Kom godt i gang med Woodsense

Kom godt i gang med Woodsense

Du har nu fået sensorer og adgang til platformen. Her er en kort opsummering af de vigtigste sider du skal kende til og en opsummering af hvad du nu kan forvente. 

Guiden kommer til at indeholde:

 • Links til opsætning
 • Den mest nødvendige information om platformen
 • Den mest nødvendige information om alarmerne
 • Den mest nødvendige information om rapporterne
 • Hvad kan data'en bruges til?

Platformen er der til at give et overblik over sensorernes tilstand. Alarmerne bliver sendt direkte til din mail, så du altid er sikker på at blive informeret, når kritiske forhold opstår. Rapporter udsendes månedligt med opsummering af status, og rapporter kan ligeledes trækkes af dig i dine ønskede intervaller. 


Til opsætning

At komme i gang med løsningen kan gøres på få minutter. Gateway'en skal sættes til strøm, og så fungerer den. Sensorerne skal skrues i med 2 skruer, og derefter registreres den på få klik ved at scanne en QR kode på sensoren, som sender dig til vores system (uden installation af app) og på få klik er den registreret og operationel.


Platformen

Du kan læse i dybden om platformens features her.

Men der kan du få et overbliksbillede af alle sensorerne i din gruppe, eller klikke dig ind og se data fra hver enkelt fugtmåler

Udsnit af Woodsense platformen
Udsnit af sensorværdier på Woodsense platformen

Eller trække rapporter på tværs af sensorer i dine ønskede tidsintervaller med lokalt vejrdata.

Rapport på Woodsense platformen


Alarmer

Fugtalarm sendes direkte til dig på mail, men kan også komme på mobil hvis nødvendigt. 

Der sendes bl.a alarmer når sensorerne afviger fra normen, såsom når en høj stigning i træfugtighed detekteres, når der er tegn på skimmelvækst, når råd kan opstå, m.m., samt hvis gateway'en eller sensoren pludselig stopper med at sende data.

Vi arbejder løbende på at forbedre vores alarmsystem. Indtil det er helt på plads, så skal du skrive til os for at sætte egne valgte alarmer ved grænseværdier, såsom: 

 • Send alarm hvis træfugtighed når over 12%, hvis sensor er sat på CLT element - for at sikre kriterier for levering er overholdt.
 • Send alarm hvis træfugtigheden ikke når ned på 10% inden en måned efter miljøet er lukket til - for at sikre korrekt udtørring.
 • Send alarm når luftfugtigheden kommer over x% i vinterperioden - for at sikre, at beboere lufter ordentligt ud.

De alarmer vi har nu reagerer når:

 • Træfugtigheden stiger voldsomt.
 • En sensor er i optimale forhold for skimmelvækst.
 • Træfugtigheden stiger i et lukket miljø efter regn for at detektere lækager.
 • Træfugtigheden har været for høj i kritisk lang tid.
 • Sensor eller gateway har mistet forbindelse.


Rapporter

Rapporter kombinerer data fra alle dine sensorer med lokalt vejr data, så de nemmere kan sammenlignes. Rapporterne indeholder en liste over alle alarmer sensorerne har sendt, samt alle noter og billeder der hører til de valgte sensorer, så du har al dokumentation samlet et sted til videresendelse eller upload i et andet system.

Eksempel på rapport trukket fra Woodsense platformen


Se et eksempel på en anonymiseret rapport her.

Hvis dit køb indebærer månedlige rapporter, så får du tilsendt et rapport træk for den gældende måned, med tilhørende opsummering med konklusioner fra den data analyse der har foregået hele måneden. 

Opsummerende rapport fra Woodsense platformen


Hvad kan data'en bruges til?

Data'en er kun betydningsfuld ift. den kontekst den er i. Det er derfor vores fokus er på at lave verdens bedste kontekstuelle alarm system for byggerier.

Så hvordan kan data'en bruges for:

Så burde du være godt i gang. Hvis du har nogle udfordringer, så skriv til info@woodsense.dk eller ring på 42838752