialer med et lavt CO2-aftryk.

Bæredygtige materialer i byggebranchen

Vi ved, at træ er et mere bæredygtigt materiale at anvende end f.eks. beton eller stål: For hver 1m3 træ, der anvendes i stedet for tilsvarende mængde beton eller stål, spares atmosfæren for 2 tons CO2.

Det giver derfor god mening at fremme anvendelsen af træ i byggeriet. Men selvom træ er en bedre ressource for klimaet end eksempelvis beton og stål, har mange i branchen fortsat betænkeligheder ved at anvende det som materiale i byggeprojekter.  

Det kan vi blandt andet se i SBIs rapport om anvendelse af træ i byggeriet, som meget tydeligt viser, at der er forbehold mod brugen af træ i forhold til både udførelse og drift.

En stor del af den modstand bunder i udfordringer forbundet med beskyttelse mod- og håndtering af fugt, samt vedligeholdelsesomkostninger forbundet med anvendelsen af træ som byggemateriale.

Har byggebranchen ikke mulighed for at beskytte mod og håndtere fugtproblemer samt minimere vedligeholdelsesomkostningerne ved at anvende træ i byggeriet, er der ikke et lige så stort incitament til at benytte materialet.


Øget digitalisering og brug af IoT

Flere aktører indenfor byggeri og bæredygtighed peger mod digitalisering som en metode til at gøre dansk byggeri mere bæredygtigt. I regeringens 2020-udspil for bæredygtigt byggeri blev der foruden fokus på ressource- og energieffektivitet også lagt vægt på et digitalt understøttet byggeri som vejen til et mere bæredygtigt byggeri.

En del af digitaliseringsbølgen består af IoT, Internet of Things, som tager udgangspunkt i dataindsamling og netop har fokus på at digitalisere processer med henblik på at effektivisere og opnå konkurrencemæssige fordele.

På baggrund af ContechLabs rapport Digitalisering som middel til et bæredygtigt byggeri, anbefales det, at byggebranchen skal se på hvordan teknologi, herunder IoT-sensorer, kan anvendes til at opnå større effektivitet.

Men hvordan kan IoT helt konkret afhjælpe problematikker som står i vejen for bæredygtighed i byggeriet?

IoT i fremtidens byggebranche

Hos Woodsense har vi udviklet en IoT-løsning i form af en fugtmåler sensor som monitorerer mængden af fugt i træ og trækonstruktioner. Sensoren gør det muligt at nedsætte ressourceforbruget i byggebranchen samt at effektivisere arbejdsprocesser i byggeriet.

Den intelligente sensorløsning fra Woodsense monitorerer først og fremmest mængden af fugt i træ og trækonstruktioner. Dertil kommer, at sensoren måler det omkringliggende miljø, herunder luftfugtighed, temperaturer og nedbørsforhold.

Det er en helt essentiel funktion, at sensoren er opmærksom på det omkringliggende miljø og omstændigheder, der kan give anledning til fugtskader og skimmelvækst. Sensorløsningen gør det muligt at reagere på fugtskader, før de opstår, hvilket er med til at nedsætte ressourceforbruget i byggebranchen.

Fugtskader inkluderer:

·      Utætheder i konstruktionen

·      Vandskader, f.eks. i forbindelse med rørbrud

·      Kondensdannelse, særligt i vinterhalvåret

·      Skybrud og stormflod

Eftersom sensorløsningen gør det muligt at udføre løbende fugtmonitorering, kan man i højere grad bevare eksisterende bygninger, hvilket ligeledes er med til at sænke ressourceforbruget.


IoT effektiviserer arbejdsprocesser i byggeriet

Indenfor byggebranchen er der en lang række fordele i at anvende IoT-løsninger som sensorløsningen fra Woodsense.
Den intelligente sensor effektiviserer arbejdsprocessen i forhold til at foretage manuelle målinger – f.eks. i svært tilgængelige konstruktioner.

