Sophie Radich skole

Kruse Smith har valgt at bruge Woodsense trådløs fugtsensor i massetræskonstruktionen for at få viden og erfaring til fremtidige byggeprojekter:

CLT
Entreprenør

Udfordringer

Den førende norske projektudvikler og entreprenør, Kruse Smith, er i øjeblikket ved at bygge en ny 12.000 m2 skole i massetræ til Lillestrøm kommune.

Projektet blev opført uden en komplet overdækning, hvilket er normen i Norge. På trods af, at entreprenører ikke er bekymrede for at bygge uden overdækning, så ved professionelle entreprenører og bygningsejere, at de stadig skal være proaktive med hensyn til fugtstyring.

Entreprenøren havde områder af bygningen, de var mere bekymrede over end andre. Historisk har der været mange problemer med at holde øje med kvaliteten af underleverandørernes arbejde. Det kræver mange ressourcer af hovedentreprenøren, og det er ikke altid muligt at sikre kvaliteten.

Entreprenøren var også blevet udfordret af bygningsejeren om forskellige designvalg i byggeriet, hvor de mente, at fugt kunne være et problem. Det var omkring en bestemt vinduesløsning, et vandret dæk til en altan, der ville blive frilagt under byggeriet og brugen af dampspærre, for at nævne nogle få.

Entreprenøren havde valget mellem enten at bruge al deres tid på at udføre manuelle fugtkontrol med en håndholdt fugtmåler eller erstatte den med en automatisk løsning.

!

Klik på billedet for at se det i fuld størrelse

Løsning

Kruse Smith har valgt at bruge Woodsense trådløs fugtsensor i massetræskonstruktionen for at få viden og erfaring til fremtidige byggeprojekter.

“Vi har placeret sensorerne i udsatte områder, hvor vi vidste, at der var en øget risiko for fugt baseret på bygningens fysik, og at der også kan dannes kondens i konstruktionen.” - Raymon Finstad, byggeleder hos Kruse Smith.

Sensorerne placeres mod kanten af taget for at sikre en ordentlig tagdækning, under vinduer på tage, og på forskellige facader for at overvåge forskellen på facader, der vender mod nord, syd, øst og vest.

“Woodsense-sensorer har været meget lette at håndtere. Det har givet os mere kontrol med byggeriet, og mulighed for at overvåge fugtindholdet i både trækonstruktionen og i hele byggeriet som helhed. Vi har placeret sensorer jævnt fordelt i hele byggeriet og har fået god feedback fra tagdækkere, som oplever en højere følelse af kontrol. Udviklerne er meget tilfredse med, at vi tester produktet, hvilket også har givet os en bedre følelse af kontrol” - Raymond Finstad.

Føler opdagede fejl med tagdækning
Der blev placeret en sensor i tagkonstruktionen for at holde øje med huller i tagpappen. Her fandt sensoren en fejl begået af tagdækkeren, som bygherren fik besked om af den intelligente fugtalarm:

“Skaden der skete var på taget, hvor vi havde valgt at placere en sensor. Der kom vand ind i konstruktionen på grund af, at tagdækkeren ikke havde færdiggjort belægningen, hvilket resulterede i, at fugten steg til mere end 30%, og vi fik derfor en alarm fra sensoren. Da vi åbnede, lykkedes det at reducere fugtniveauet til 22%” - Raymond Finstad.

Raymond Finstad forklarer, at ved at få sensorerne placeret efter skaden, kan de se, at fugtniveauet ikke er stoppet ved 22% og ikke tørrer yderligere ud. Dette giver dem nyttig information om, at de bliver nødt til at tage yderligere skridt for at reducere fugtniveauet yderligere.

Flere sensorer på taget bliver indbygget, så bygherren efterfølgende kan sikre, at det grønne tag, der er lagt ovenpå, holder som forventet, og at afløbet ligeledes fungerer efter hensigten.

“Havde vi ikke haft sensoren placeret, havde vi ikke fundet fugten” - Raymond Finstad.

Havde sensoren ikke fundet skaden på taget, ville det have ført til en langt mere omfattende reparation. Entreprenøren vil derfor anbefale alle tagdækkere at bruge sensorerne i deres egen kvalitetssikring og videresælge den fordel, som sensoren giver bygherren, Daniel Nilstun, byggeleder hos Kruse Smith, forklarer:

“Vi har fået positive tilbagemeldinger fra udviklerne omkring placeringen af sensorerne i byggeriet, fordi vi kan se, at vi har bedre styr på fugten gennem hele byggeriet”

Potentiale i fugtmåling med sensor

Et andet sted på byggepladsen var der placeret en sensor, hvor der blev brugt en presenning til at forhindre vand i at komme ind, mens de afventede ekstra materiale til at dække området. Gennem sensoren har de opdaget, at der er kommet vand ind i byggeriet, hvilket har skabt gennemsigtighed blandt byggeaktører om, hvornår og hvor meget vand områderne har været udsat for.

Window solutions at facade, Sophie Radich, 2021


Havde Kruse Smith involveret Woodsense tidligere i byggeriet, ville de blandt andet også have placeret sensorer ved en vinduesløsning, hvor bygherren havde bekymringer. Vinduesløsningen var skubbet ud fra ydervæggen, og der havde været diskussioner om, hvor kondensvandet kunne forventes. Daniel Nilstun ser også et stort potentiale i sensoren, når det kommer til at bevise diskussioner om bygningsfysik:

“Industrien bygger rigtig meget, selvom vi faktisk har meget lidt viden. Lige siden dampspærrens fremkomst har der været mange udfordringer. Her kan et værktøj som det fra Woodsense være utrolig brugbart udover det værdifulde i at fange potentielle skader gennem ændringer i træets fugtindhold både løbende og efter konstruktionen er taget i brug.”

Med sensorerne er det muligt at måle fugtindholdet i træ, holde øje med særligt udsatte risikoområder og dermed tage en forebyggende tilgang til potentielle skader både på byggepladsen og vedligeholdelse. Derfor anbefales fugtsensoren til aktører i byggebranchen ved dokumentation af korrekt fugtstyring.

!

Klik på billedet for at se det i fuld størrelse

Hør hvad entreprenøren havde at sige

Hør hvad bygherren havde at sige

Hør hvad rådgiveren havde at sige

Kruse Smith

Kruse Smith
Fremhævede bygherrer vi har hjulpet
AriseHealth logoOE logo2020INC logoThe Paak logo
Fremhævede entreprenører vi har hjulpet
AriseHealth logoOE logo2020INC logoThe Paak logoEphicient logo
Fremhævede rådgivere vi har hjulpet
AriseHealth logoOE logo2020INC logoThe Paak logo

Andre cases

Hvordan løsningen kan bruges til at sikre fugtforholdene på et af klodens mest regnfyldte områder

Første CLT Byggeri på Færøerne

Hvordan løsningen kan bruges til at sikre fugtforholdene på et af klodens mest regnfyldte områder

Læs mere
Hvordan sensorer kan bruges til flade tage til at opdage vandlækager tidligt og lokalisere dem for at spare både penge og tid

Nordøstamager skole

Hvordan sensorer kan bruges til flade tage til at opdage vandlækager tidligt og lokalisere dem for at spare både penge og tid

Læs mere

Vil du vide mere?

Kontakt os med enhver forespørgsel, du måtte have. Vi bestræber os på at vende tilbage inden 24 timer for at hjælpe dig bedst muligt.

Tak! Beskeden er sendt. Vi vender hurtigst muligt tilbage!
Der gik noget galt. Prøv venligst igen eller send en mail til info@woodsense.dk