Typiske sensor placeringer

Typiske sensor placeringer

Denne artikel forklarer de forskellige typer af sensorplaceringer, som vi infererer vha. tags og blandt andet baserer  referenceværdier på. For hver placering forklarer vi, hvilke tags der er forbundet med den pågældende placering, referenceværdier og giver nyttig information for den pågældende sensor. 

Bemærk, hvis din sensor er placeret i et færdigt konstruktionselement, er det vigtigt at ændre tags for konstruktionsfasen til "Efter konstruktion", da sensoren ellers vil følge placeringen "Under konstruktion"

Du kan ændre tags ved at klikke på fanen "Tags" på siden for din sensor.

Ventileret kold tagkassette ved ventilationsskakt

Tags

 • Primær element type: Tagkassette
 • Klima: Udendørs/kold side af isolering
 • Ventilation: Ventileret
 • Konstruktionsfase: Efter konstruktion

Referenceværdi

 • Referenceværdi under 10 °C : 20% træfugt
 • Referenceværdi over 10 °C: 17% træfugt

Værdierne er baseret på Tabel 6 i SBI Anvisning 278 for træ i ventilerede tagkonstruktioner.

Typiske grunde til høje træfugt værdier, som overskrider referenceværdier er:

 • En lækage ved eller tæt på sensoren.
 • Fugtopbygning kan forekomme omkring sensoren, hvis der er dårlig ventilation i området på grund af stor afstand fra ventilationsåbninger eller hvis området er i skygge.

Eksempel på sensor placeret i ventileret hulrum ved kold tagkassette

Kold tagkassette ved isolering

Tags

 • Primær element type: Tagkassette
 • Ventilation: Uventileret
 • Konstruktionsfase: Efter konstruktion

Referenceværdi

 • Referenceværdi under 10 °C : 17% træfugt
 • Referenceværdi over 10 °C: 15% træfugt

Værdierne er baseret på Tabel 6 i SBI Anvisning 278 for træ inde i facader.

Typiske grunde til høje træfugt værdier, som overskrider referenceværdier er:

 • En lækage ved eller tæt på sensoren.
 • Dårlig udluftning af fugt kan opstå, når der er mangel på varmeoverførsel, hvilket forhindrer fjernelse af fugt fra indersiden af bygningen. Dette kan tilskrives faktorer som for eksempel for tyk isolering.

Eksempel på sensor placeret i isolering ved ventileret tagkassette
To eksempler på sensorer placeret i isolering ved uventileret tagkassette

Varmt tag

Tags

 • Primær element type: Varmt tag

Referenceværdi

 • Referenceværdi under 10 °C : 30% træfugt
 • Referenceværdi over 10 °C: 30% træfugt

Referenceværdierne er baseret på træfugtniveauer over 30% ikke er muligt i et miljø ved 20 °C, hvis man antaget, at træet kun kan absorbere fugt fra luften. Derfor indikerer træfugt over 30%, at træet har absorberet flydende vand, hvilket kan skyldes en lækage.

Typiske grunde til høje træfugt værdier, som overskrider referenceværdier er:

 • En lækage ved eller tæt på sensoren.
 • Kondens eller en lækage fra en tagrende eller rør.
 • I overgangen fra vinter til sommer kan fugt bevæge sig fra undersiden af tagpappen til bunden af taget, da temperaturforskellen udenfor og inde i taget bliver mindre.

Illustration af sensor placeret i bund af varmt tag.

Ventileret/uudnyttet spærtag

Tags

 • Primær element type: Spærtag
 • Klima: Udendørs/kold side af isolering
 • Ventilation: Ventileret
 • Konstruktionsfase: Efter konstruktion

Referenceværdi

 • Referenceværdi under 10 °C : 20% træfugt
 • Referenceværdi over 10 °C: 17% træfugt

Værdierne er baseret på Tabel 6 i SBI Anvisning 278 for træ i ventilerede tagkonstruktioner.

