Eksempel på tekst til udbud

Eksempel på tekst til udbud

Flere bygherrer har efterspurgt en tekst, de kan bruge til at inkludere en intelligent løsning, som går skridtet videre end de normale fugtmålere, fugtloggere eller indstiksmålinger.

Hvis du som bygherrer ønsker en løsning, der er nem at sætte op, måler mere end bare træfugt og som uden meget arbejde kan give en risici minimering, så stil disse krav i udbudsmaterialet:

"Der skal installeres trådløse sensorer, der kan monitorere træfugt, luftfugtighed samt temperatur i påsatte område. De skal have en batteritid på mindst 5 år. Fugtmålingerne skal kunne tilgås i real tid på en webbaseret platform, uden en tilsynsførende skal fysisk ud og indhente målingerne. Det er et krav, at løsningen er intelligent og udsender automatiske alarmer ved kritiske niveauer. Derudover skal dataen også inkludere vejrdata for et fuldstændigt sammenligningsgrundlag"

Eller

”Der skal indbygges et retvisende antal fugtmålere/-censorer i alle facadevægge, som kan logges i 10 år fra aflevering og ved samlinger mellem træelementer, skal der være ekstra stor fokus på tæthed og korrekt samling.”