Platform

Platform

Features på platform

Platformen har fem vigtige faner i menuen som giver brugeren de mest essentielle og værdifulde features.

Du kan selv afprøve platformen - uden betaling.

Sensorer

På denne side kan du se alle sensorer, der er tilkoblet den virksomhed, som du er en del af.

Her får du vist sensor navn, sensor beskrivelse og status for træfugtighed, samt mulighed for at trykke videre ind for at få mere detaljeret viden om sensoren.

Oversigt over sensorer på Woodsense platformen

Sensorværdier

Når du har trykket "Se mere" kommer du ind på de sensor-specifikke sider.

Her bliver du præsenteret for tre vigtige grafer:

Sensorværdier på Woodsense platformen - Træfugt og nedbør
Træfugtighed m. lokalt nedbør.
Sensorværdier på Woodsense platformen - Temperatur og luftfugtighed
Temperatur fra sensor og lokal vejrstation, samt sensorens målte luftfugtighed på overfladen til skimmel detektering.
Sensorværdier på Woodsense platformen - Luftfugtighed indenfor og udenfor
Luftfugtighed fra sensor og lokal luftfugtighed.

Andet

Her er det også muligt at ændre tidsperioden for at se tidligere perioder eller længere perioder på graferne, samt trække råværdierne i CSV format til egne analyser.

Detaljer

Du kan se og ændre placering af fugtmåler, samt indstille trætypen.

Sensor detaljer på Woodsense platformen


Tilføj noter når sensoren rykkes rundt eller andet vigtigt relateret til den måling er opstået.

Sensor noter på Woodsense platformen


Du kan indstille  transmissionsfrekvensen for sensoren, hvis der eksempelvis ønskes hyppigere målinger i udførelsesfasen hver time, efterfulgt af færre målinger, når bygningen er taget i drift.

Billeder

Her kan du uploade billede, hvis det ikke er gjort under opsætning.

Det anbefales at uploade billeder ved opsætning. Læs mere under "Opsætning af sensorer".

Grupper

Sensorer kan grupperes efter behov. Nogle kunder gør det per ejendom, andre per byggesag eller leverance. Sensorer kan også grupperes på element niveau eller lokation i bygningen.

Sensor grupper på Woodsense platformen

Her kan der ses et overblik af gruppens sensorers træfugtighed.

Sammenlign sensor værdier på Woodsense platformen

Grupper kan deles på tværs af kunder.

 • Hvis en entreprenør eksempelvis har købt og bruger sensorerne, tildeles sensorerne den entreprenør.
 • Hvis entreprenøren vil have sensorer påsat varer fra en elementleverandør, kan en gruppe med sensorerne deles med den pågældende leverandør.
 • I mange tilfælde vil entreprenøren også gerne dele adgang til bygherren, så de kan få indsigt i dataen. Her er det muligt at  oprette en separat gruppe til formålet.

Du kan styre dette under fanen "Adgange" under grupper.

Kontroller adgange til dine sensorer på Woodsense platformen

Under "Rapporter" kan du hurtigt generere rapporter med alle sensorerne i gruppen.

Gateways

Her kan du holde øje med, at de nødvendige gateways er oppe.

Notifikationer

Her logges alle alarmer, der sendes.

Modtag notifikationer på Woodsense platformen

Der sendes bl.a alarmer når sensorerne afviger fra normen, såsom når en høj stigning i træfugtighed detekteres, når der er tegn på skimmelvækst, når råd kan opstå, m.m., samt hvis gateway'en eller fugtmåler pludselig stopper med at sende data.

Alarmerne kan herunder "anerkendes", for at sikre at en person har læst alarmen og løst problemet.

Få detaljer om en notifikation på Woodsense platformen

Vi arbejder løbende på at forbedre vores alarmsystem. Indtil det er helt på plads, så skal du skrive til os for at sætte egne valgte alarmer ved grænseværdier, såsom: 

 • Send alarm hvis træfugtighed når over 12%, hvis sensor er sat på CLT element - for at sikre kriterier for levering er overholdt.
 • Send alarm hvis træfugtigheden ikke når ned på 10% inden en måned efter miljøet er lukket til - for at sikre korrekt udtørring.
 • Send alarm når luftfugtigheden kommer over x% i vinterperioden - for at sikre, at beboere lufter ordentligt ud.

De alarmer vi har nu, reagerer når:

 • Træfugtigheden stiger voldsomt.
 • En sensor er i optimale forhold for skimmelvækst.
 • Træfugtigheden stiger i et lukket miljø efter regn for at detektere lækager.
 • Træfugtigheden har været for høj i kritisk lang tid.
 • Sensor eller gateway har mistet forbindelse.

Derudover bliver der eksperimenteret med mange alarmer der bl.a. automatisk klassificerer, hvor sensoren sidder og sender skræddersyet alarmer ud fra sensor lokation, sæson, byggeprincip, m.m. Det er dette der gør vores løsning til den bedste og mest værdifulde, uden brugeren eller vi skal gøre noget manuelt. 

Tag kontakt for at høre mere om dette. 


Rapporter

Rapporterne er essentielle for, at du kan bruge dataen i din dokumentation og kvalitetssikring.

Rapporterne inkluderer:

 • Mulighed for at trække data fra alle de sensorer du har lyst til i den ønskede tidsperiode.
 • Træfugtighed,- temperatur,- og luftfugtighedsdata fra sensoren.
 • Nedbør, luftfugtighed og temperatur fra DMI's tætteste vejrstationer.
 • Max, min og gennemsnitsværdier.
 • Noter og billeder fra sensorer.

Se eksempel på anonymiseret rapport her.

Indstillinger

Her kan du ændre email, kodeord og vælge om du vil modtage alarmer.

Åben API integration

Vi har en åben API, hvorfra der nemt kan trækkes data ind i andre systemer efter behov.

Se dokumentation her.