Glostrup Neurorehabiliteringshus

Ved det danske sykehuset, Rigshospitalet, bygges et nytt nevrorehabiliteringssenter som med sine 25.000 m2 skal skape rammene for pleie, behandling og rehabilitering av pasienter med skader på hjerne og ryggmarg.

Fasadeelementer
Rådgiver

Utfordringer

Inntil konstruksjonen er helt lukket er vann en risikofaktor i alle byggesaker.

Bygget består av betongkonstruksjon, fasadeelementer i tre og flatt tak. COWI var ansvarlig for byggeplassledelsen og entreprenør Juul & Nielsen stod for byggingen.

Fasadeelementene hadde en utfordring med vann som kom fra det flate taket. Noen elementer hadde allerede fått fukt, og byggherren ønsket å sikre at fuktigheten ikke skulle være et problem i fremtiden. Dessuten ønsket de å sikre seg en rask varsling, dersom vann skulle finne veien inn.

For anleggsansvarlig var det vanskelig å gi byggherren forsikring om at alt var i orden, når de ikke kunne gjøre målinger inne i de lukkede elementene til enhver tid.

Lukkede elementer skaper mye bekymring for bygningseiere, fordi det er steder hvor fuktighet kan komme inn og sakte spre seg til å bli et større muggproblem.

!

Klikk på bildet for å se det i full størrelse

Løsning

I byggingen av nevrorehabiliteringssenteret har utbyggeren valgt å bruke Woodsense for å ha en mer proaktiv tilnærming til kvalitetssikring.

“Det startet med at byggefirmaet foreslo å plassere sensoren i treelementene for å øke sikkerheten for utbygger” - Lars Møller, Construction Site Manager, COWI.

COWI bestemte seg for å plassere 50 sensorer i de sårbare områdene av bygningen. Sensorene var plassert i elementene:
- nær taket i toppetasjen for å se etter innkommende vann,
- under vinduer for lekkasjer fra vinduer, og
- i bunnen av elementene for bakkens fuktighetseffekt

Hver uke rapporterte den ansvarlige på byggeplassen til byggherren om trefuktighetsinnholdet i elementene, slik at de kunne se hvordan elementene tørket ut, eller slik at de kunne identifisere økninger i fuktighet og bestemme hvordan de skulle repareres.

Link to anonymised report

Andre steder var sensorene plassert for å følge med på at elementene tørket ned til nødvendige nivåer etter at de hadde vært våte.

Reduserte vedlikeholdskostnader
Etter overleveringen ønsket byggherren å sikre at de ville få data og alarmer for å gjøre vedlikeholdet mer effektivt, noe som førte til at løsningen ble integrert i bygnings styringssystemet.

Med 10 års batterilevetid vil byggherren kunne oppdage skader både i 5 års garantiperioden til entreprenøren og i etterkant hvor skadeansvaret ligger på byggherren.

“I større tømmerkonstruksjoner vil jeg klart anbefale en QA med innebygde sensorer. Det skaper en trygghet for både utbygger og byggefirma at dokumentasjonen er i orden” - Lars Møller, Construction Site Manager, COWI.

Fremtidig samarbeid
COWI-Arkitema ønsker å styrke mulighetene for teknologi og digitalisering som støtter bærekraft i bygg. Ambisjonen er at fremtidige prosjekter skal bruke sensorteknologi for å overvåke fuktighet i trekonstruksjoner:

“Vi ser stor verdi i å eie data fra treprosjekter, og vi ser på tre som et av fremtidens byggematerialer. Vi vil også bruke de innsamlede dataene til fremtidige designoptimaliseringer”

forklarer Marianne Friis, Arkitema, og fortsetter:

“I COWI/Arkitema mener vi at bærekraft, digitalisering og nye teknologier må kombineres for å nå våre ambisiøse klimamål. Det har blitt klart for oss at et samarbeid med Woodsense sin sensorløsning er et skritt i riktig retning for å nå våre mål.”

Woodsense sin fuktighetssensor blir anbefalt og skrevet inn i prosjektmateriale. I tillegg pågår det for tiden et arbeid for å sikre at sensoren skal bistå COWI med å lage et konsept for beskyttelse av trekonstruksjoner i fremtiden. Her skal sensoren være en del av en tjeneste for å øke kvalitetssikringen under bygging og ved etterfølgende evaluering av konstruksjonens ytelse.

!

Klikk på bildet for å se det i full størrelse

Hør hva entreprenøren hadde å si

Hør hva byggherren hadde å si

Hør hva rådgiveren hadde å si

Fremhevede byggherre vi har hjulpet
AriseHealth logoOE logo2020INC logoThe Paak logo
Fremhevede entreprenører vi har hjulpet
AriseHealth logoOE logo2020INC logoThe Paak logoEphicient logo
Fremhevede rådgivere vi har hjulpet
AriseHealth logoOE logo2020INC logoThe Paak logo

Andre casestudier

Kruse Smith har valgt å bruke Woodsense trådløs fuktsensor i massivtrekonstruksjonen for å få kunnskap og erfaring til fremtidige byggeprosjekter:

Sophie Radich skole

Kruse Smith har valgt å bruke Woodsense trådløs fuktsensor i massivtrekonstruksjonen for å få kunnskap og erfaring til fremtidige byggeprosjekter:

Les mer
Sensorer kan brukes til flate tak for å oppdage vannlekkasjer tidlig og lokalisere dem for å spare både penger og tid

Nordøstamager skole

Sensorer kan brukes til flate tak for å oppdage vannlekkasjer tidlig og lokalisere dem for å spare både penger og tid

Les mer

Vil du vite mer?

Send en melding så kommer vi tilbake til deg så raskt som mulig!

Tak! Beskeden er sendt. Vi vender hurtigst muligt tilbage!
Der gik noget galt. Prøv venligst igen eller send en mail til info@woodsense.dk