Typiske grunde til høje træfugt værdier, som overskrider referenceværdier er:

 • En lækage ved eller tæt på sensoren.
 • Vand drypper fra et rør på grund af kondens eller en lækage.
 • Dårlig ventilation omkring sensoren på grund af tilstoppede eller forkert konstruerede tagudhæng eller tagrygge.
 • Sensoren er placeret i skyggen eller hvor der er lidt eller intet sollys. F.eks. er sensorer, der vender mod nord, mere tilbøjelige til at have højere fugtighed på grund af den reducerede mængde sollys, de modtager.
 • Sensoren er placeret i en uventileret "død zone". For eksempel kan hjørner på et tag være en død zone, da ventilation kan være dårlig.

Eksempel på sensor placeret ved et ventileret/uudnyttet tagrum
Eksempel af sensor placeret i koldt skunkrum

Udnyttet/varmt spærtag

Tags

 • Primær element type: Spærtag
 • Klima: Indedørs/varm side af isolering
 • Ventilation: Uventileret
 • Konstruktionsfase: Efter konstruktion

Referenceværdi

 • Referenceværdi under 10 °C : 17% træfugt
 • Referenceværdi over 10 °C: 15% træfugt

Værdierne er baseret på Tabel 6 i SBI Anvisning 278 for træ under varme tagkonstruktioner.

Typiske grunde til høje træfugt værdier, som overskrider referenceværdier er:

 • En lækage ved eller tæt på sensoren.
 • Vand drypper fra et rør på grund af kondens eller en lækage.

Eksempel for sensor placeret i et varmt skunkrum

Inde i ydervægge

Tags

 • Primær element kategori: Ydervægge
 • Ventilation: Uventileret
 • Konstruktionsfase: Efter konstruktion

Referenceværdi

 • Referenceværdi under 10 °C : 17% træfugt
 • Referenceværdi over 10 °C: 15% træfugt

Værdierne er baseret på Tabel 6 i SBI Anvisning 278 for træ inde i facader.

Typiske grunde til høje træfugt værdier, som overskrider referenceværdier er:

 • En lækage ved eller tæt på sensoren.
 • Vand drypper fra et rør på grund af kondens eller en lækage.
 • En lækage ved eller tæt på sensoren.
 • Vand drypper fra et rør på grund af kondens eller en lækage.
 • Vand fra et læk i taget bevæger sig ned gennem væggene.
 • Fugt i indeluften kan kondensere inde i ydervæggen, når varmen overføres til omgivelserne på grund af en defekt eller utæt dampspærre eller utilstrækkelig tætning omkring samlinger.

To sensor placering eksempler for sensor placeret inde i CLT ydervæg
To sensor placering eksempler for sensor placeret inde i skeletkonstrueret ydervæg

Ude på ydervægge (eksponeret for udendørs forhold)

Tags

 • Primær element kategori: Ydervægge
 • Ventilation: Ventileret
 • Konstruktionsfase: Efter konstruktion

Referenceværdi

 • Referenceværdi under 10 °C : 20% træfugt
 • Referenceværdi over 10 °C: 17% træfugt

Værdierne er baseret på Tabel 6 i SBI Anvisning 278 for træ uden på facader.

Typiske grunde til høje træfugt værdier, som overskrider referenceværdier er:

 • Sensorens facadeelement kan naturligt blive vådt under regn.
 • Hvis sensoren er placeret tæt på jorden, kan vand sprøjtes op på facaden fra en hård overflade.
 • Revner eller løst forseglede samlinger i facaden kan tillade vand at trænge igennem og fugte elementer bag facaden.
 • Dårlig ventilation kan føre til ophobning af fugtighed omkring sensoren, hvilket kan forårsage en stigning i den målte fugtighed.

Eksempel på sensor placeret ved facaden på CLT ydervæg
Eksempel på sensor placeret ved facaden på skeletkonstrueret væg

Dæk

Tags

 • Primær element kategori: Dæk
 • Klima: Indendørs/varm side af isolering
 • Ventilation: Uventileret
 • Konstruktionsfase: Efter konstruktion

Referenceværdi

 • Referenceværdi under 10 °C : 17% træfugt
 • Referenceværdi over 10 °C: 15% træfugt

Værdierne er baseret på Tabel 6 i SBI Anvisning 278 for træ inde i facader, som er vurderet til at være det tætteste match.