Når sensoren er monteret, kan man følge målingerne gennem Woodsense-platformen, hvilket muliggør, at man kan monitorere off-site. Hvis sensoren monteres på byggepladsen eller måske allerede fra fabrikken, kan man følge målingerne fra fabrik til byggeplads til færdig konstruktion.

Det er en stor fordel, eftersom det herved bliver muligt dels at beskytte mod fugt, dels at håndtere fugtproblemer hvis de opstår. Er man i stand til tidligt at sætte ind mod potentielle fugtskader eller helt undgå at de opstår, kan man sænke vedligeholdelsesomkostningerne forbundet med anvendelsen af træ som byggemateriale.

Sensoren gør det desuden muligt at udtrække rapporter som kan anvendes til dokumentation i forbindelse med kvalitetskontrol og forsikringssager.

Vil du høre mere om den intelligente løsning til fugtmåling, kan du kontakte os her.

Laura Kellgren

Content Marketer
Læs mere
Kunne også have interesse
Woodsense rejser millionbeløb i investeringsrunde

Woodsense har med ambition om at fremme den grønne omstilling i byggebranchen rejst 2,6 mil. kr. i ny investeringsrunde.
Woodsense selected to participate in sustainability category at MIPIM

Woodsense has been selected for the finals at the Startup Competition in the sustainability-category at the PropTech conference MIPIM.
COWI: Glostrup Neurorehabilitering

April 17, 2022

Woodsense er inddraget i bygningen af det nye neurorehabiliteringshus i Glostrup for monitorere facade elementer og øge tryghed for bygherre og entreprenør.
Sophie Radich: Potentiale i fugtmåling ved større træbyggerier

April 17, 2022

Woodsense tager del i opførelsen af Sophie Radich skolen i Norge med det formål at hente viden og erfaring til fremtidige byggeprojekter.
Woodsense indgår samarbejde med CLT Denmark

Woodsense har indledt et samarbejde med CLT Denmark i forbindelse med dokumentation af CLT’s egenskaber i forhold til at modstå fugt.
Sensorløsning bidrager til at opnå DGNB bæredygtigheds- certificering

Woodsense har modtaget dokumentationsrapport fra Rambøll, som beskriver, hvordan sensorløsningen kan bistå byggeprojekter i at opnå DGNB bæredygtighedscertificering.
Ny feature på Woodsense-platform: Plantegning

Ny opdatering gør det muligt at placere sensorer på plantegning i platformen. Funktionen giver et bedre overblik over, hvor sensorerne er placeret i byggeriet.
Fugtmonitorering afgørende for anvendelse af bæredygtigt byggemateriale

CLT elementer kaldes også massivtræ og er et sammensat træelement med en stabilitet og styrke som ofte sammenlignes med beton - modsat beton, er CLT dog et organisk materiale.
Sensorer fanger unormale udsving ved monitorering

Woodsense fugtsensorer har været i stand til at fange mange forskellige udsving i målinger for forskellige typer byggerier.
Case: Adserballe & Knudsen

For at mindske skader, ønskede Adserballe & Knudsen et øget fokus på deres fugtstrategi, og sensorløsningen fra Woodsense blev derfor inddraget.
Intelligent sensorløsning del af ambitiøst træbyggeri med fokus på bæredygtighed og indeklima

April 17, 2022

Sensorløsningen fra Woodsense er i den blevet inddraget som en integreret del af et af de mest ambitiøse institutionsprojekter til dato.
Udvikling af gateway til tørrekammer

Fugtsensoren kan følge træet overalt på træleverandørens fabriksfaciliteter, hvilket giver en ekstra sikkerhed for de kunder, som modtager træet.
Opdatering af rapport-funktion på platform 

Med rapport-funktionen på platformen kan brugere dele rapporter til andre aktører i byggebranchen og dermed opnå en bedre brugeroplevelse.
Kan man fange fugtskader med vejrdata?

