Monitorer skimmelvækst

Monitorer skimmelvækst

Ifølge Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), vil hver tredje bygning i en vilkårlig periode på 5 år opleve en vandskade, som kan føre til skimmelvækst.

Denne artikel forsøger at forklare hvordan og hvorfor du gerne vil undgå skimmelvækst i din bygning, og hvordan du kan bruge Woodsense fugtmåler til præventivt at monitorere væksten af skimmelsvamp.

Hvad er skimmelsvamp?

Skimmelsvamp refererer til en speciel gruppe af svampe, som lever af at omsætte organisk materiale, og som vi bl.a. kender fra hverdagen i rådne madvarer.

Da bygninger også består af organiske materialer herunder bl.a. træværk, tapet og maling, kan skimmelsvamp, under de rette forhold, vokse og brede sig til hele bygningen.

Optimale forhold for skimmelvækst

Skimmelsvampen trives bedst på overfladen af organiske materiale i fugtige og varme forhold. Skimmelvækst kræver en relativ luftfugtighed på mindst 70%, og det optimale temperaturspænd ligger på mellem 20°C og 30°C, så det er vigtigt at kontrollere luftfugtigheden i bygningen, hvis man vil undgå skimmelvækst.

Væksten går i stå, hvis temperaturen falder under 5°C eller stiger til over 50°C, så skimmelsvampen trives altså hverken i for koldt eller for varmt klima [1].

Skimmelsvamp vokser dermed kun i bygninger, hvis der er fugtigt, eksempelvis i forbindelse med en opfugtning som følge af fugtskader og utætte tage.

Hvorfor er skimmelsvamp farligt?

Skimmelsvampe nedbryder ikke de materialer, som de vokser på, og nedsætter dermed ikke styrken af konstruktionen, de lever på.

Skimmelsvamp kan dog i slemme tilfælde have flere helbredsmæssige konsekvenser for de personer, der lever eller dagligt begår sig i samme miljø som svampen, da forekomsten af skimmel påvirker indeklimaet i en bygning.

Der er overordnet to måder, skimmelsvamp kan påvirke luften på, nemlig når den vokser, og når den tørrer ud (dør):

 1. Når skimmelsvampen vokser, udskiller den biologisk aktive stoffer - såkaldte mykotoksiner samt udsender sporer i luften med formålet at formere sig så langt som muligt. Både sporer og mykotoksiner kan spredes gennem luften og gennem nogle byggematerialer, og er dermed uønsket i både åbne og lukkede dele af konstruktionen [1].
 2. Når skimmelsvampen tører ud og dør, efterlades døde skimmelsvampesporer, som kan hvirvles op i luften og indåndes af brugerne af bygningen og dermed få kontakt med slimhinder og luftveje [2]. Da dette kræver bevægelse er døde skimmelsvampe ikke et problem i lukkede dele af konstruktionen.

Selvom man ikke ved præcist hvor meget skimmelvækst, der kan tillades i en bygning, før det har negative effekter på helbredet, ved man med sikkerhed, at en for stor mængde af skimmelsvamp kan lede til helbredsmæssige gener som irritation af slimhinderne, vejrtrækningsproblemer, hovedpine og koncentrationsbesvær [3].

Desuden har studier også vist, at der er stor forskel på personers følsomhed, og at bl.a. børn er mere følsomme over for skimmelsvamp end voksne [4].

Hvordan opdager man skimmelsvamp?

Der findes mange måder, man kan teste for skimmelsvamp på, hvis man har mistanke om skimmelvækst i bygningen. Disse inkluderer:

 • Enzymtest
 • Aftryksplader
 • DNA-test
 • Materialeprøver og tapeaftryk
 • Luftanalyser
 • Proteintest
 • Destruktiv tilstandsundersøgelse

og består i praksis ofte af en kombination af disse [5]. I slemme tilfælde afsløres skimmelsvampen ved synlig inspektion eller af dets distinkte kraftige tunge lugt.