Typiske grunde til høje træfugt værdier, som overskrider referenceværdier er:

 • En lækage ved eller tæt på sensoren.
 • Hvis dækket er tæt på jorden, kan en defekt eller utæt dampspærre tillade fugt fra jorden at trænge op i bygningens struktur.
 • Hvis dækket er placeret over en kold kælder, kan varmeoverførsel føre til kondens og høj fugtighed.
 • Vand drypper fra et rør på grund af kondens eller en lækage.

To eksempler på sensorer placeret hhv. over og under CLT dæk
To eksempler på sensorer placeret over og ved isolering i skeletkonstrueret dæk

Indervægge

Tags

 • Primær element kategori: Indervægge
 • Klima: Indendørs/varm side af isolering
 • Ventilation: Uventileret
 • Konstruktionsfase: Efter konstruktion

Referenceværdi

 • Referenceværdi over 10 °C: 12% træfugt

Værdierne er baseret på Tabel 6 i SBI Anvisning 278 for træ indendørs. Det er ikke forventet, at der vil være under 10 grader indendørs.

Typiske grunde til høje træfugt værdier, som overskrider referenceværdier er:

 • Vand drypper fra et rør på grund af kondens eller en lækage.
 • Vand fra et læk i taget bevæger sig ned gennem væggene.

Under konstruktion

Tags

 • Konstruktionsfase: Under konstruktion

Referenceværdi

 • Referenceværdi under 10 °C : 20% træfugt
 • Referenceværdi over 10 °C: 20% træfugt

Værdierne er baseret på Tabel 5 i SBI Anvisning 278 for udvendige arbejder - konstruktioner. Denne referenceværdi fokuserer på, at elementet ikke bliver for vådt under konstruktionen. I nogle tilfælde er det tilladt, at elementet overskrider denne grænse. Hvis dette er tilfældet, kan du ignorere eventuelle alarmer eller slå alarmer fra for denne referenceværdi. 

Typiske grunde til høje træfugt værdier, som overskrider referenceværdier er:

 • Konstruktionselementet er blevet vådt under transport.
 • Fugtindtrængning på grund af manglende eller utilstrækkelig afdækning af bygningsdele på bygge

Efter konstruktion

Tags

 • Konstruktionsfase: Efter konstruktion

Referenceværdi

 • Referenceværdi under 10 °C : 20% træfugt
 • Referenceværdi over 10 °C: 17% træfugt

Værdierne er baseret på maksimale værdier Tabel 6 i SBI Anvisning 278. We do not recommend to use the reference values from “After Construction” as it is a default value if no other tags are provided. 

Typiske grunde til høje træfugt værdier, som overskrider referenceværdier er:

 • En lækage ved eller tæt på sensoren.

Default

Tags 

 • Ingen

Referenceværdi

 • Referenceværdi under 10 °C : 50% træfugt
 • Referenceværdi over 10 °C: 50% træfugt

Hvis der ikke er angivet tags, tildeles der en meget høj referenceværdi, da vi ikke kender formålet med sensoren. Det kan f.eks. være til testformål.

Default udendørs ventileret

Tags 

 • Klima: Udendørs/kold side af isolering
 • Ventilation: Ventileret

Referenceværdi

 • Referenceværdi under 10 °C : 20% træfugt
 • Referenceværdi over 10 °C: 17% træfugt

Værdierne er baseret på Tabel 6 i SBI Anvisning 278 for træ uden på facader. Vi anbefaler, at kunderne også angiver tags for primær elementkategori og primær elementtype, da det giver mere præcis information.

Default indendørs uventileret

Tags

 • Klima: Indendørs/varm side af isolering
 • Ventilation: Uventileret

Referenceværdi

 • Referenceværdi under 10 °C : 17% træfugt
 • Referenceværdi over 10 °C: 15% træfugt

Værdierne er baseret på Tabel 6 i SBI Anvisning 278 for træ inde i facader. Vi anbefaler, at kunderne også angiver tags for primær elementkategori og primær elementtype, da det giver mere præcis information.