Gennem en kombination af indsamlet data og meteorologiske observationer, er sensoren i stand til at spore fugt og uregelmæssigheder i tide.
IoT som fremtidens metode i byggebranchen

April 17, 2022

Hvordan fremmer man bæredygtigt byggeri? Flere peger mod digitalisering som en effektiv metode til at gøre dansk byggeri mere bæredygtigt.
Demo-udgave af digital platform

April 17, 2022

Det er muligt at afprøve platform med kunstig data. Både dansk og engelsk version af platformen er tilgængelig.
Woodsense udvælges som del af Urbantech Mentoring 2021

Woodsense er blevet udvalgt som én af 15 danske startups til at være en del af Urbantech Mentoring 2021.
Produktverificering fra Teknologisk Institut

Woodsense har modtaget produktverificering af vores fugtsensor fra Teknologisk Institut og kan nu give officiel dokumentation til kunder.
Woodsense modtager støtte fra Realdania’s Innovation til marked

Med støtte fra Realdanias Innovation til marked-kampagne kan Woodsense nu bruge mere tid med kunderne.
Undgå fugtskader i træ: Manuel fugtmåling vs. automatisk fugtmonitorering

Undgå, at træ og trækonstruktioner ødelægges af råd og skimmelvækst ved at måle træfugt med automatisk fugtmonitorering.
Monitorering fra fabrik til våd byggeplads

April 17, 2022

At bygge er nemt, hvis alt går som drømt. Dette sker dog sjældent. For aktørerne i processen er det essentielt at have indsigt i sine byggeelementers kvalitet.
Nødvendig monitorering på bevaringsværdige sommerhuse

April 17, 2022

Dette flere hundrede år gamle sommerhus på Fanø bærer på et allerede fantastisk liv. Familien har ejet det siden Johan Rohde (kunstmaler og møbel- og sølvtøjsdesigner) erhvervede det efter 1. verdenskrig og brugte den høje stue (Malerstuen) som atelier. Huset blev besat af tyskerne under 2. verdenskrig, der fyrede op i Malerstuen og i mange år betød, at loftet var sort af soden. 
Makeover - fra BeResourceful til Woodsense

April 17, 2022

BeResourceful er nu efter de første stærke test cases og salg til prominente aktører i byggebranchen klar til at gøre sit indtog på markedet for kvalitetssikring af træelementer i byggeprocessen. 
Kan overvågning med sensorsystem forlænge levetiden af tagkonstruktioner?

April 17, 2022

"Som byggesagkyndig, der også laver en del vedligeholdelsesplaner, kender jeg udmærket denne problematik." - Morten Mathiasen fra Byggesagkyndig.nu
Nu er der virkelig et behov for digitalisering og bæredygtighed i byggebranchen

April 17, 2022

Coronakrisen rammer hårdt hele vejen rundt, og i ejendomsbranchen ser man desværre også konsekvenserne af stigende renter og økonomisk usikkerhed med udskudte ejendomsprojekter og pressede håndværkervirksomheder til følge. Ingen ved på nuværende tidspunkt, hvor hårdt krisen vil ramme, og hvad konsekvenserne vil blive.
Monitorering til at fremme træ i byggeriet

April 17, 2022

For at nå vores regerings ambitiøse klimamål, så skal vi nedsætte byggebranchens klimaaftryk drastisk, da vores bygninger står for 40% af verdens CO2 udledninger. Ved at sænke forekomsten af fugtskader i træet og dermed gøre det mere fordelagtigt at anvende træ i byggeriet, bidrager Woodsense til at gøre byggebranchen mere bæredygtig.
Opdag utætheder i taget, før skaden sker

April 17, 2022

Vi kan ikke have indsigt i om vores tage er i perfekt stand altid, der er dog visse metoder til at opdage disse utætheder før skaden bliver stor og skaber skimmelsvamp. Læs hvordan i artiklen her.