Byggherre

Hvorfor benytter bygherre vores løsning, og hvordan løser vi deres udfordringer?

Byggherrer
Betroet av byggherrer
Copenhagen municipalityRoskilde municipalityGlostrup municipalityCivicaKirkbi
Plasser sensorer rundt bygningen

Utfordringer som byggherre

Fuktskader er den absolutt største utgiften for byggherrer. Fuktskaden betyr plutselige høye reparasjonskostnader, forsinkelser og klager.

Høye driftskostnader

Plutselige reparasjonskostnader kan være ødeleggende for en driftsavdeling, så det er viktig for enhver byggherre å bygge og renovere med kvalitet, samt bygge overvåking inn i konstruksjonen slik at plutselige reparasjoner kan unngås.

Forsinkelser og tap i byggeprosessen

Ved oppussing og nybygg er det ofte garanti hos entreprenøren, men det anslås at 25 % av skadekostnadene havner hos byggherren uansett – i tillegg til omdømmetap og tidsforsinkelser.Det er også vanskelig å identifisere når i prosessen skaden skjedde, noe som fører til konflikter og dårlig samarbeid.

En investering i et system for å overvåke fuktighet kan lønne seg

Av en kvadratmeterpris på 15.000,- brukes altså 1.125,- til utbedring av fuktskader. I snitt koster Woodsense-løsningen 50 DKK per m2, som kan ta opp 80 % av disse skadene hvis de plasseres riktig.

Hvordan Woodsense løser det

En gjennomsnittlig kostnad for en skade er 800 000 DKK og det anslås at 25 % av det beløpet havner hos byggherren – til tross for forsikring og entreprenørgarantier.

Derfor er den største gevinsten penger spart, men det er flere sekundære positive effekter.

Minimerer reparasjonskostnadene ved å fange opp skaden så snart den oppstår

Systemet vårt brukes til å holde øye med kjente risikoområder. Det kan være lukkede elementer i klimaskjermen, en konstruksjon i massivtre, deteksjon og lokalisering av lekkasjer i flate tak og på utsatte steder i skjelettkonstruksjoner.

Med de automatiske og intelligente alarmene i systemet krever det ikke ekstra ressurser å holde øye med bygningene dine.

Alarmsystemet varsler seg selv når det oppstår problematiske forhold. Systemet forstår hva som er kritisk i forhold til sensorens plassering, tid og vær, sammenlignet med sensorens historikk.

I tillegg er systemet en del av byggets videre drift og kan kobles til CTS-systemet. Byggherrer bruker også systemet som tilleggstilsyn der de selv kan påpeke kritiske forhold til entreprenøren.

Skadekostnader for lokaliserte skader vs ikke lokaliserte

Ved å fange opp skader tidlig, minimeres risikoen for skader og muggsopp som er skadelig for beboere og dyr til driften.

Høyere kvalitet i konstruksjonen

Flere erfarne byggherrer krever i anbudet at det må bygges inn sensorer som en del av fuktstrategien på kritiske steder.

Dette gjør de for å øke fokuset på kvalitet og sikre åpenhet om dette i byggingen, noe som fører til bedre samarbeid og færre tidsforsinkelser.

"Woodsense-sensorene var et naturlig alternativ for å fokusere på KS og øke vår kunnskap om de skjulte konstruksjonene" - Sabina Holstein, Roskilde kommune

Løsningen hjelper også flere byggherrer til å lære mer om sin konstruksjon og å få data om den valgte løsningen er riktig. I flere bærekraftige prosjekter brukes nye metoder og materialer for å bygge, noe som gjør det nødvendig å lære mer om byggemetoden. I tillegg til dette bidrar løsningen også til å oppnå DGNB-kriterier; både i prosessdelen og ekstrapoeng som innovasjonspoeng, DGNB-drift & DGNB-hjerte.

Utvalgte funksjoner

Løsningen vår gjør livet enklere for byggherrer på mange måter, men her har vi fremhevet de viktigste funksjonene.

​​Klikk på lenken nedenfor for å lese mer om alle funksjonene.

Se alle funksjonene

Historier om bygningseiere

Ringparken

Ringparken

Building of CLT monitored with sensors to ensure quality

Les mer
Nordøst Amager school

Nordøst Amager school

How sensors can be used for flat roofs to detect water leakages early and localize them to save both money and time

Les mer