Sophie Radich skole

Kruse Smith har valgt å bruke Woodsense trådløs fuktsensor i massivtrekonstruksjonen for å få kunnskap og erfaring til fremtidige byggeprosjekter:

CLT
Entreprenør

Utfordringer

Den ledende norske prosjektutvikleren og entreprenøren, Kruse Smith, bygger for tiden en ny 12.000 m2 skole i massivtre for Lillestrøm kommune.

Prosjektet ble satt opp eksponert uten stillas, noe som er normen i Norge. Til tross for at entreprenører ikke er bekymret for å bygge uten et komplett områdedekke, vet profesjonelle entreprenører og byggeiere at de fortsatt må være proaktive når det gjelder fukthåndtering.

Entreprenøren hadde områder av bygget de var mer bekymret for enn andre. Historisk har det vært mange problemer med å holde øye med kvaliteten på underleverandørers arbeid. Det krever mye ressurser fra hovedentreprenøren og det er ikke alltid det er mulig å sikre kvaliteten.

Entreprenøren hadde også blitt utfordret av byggherre om ulike designvalg i konstruksjonen der de mente fukt kunne være et problem. Det var rundt en spesifikk vindusløsning, en horisontal treflate i en balkong som skulle eksponeres under byggingen og bruk av dampsperrer, for å nevne noe.

Entreprenøren hadde valget mellom å bruke all tid på manuell fuktkontroll med en håndholdt fuktmåler eller erstatte den med en automatisk løsning.

!

Klikk på bildet for å se det i full størrelse

Løsning

Kruse Smith har valgt å bruke Woodsense trådløs fuktsensor i massivtrekonstruksjonen for å få kunnskap og erfaring til fremtidige byggeprosjekter.

“Vi har plassert sensorene i utsatte områder hvor vi visste at det var økt risiko for fukt ut fra bygningens fysikk og at det også kan dannes kondens i konstruksjonen.” - Raymon Finstad, prosjekt ingeniør at Kruse Smith.

Sensorene plasseres mot kanten av taket for å sikre riktig taktekking, under vinduer på tak, og på ulike fasader for å overvåke forskjellen på fasader som vender mot nord, sør, øst og vest.

“Woodsense sensorer har vært veldig håndterbare. Det har gitt oss mer kontroll med konstruksjonen, og mulighet til å overvåke fuktinnholdet i både tømmerkonstruksjonen og gjennom hele konstruksjonen. Vi har plassert sensorer jevnt gjennom hele konstruksjonen og har fått gode tilbakemeldinger fra taktekkere som opplever en høyere følelse av kontroll. Utviklerne er veldig fornøyde med at vi tester produktet, noe som også har gitt oss en bedre følelse av kontroll” - Raymond Finstad.

Sensor oppdaget feil med taktekking
Det ble plassert en sensor i takkonstruksjonen for å holde øye med hull i takpappen. Her fant sensoren en feil gjort av taktekkeren som utvikleren ble varslet om av den intelligente fuktalarmen:

“Skaden som oppsto var på gesimsen, hvor vi hadde valgt å plassere en sensor. Det kom vann inn i konstruksjonen på grunn av at taktekkeren ikke hadde fullført tildekkingen, noe som førte til at fuktigheten steg til over 30%, og vi fikk følgelig alarm fra sensoren. Da vi åpnet klarte vi å redusere fuktighetsnivået til 22%” - Raymond Finstad.

Raymond Finstad forklarer at ved å ha sensorene plassert etter skaden, kan de se at fuktighetsnivået ikke har stoppet på 22% og ikke tørker ut ytterligere. Dette gir dem nyttig informasjon om at de må ta ytterligere tiltak for å redusere fuktighetsnivået ytterligere.

Det vil nå bli stående flere sensorer på taket, slik at utbygger i etterkant kan sørge for at det grønne taket som legges på toppen holder som forventet, og at sluket likeledes fungerer etter hensikten.

