September 1, 2022

IoT som fremtidens metode i byggebranchen

IoT som fremtidens metode i byggebranchen

I dag er der stor fokus på bæredygtighed og den grønne omstilling – også inden for byggebranchen. Men hvordan fremmer man bæredygtigt byggeri? Flere aktører i branchen peger mod digitalisering som en effektiv metode til at gøre dansk byggeri mere bæredygtigt. Særligt IoT-løsninger med udgangspunkt i dataindsamling og fokus på at digitalisere og effektivisere processer ser ud til at vinde frem. Det tyder derfor på, at IoT vil være en fast del af fremtidens byggebranche.

Denne artikel indeholder:  

- Bæredygtighed og CO2-udledning i byggeriet

- Bæredygtige materialer i byggebranchen

- Øget digitalisering og brug af IoT

- IoT i fremtidens bæredygtige byggeri  

- IoT letter arbejdsbyrden i byggeriet

Bæredygtighed og CO2-udledning i byggeriet

I dag er der stor fokus på bæredygtighed og den grønne omstilling. I den forbindelse har regeringen opsat en række målsætninger for at nedbringe Danmarks samlede CO2-udledning frem mod det langsigtede mål i 2050, hvor Danmark gerne skal være et klimaneutralt samfund. Her nævnes byggeriet som et af de områder, hvor man kan reducere CO2-udledningen, da bygninger i dag står for hele 40 pct. af Danmarks samlede energiforbrug.

En del af byggebranchens CO2-udledning kommer fra bygningernes energiforbrug i forbindelse med opvarmning, ventilation samt belysning og apparater. Men en stor del af CO2-udledningen kommer fra de materialer, vi vælger at bygge vores bygninger med.

Det giver derfor god mening at fokusere på at anvende bæredygtige materialer med et lavt CO2-aftryk.

Bæredygtige materialer i byggebranchen

Vi ved, at træ er et mere bæredygtigt materiale at anvende end f.eks. beton eller stål: For hver 1m3 træ, der anvendes i stedet for tilsvarende mængde beton eller stål, spares atmosfæren for 2 tons CO2.

Det giver derfor god mening at fremme anvendelsen af træ i byggeriet. Men selvom træ er en bedre ressource for klimaet end eksempelvis beton og stål, har mange i branchen fortsat betænkeligheder ved at anvende det som materiale i byggeprojekter.  

Det kan vi blandt andet se i SBIs rapport om anvendelse af træ i byggeriet, som meget tydeligt viser, at der er forbehold mod brugen af træ i forhold til både udførelse og drift.

En stor del af den modstand bunder i udfordringer forbundet med beskyttelse mod- og håndtering af fugt, samt vedligeholdelsesomkostninger forbundet med anvendelsen af træ som byggemateriale.

Har byggebranchen ikke mulighed for at beskytte mod og håndtere fugtproblemer samt minimere vedligeholdelsesomkostningerne ved at anvende træ i byggeriet, er der ikke et lige så stort incitament til at benytte materialet.


Øget digitalisering og brug af IoT

Flere aktører indenfor byggeri og bæredygtighed peger mod digitalisering som en metode til at gøre dansk byggeri mere bæredygtigt. I regeringens 2020-udspil for bæredygtigt byggeri blev der foruden fokus på ressource- og energieffektivitet også lagt vægt på et digitalt understøttet byggeri som vejen til et mere bæredygtigt byggeri.

En del af digitaliseringsbølgen består af IoT, Internet of Things, som tager udgangspunkt i dataindsamling og netop har fokus på at digitalisere processer med henblik på at effektivisere og opnå konkurrencemæssige fordele.

På baggrund af ContechLabs rapport Digitalisering som middel til et bæredygtigt byggeri, anbefales det, at byggebranchen skal se på hvordan teknologi, herunder IoT-sensorer, kan anvendes til at opnå større effektivitet.

Men hvordan kan IoT helt konkret afhjælpe problematikker som står i vejen for bæredygtighed i byggeriet?

Woodsense træfugtsensor

IoT i fremtidens byggebranche

Hos Woodsense har vi udviklet en IoT-løsning i form af en fugtmåler sensor som monitorerer mængden af fugt i træ og trækonstruktioner. Sensoren gør det muligt at nedsætte ressourceforbruget i byggebranchen samt at effektivisere arbejdsprocesser i byggeriet.

Den intelligente sensorløsning fra Woodsense monitorerer først og fremmest mængden af fugt i træ og trækonstruktioner. Dertil kommer, at sensoren måler det omkringliggende miljø, herunder luftfugtighed, temperaturer og nedbørsforhold.

Det er en helt essentiel funktion, at sensoren er opmærksom på det omkringliggende miljø og omstændigheder, der kan give anledning til fugtskader og skimmelvækst. Sensorløsningen gør det muligt at reagere på fugtskader, før de opstår, hvilket er med til at nedsætte ressourceforbruget i byggebranchen.

Fugtskader inkluderer:

·      Utætheder i konstruktionen

·      Vandskader, f.eks. i forbindelse med rørbrud

·      Kondensdannelse, særligt i vinterhalvåret

·      Skybrud og stormflod

Eftersom sensorløsningen gør det muligt at udføre løbende fugtmonitorering, kan man i højere grad bevare eksisterende bygninger, hvilket ligeledes er med til at sænke ressourceforbruget.


IoT effektiviserer arbejdsprocesser i byggeriet

Indenfor byggebranchen er der en lang række fordele i at anvende IoT-løsninger som sensorløsningen fra Woodsense.
Den intelligente sensor effektiviserer arbejdsprocessen i forhold til at foretage manuelle målinger – f.eks. i svært tilgængelige konstruktioner.

Når sensoren er monteret, kan man følge målingerne gennem Woodsense-platformen, hvilket muliggør, at man kan monitorere off-site. Hvis sensoren monteres på byggepladsen eller måske allerede fra fabrikken, kan man følge målingerne fra fabrik til byggeplads til færdig konstruktion.

Det er en stor fordel, eftersom det herved bliver muligt dels at beskytte mod fugt, dels at håndtere fugtproblemer hvis de opstår. Er man i stand til tidligt at sætte ind mod potentielle fugtskader eller helt undgå at de opstår, kan man sænke vedligeholdelsesomkostningerne forbundet med anvendelsen af træ som byggemateriale.

Sensoren gør det desuden muligt at udtrække rapporter som kan anvendes til dokumentation i forbindelse med kvalitetskontrol og forsikringssager.

Vil du høre mere om den intelligente løsning til fugtmåling, kan du kontakte os her.

IoT som fremtidens metode i byggebranchen

Laura Kellgren

Content Marketer

Andre artikler