Bygherre

Hvorfor benytter bygherre vores løsning, og hvordan løser vi deres udfordringer?

Bygherre
Betroet af bygherrer
Copenhagen municipalityRoskilde municipalityGlostrup municipalityCivicaKirkbi
Placer sensorer rundt omkring i bygningen

Udfordringer som bygherre

Fugtskader er den absolut største udgift hos bygherrer. Fugtskaderne betyder pludselige høje udbedringsomkostninger, forsinkelser & klager.

Høje driftsomkostninger

Pludselige udbedringsomkostninger kan være ødelæggende for en driftsafdeling, så det er essentielt for enhver bygherre at bygge og renovere med kvalitet, samt indbygge monitorering i byggeriet så pludselige udbedringer kan undgås.

Forsinkelser og tab i byggeprocessen

I renovering og nybyg er der ofte en garanti hos entreprenøren, men det estimeres at 25% af skadesomkostningerne alligevel ender hos bygherren - foruden det tabte i renomé og tidsforsinkelser.Det er også besværligt at identificere hvornår i processen at skaden opstod, hvilket leder til konflikter og dårligt samarbejde.

En investering i et system til at monitorere fugt kan betale sig

Af en kvadratmeter pris på 15.000 kr bliver 1.125 kr. således brugt til udbedring af fugtskader. I gennemsnit koster Woodsense løsningen 50 kr. per m2, som kan fange 80% af disse skader ved korrekt placering.

Hvordan Woodsense løser det

En gennemsnitlig omkostning til en skade er på 800.000 kr og det estimeres at 25% af det beløb ender hos bygherre - på trods af forsikring og entreprenør garantier.

Derfor er den største gevinst sparede penge, men der er adskillige afledte positive effekter.

Minimerer udgifter til udbedringer i drift ved at fange skader så snart de opstår

Vores system bruges til at holde øje med kendte risikofyldte områder. Det kan være lukkede elementer i klimaskærmen, en konstruktion i massivtræ, detektering og lokalisering af lækager i flade tage og i udsatte steder i skeletkonstruktioner.

Med de automatiske og intelligente alarmer i systemet kræver det ikke ekstra ressourcer at holde øje med dine byggerier.

Alarmsystemet meddeler selv når problematiske forhold opstår. Systemet forstår hvad der er kritisk i forhold til sensorens lokation, tidspunkt og vejr, sammenholdt med sensorens historik.

Desuden indgår systemet i bygningens videre drift og kan tilsluttes CTS systemet. Bygherrer bruger også systemet som et ekstra tilsyn hvor de selv kan påpege kritiske tilstande til entreprenøren.

Skadesomkostninger ved lokaliseret skade vs ikke lokaliseret

Ved at fange skader tidligt minimeres risikoen for skader og skimmelsvamp der er skadeligt for beboer og dyr for driften.

Højere kvalitet i byggeriet

Flere erfarne bygherrer stiller krav i udbuddet om at der skal være sensorer indbygget som en del af fugtstrategien i kritiske steder.

Dette gør de for at højne fokus på kvalitet og sikre transparens om dette i byggeriet, hvilket leder til bedre samarbejde og færre tidsforsinkelser.

Woodsense sensorerne var et naturligt tilvalg for at sætte fokus på KS og øge vores viden om de skjulte konstruktioner” - Sabina Holstein, Roskilde Kommune

Løsningen hjælper også flere bygherre til at blive klogere på deres byggeri og for at få data om den valgte løsning er korrekt. I flere bæredygtige projekter bygges der med nye metoder og materialer, som gør det nødvendigt at lære mere om byggemetoden. Udover dette, så hjælper løsningen også til opnåelse af DGNB kriterier; både i process delen og ekstra point som innovationspoint, DGNB drift & DGNB hjerte.

Fremhævede features

Vores løsning gør livet nemmere for bygherre på mange måder, men her har vi fremhævet de vigtigste features.

Klik på linket nedenfor for at læse mere om alle features.

Se alle features

Bygherre casestudier

Ringparken

Ringparken

Building of CLT monitored with sensors to ensure quality

Read more
Nordøst Amager school

Nordøst Amager school

How sensors can be used for flat roofs to detect water leakages early and localize them to save both money and time

Read more