Projektgrupper

Projektgrupper

Når man arbejder med et stort projekt, giver det ofte mening at dele arbejdet op i separate enheder og uddelegere ansvar for at gøre arbejdet nemmere at styre. Det er det, projektgrupper bruges til.

Eksempel på projektgruppe hierarki. Her består projektet "WS Gardens" af tre bygninger.

En projektgruppe kan bruges til at konstruere et projekthierarki, der passer til den naturlige arbejdsdeling i projektet. Projektgruppen kan opdeles i et antal undergrupper, der hver indeholder sensorer relateret til det givne arbejdsområde (f.eks. en bygning eller sektion) og giver en projektleder mulighed for at give individuel adgang til de personer, der er ansvarlige for det givne område. På denne måde kan projektlederen få det overordnede overblik over projektet, og de ansvarlige for den daglige overvågning kan nøjes med at fokusere på deres egen del af projektet.

Sådan opretter du undergrupper

Man kan enten tilføje en eksisterende gruppe som en undergruppe til en projektgruppe eller oprette en ny tom undergruppe (samme som at oprette en ny gruppe og tilføje den som undergruppe). Begge kan gøres ved at bruge pop-up'en, der findes ved at klikke på ikonerne under "Undergrupper" i en gruppe.

Klik på ikonerne under "Undergrupper" for at tilføje eller administrere undergrupper.

Efter at have klikket på ikonerne vil der blive vist en pop-up, hvor det vil være muligt at tilføje eller oprette en undergruppe. Se hvordan en eksisterende gruppe tilføjes som en undergruppe nedenfor:

Tilføjelse af en eksisterende gruppe som en undergruppe til et projekt.

Fra gruppehierarki-pop-up-vinduet kan hele gruppehierarkiet ses. Herfra er det muligt at skifte mellem de forskellige undergrupper og hurtigt skabe den ønskede projektstruktur.

Tilføj sensorer til undergrupper

Tilføjelse af sensorer til en undergruppe sker på samme måde som normalt. Den eneste forskel er, at for at kunne vælge en sensor til en undergruppe skal sensoren eksistere i forældregruppen. I det følgende eksempel har vi en projektstruktur, der ser ud som følgende:

  • WS Gardens (Projekt)
    • Bygning 1 (Undergruppe 1)
    • Bygning 2 (Undergruppe 2)
    • Bygning 3 (Undergruppe 3)

For at tilføje sensorer til Bygning 1 (Undergruppe 1) skal sensorerne først tilføjes til WS Gardens (Projektgruppe).

Tilføjelse af sensorer til en undergruppe kræver, at sensorerne findes i overgruppen.

Fjernelse af undergrupper

En undergruppe kan fjernes/frigives fra et projekt fra den samme gruppehierarki-pop-up. Se hvordan nedenfor:

Fjernelse af en undergruppe fra en projektgruppe.

Begrænsninger

Følgende begrænsninger eksisterer for projektgrupper:

  • Sensorer tilføjet til en undergruppe skal eksistere i overgruppen.
  • Dybden af en projektgruppe må ikke overstige 4 lag.