Glostrup Neurorehabiliteringshus

På Rigshospitalet opføres et nyt neurorehabiliteringscenter, der med sine 25.000 m2 skal skabe rammerne for pleje, behandling og genoptræning af patienter med skader på hjerne og rygmarv.

Facadeelementer
Rådgiver

Udfordringer

Indtil byggeriet er helt lukket, er vand en risikofaktor i alle byggesager.

Bygningen består af en betonkonstruktion, træfacadeelementer og et fladt tag. COWI stod for byggepladsledelsen og entreprenør Juul & Nielsen stod for klimaskærmen.

Facadeelementerne var blevet udfordret af vand, der kom fra det flade tag. Nogle elementer havde allerede modtaget vand, og bygningsejeren ønskede at sikre, at den indbyggede fugt ikke ville være blive et problem i fremtiden. De ønskede også at sikre, at hvis fremtidens vand ville finde vej ind, så ville de finde en måde at finde det hurtigt.

For byggelederen var det svært at give bygningsejeren sikkerhed for, at alt var i orden, når de ikke hele tiden kunne foretage målinger inde i de lukkede elementer.

Lukkede elementer skaber en masse bekymring for bygherre, fordi det er steder, hvor fugt kan trænge ind og langsomt sprede sig til at blive et større skimmelsvamp problem.

!

Klik på billedet for at se det i fuld størrelse

Løsning

I byggeriet af neurorehabiliteringscentret har bygherren besluttet at bruge Woodsense til at tage en mere proaktiv tilgang til kvalitetssikring.

“Det startede med, at byggefirmaet foreslog at placere sensoren i træelementerne for at øge sikkerheden for bygherren” - Lars Møller, Construction Site Manager, COWI.

COWI besluttede at placere 50 sensorer i de sårbare områder af klimaskærmen. Sensorerne var placeret i elementerne:
- tæt på taget på øverste etage for at tjekke for indgående vand,
- under vinduer for lækager fra vinduer, og
- i bunden af elementerne for jordens fugtende effekt

Hver uge rapporterede den ansvarlige byggeplads til bygningsejeren om træfugtindholdet i elementerne, så de kunne se, hvordan elementerne tørrede ud, eller så de kunne identificere stigninger i fugt og beslutte, hvordan de skulle repareres.

Link til anonymiseret rapport

Andre steder var sensorerne også placeret for at følge, at elementerne ville tørre ned til det nødvendige niveau, efter at de var blevet våde.

Reducerede vedligeholdelsesomkostninger
Efter overdragelsen ønskede bygningsejeren at sikre, at de ville få data og alarmer til at gøre deres vedligeholdelse mere effektiv, hvilket førte til, at løsningen blev integreret i bygningsstyringssystemet.

Med 10 års batterilevetid vil bygningsejeren være i stand til at opdage skader i både entreprenørens 5 års garantiperiode og efterfølgende, hvor ansvaret for skader påhviler bygningsejeren.

“I større trækonstruktioner vil jeg klart anbefale en QA med indbyggede sensorer. Det skaber en sikkerhed for både bygherre og byggefirma, at dokumentationen er i orden.” - Lars Møller, Construction Site Manager, COWI.

Fremtidigt samarbejde
COWI-Arkitema ønsker at udfolde mulighederne for teknologi og digitalisering, der understøtter bæredygtighed i byggeriet. Ambitionen er, at fremtidige træprojekter vil bruge sensorteknologi til at overvåge fugt i trækonstruktioner:

“Vi ser stor værdi i at eje data fra træprojekter, og vi ser træ som et af fremtidens byggematerialer. Vi vil også bruge de indsamlede data til fremtidige designoptimeringer”

forklarer Marianne Friis, Arkitema, og fortsætter:

“Hos COWI/Arkitema mener vi, at bæredygtighed, digitalisering og nye teknologier skal kombineres for at nå vores ambitiøse klimamål. Det er blevet klart for os, at et samarbejde med Woodsenses sensorløsning er et skridt i den rigtige retning for at nå vores mål”

Woodsense fugtsensor bliver anbefalet og skrevet ind i udbudsmateriale. Derudover arbejdes der lige nu på, at sensoren skal hjælpe COWI med at skabe et koncept til beskyttelse af trækonstruktioner i fremtiden. Her skal sensoren indgå i en service for at øge kvalitetssikringen under byggeriet og ved efterfølgende evaluering af byggeriets ydeevne.

!

Klik på billedet for at se det i fuld størrelse

Hør hvad entreprenøren havde at sige

Hør hvad bygherren havde at sige

Hør hvad rådgiveren havde at sige

Juul & Nielsen

Juul & Nielsen
Fremhævede bygherrer vi har hjulpet
AriseHealth logoOE logo2020INC logoThe Paak logo
Fremhævede entreprenører vi har hjulpet
AriseHealth logoOE logo2020INC logoThe Paak logoEphicient logo
Fremhævede rådgivere vi har hjulpet
AriseHealth logoOE logo2020INC logoThe Paak logo

Andre cases

Hvordan løsningen kan bruges til at sikre fugtforholdene på et af klodens mest regnfyldte områder

Første CLT Byggeri på Færøerne

Hvordan løsningen kan bruges til at sikre fugtforholdene på et af klodens mest regnfyldte områder

Læs mere
Kruse Smith har valgt at bruge Woodsense trådløs fugtsensor i massetræskonstruktionen for at få viden og erfaring til fremtidige byggeprojekter:

Sophie Radich skole

Kruse Smith har valgt at bruge Woodsense trådløs fugtsensor i massetræskonstruktionen for at få viden og erfaring til fremtidige byggeprojekter:

Læs mere

Vil du vide mere?

Kontakt os med enhver forespørgsel, du måtte have. Vi bestræber os på at vende tilbage inden 24 timer for at hjælpe dig bedst muligt.

Tak! Beskeden er sendt. Vi vender hurtigst muligt tilbage!
Der gik noget galt. Prøv venligst igen eller send en mail til info@woodsense.dk