Woodsense sensor on wood

Plantegning guide

Brugere har på vores platform mulighed for at placere deres sensorer på en plantegning, for at skabe et bedre overblik over hvor de er placeret i byggeriet. Følgende guide beskriver hvordan man gør brug af denne funktion.


Upload af plantegning

Før sensorer kan placeres på en given plantegning, skal den uploades til platformen. Dette gøres ved at gå til siden “Plantegninger” fra menuen. 


Hvor man vil blive mødt af følgende billede:


Denne side fungerer som en oversigt over, hvilke plantegninger der eksisterer, og vil derfor liste alle de plantegninger, der er blevet uploadet (eksemplet ovenfor viser en situation, hvor ingen plantegninger endnu er uploadet).


Ved at klikke på knappen “Tilføj en ny plantegning” vises en formular, hvor der skal angives en kort beskrivelse af hvilken plantegning, der er tale om og evt. tilføjes en adresse for at angive, hvor plantegningen befinder sig geografisk. 


Selve plantegningen skal bestå af én enkelt billedfil, som kan vælges fra brugerens computer/mobil og skal være af filformattet jpg, png, bmp eller heic. Hvis plantegningen uploades som pdf, skal plantegning fremkomme på den første side af filen.Efter udfyldelse og indsendelse af formularen vil plantegning nu fremkomme i oversigten under “Plantegninger”.Herfra kan du vælge 2 forskellige metoder til at placere sensorerne på plantegning; flere af gangen eller en fugtmåler af gangen.

Placering af flere sensorer på en gang

Først skal du tilknytte de ønskede sensorer under "Sensorer tilknyttet plantegning".

Sensorerne kan nu hives hen på plantegningen.

Placering af individuel sensor på plantegning

For at placere en sensor på en given plantegning, skal sensoren først tilknyttes den pågældende plantegning. Dette gøres under fanen “Placering” på en sensors side. 


Her ses et overblik over de tilgængelige plantegninger, og sensoren tilknyttes ved blot at klikke på knappen “Tilknyt plantegning”.Når sensoren er blevet tilknyttet en plantegning, vil fanen ændre sig til det følgende billede, hvor plantegning vises i fuld størrelse.I bunden af billedet ses den tilknyttede sensor som en lille pulserende cirkel (hvis der er tilknyttet flere sensorer til plantegningen, vil de også være vist her). Placeringen af sensoren på plantegningen gøres ved at trække sensoren (cirklen) til den rette lokation på billedet og slippe den med musen. Når dette er gjort vil billedet kortvarigt mørkne mens placering gemmes, hvorefter sensoren ses placeret på plantegningen.


Denne fremgangsmåde gentages for alle sensorer, der skal placeres på en plantegning. Endeligt kan det fulde overblik over alle placerede sensorer ses under siden “Plantegninger”, som beskrevet i starten af denne guide.