“Hadde vi ikke hatt sensoren plassert, hadde vi ikke funnet fuktigheten” - Raymond Finstad.

Hadde ikke sensoren funnet skaden på taket, ville det ført til en mye mer omfattende reparasjon. Entreprenøren vil derfor anbefale alle taktekkere å bruke sensorene i egen kvalitetssikring og videreselge fordelen som sensoren gir utbygger, forklarer Daniel Nilstun, byggeleder i Kruse Smith:

“Vi har fått positive tilbakemeldinger fra utviklerne på plassering av sensorene i konstruksjonen fordi vi kan se at vi har bedre kontroll på fukten gjennom hele konstruksjonen”

Potensial i fuktmåling med sensor

Et annet sted på byggeplassen ble det plassert en sensor der det ble brukt en presenning for å hindre vann i å komme inn mens de ventet på ekstra materiale for å dekke området. Gjennom sensoren har de oppdaget at vann faktisk har kommet inn i konstruksjonen, noe som har skapt åpenhet blant byggeaktører om når og hvor mye vann områdene har vært utsatt for.

Vindusløsninger ved fasade, Sophie Radich, 2021


Hadde Kruse Smith involvert Woodsense tidligere i byggingen, ville de blant annet også plassert sensorer ved en vindusløsning der utbygger hadde bekymringer. Vindusløsningen var skjøvet ut fra ytterveggen, og det hadde vært diskusjoner om hvor kondensen kunne forventes. Daniel Nilstun ser også et stort potensial i sensoren når det gjelder å bevise diskusjoner om bygningsfysikk:

“Bransjen bygger mye, selv om vi egentlig har veldig lite kunnskap. Helt siden dampsperren kom, har det vært mange utfordringer. Her kan et verktøy som det fra Woodsense være utrolig nyttig i tillegg til det verdifulle i å fange opp potensielle skader gjennom endringer i trefuktighetsinnholdet både kontinuerlig og etter at konstruksjonen er tatt i bruk.”

Med sensorene er det mulig å måle fuktighetsinnholdet i tre, holde øye med spesielt utsatte risikoområder og dermed ha en forebyggende tilnærming til potensielle skader både på byggeplass og vedlikehold. Derfor anbefales fuktsensoren for aktører i byggebransjen ved dokumentering av riktig fukthåndtering.

!

Klikk på bildet for å se det i full størrelse

Hør hva entreprenøren hadde å si

Hør hva byggherren hadde å si

Hør hva rådgiveren hadde å si

Fremhevede byggherre vi har hjulpet
AriseHealth logoOE logo2020INC logoThe Paak logo
Fremhevede entreprenører vi har hjulpet
AriseHealth logoOE logo2020INC logoThe Paak logoEphicient logo
Fremhevede rådgivere vi har hjulpet
AriseHealth logoOE logo2020INC logoThe Paak logo

Andre casestudier

Ved det danske sykehuset, Rigshospitalet, bygges et nytt nevrorehabiliteringssenter som med sine 25.000 m2 skal skape rammene for pleie, behandling og rehabilitering av pasienter med skader på hjerne og ryggmarg.

Glostrup Neurorehabiliteringshus

Ved det danske sykehuset, Rigshospitalet, bygges et nytt nevrorehabiliteringssenter som med sine 25.000 m2 skal skape rammene for pleie, behandling og rehabilitering av pasienter med skader på hjerne og ryggmarg.

Les mer
Sensorer kan brukes til flate tak for å oppdage vannlekkasjer tidlig og lokalisere dem for å spare både penger og tid

Nordøstamager skole

Sensorer kan brukes til flate tak for å oppdage vannlekkasjer tidlig og lokalisere dem for å spare både penger og tid

Les mer

Vil du vite mer?

Send en melding så kommer vi tilbake til deg så raskt som mulig!

Tak! Beskeden er sendt. Vi vender hurtigst muligt tilbage!
Der gik noget galt. Prøv venligst igen eller send en mail til info@woodsense.dk