Det er dog vigtigt at understrege, at skimmelvækst kan forekomme i et bredt omfang uden nødvendigvis at være synligt med det blotte øje [6].

Hvordan undgår man skimmelsvamp?

Hvis man vil undgå skimmelvækst i sin bygning, gælder det om at gøre de klimatiske forhold ugunstige for skimmelsvampen, så skimmelvæksten minimeres.

Forskning viser at der for enhver temperatur findes en såkaldt “kritisk relativ luftfugtighed” hvorom det gælder, at alle værdier under denne er for tørt for skimmelvækst til at være tilstede [7]. Denne værdi er givet ved formlen:

Formel for kritisk relative luftfugtighed ved en given temperatur T
Formel for kritisk relative luftfugtighed ved en given temperatur T [7].

Og kan ses som den grønne graf i Figur 1 nedenfor:

Matematisk model for de overordnede betingelser for skimmelvækst på træmateriale
Figur 1: Matematisk model for de overordnede betingelser for skimmelvækst på træmateriale [7].

Tilsvarende findes der for alle værdier højere end denne kritiske værdi en estimeret tid for, hvor lang tid det pågældende miljø kan tillades, før skimmelvækst forventes opstået. Disse kurver refereres til som “skimmelkurver”.

For at kunne monitorere disse værdier, er det nødvendigt med kontinuerlige målinger af temperatur og luftfugtighed for de kritiske områder i et byggeri, som nemt kan opnås ved installation af sensorer.

Bliv klogere på hvordan du nemt kan installere en fugtmåler i dit byggeri, som kan bruges til præventiv monitorering af skimmelvækst under både på byggeplads og under drift.

Monitorering af skimmelvækst med Woodsense

På Woodsense platformen har vi integreret de såkaldte skimmelkurver udledt fra matematiske modeller fra forskningen på området. Disse bruges bl.a. til at visualisere miljøet for en given sensor og bestemme risikoen for skimmelvækst som ses i Figur 2 nedenfor:

Eksempel på skimmelkurver visualiseret for en sensor på Woodsense platformen
Figur 2: Eksempel på skimmelkurver visualiseret for en sensor på Woodsense platformen

Ydermere benyttes modellerne til at alarmere om kritiske tilstande for sensorens miljø.

Hvordan bekæmper man skimmelsvamp?

Efter skimmelsvampeangreb er konstateret og årsagen er fjernet, skal de angrebne områder renses. Der findes flere afrensningsmetoder, som kan benyttes til forskellige situationer. Disse metoder inkluderer:

 • Nedrivning og bortskaffelse
 • Mekanisk afrensning
 • Tøris afrensning
 • Kemisk afrensning
 • Tågerens
 • Ild
 • Tørdampafrensning

Valget af metoden afhænger af bl.a. af omfanget, placeringen og materialet [8].

Referencer

[1]: BYG-ERFA: Skimmel i bygninger – vækstbetingelser og forebyggelse

[2]: Sundhedsstyrelsen: Helbredsproblemer ved fugt og skimmelsvampe i bygninger

[3]: Kathrine Birkemark Olesen, Centerchef for Indeklima & Bygningsundersøgelser hos Teknologisk Institut

[4]: Molds in floor dust and building-related symptoms among adolescent school children: a problem for boys only?

[5]: Skimmelsvampe - Måling og analyse

[6]: Olsson, Lars. (2020). Moisture safety in CLT construction without weather protection – Case studies, literature review and interviews. E3S Web of Conferences. 172. 10001. 10.1051/e3sconf/202017210001

[7]: Viitanen, H., & Ojanen, T. (2007). Improved model to predict mould growth in building materials. In Proceedings of the 10th Thermal Performance of the Exterior Envelopes of Whole Buildings Conference ASHRAE.

[8]: Byggesagkyndig.nu - Afrensning og rengøring af skimmelsvamp


Hvis du har nogle spørgsmål, så skriv til info@woodsense.dk eller ring på 42838752.