Post Occupancy Evaluations (PoE)

Post Occupancy Evaluations (PoE)

Platformen fra Woodsense kan også bruges sammen med andre sensorer end træfugtigheds sensoren. 


Det er vores mission at lave monitoreringsløsninger, der hjælper samfundet til at få mere træ i byggeriet. For at det kan ske, er der også andre udfordringer end fugt, der skal klares.

Derfor har vi integreret en masse andre sensorer ind i platformen, så brugeren nemt kan holde øje med data fra andre sensorer også. 


Nogle af de områder der kan skabe hovedpiner for rådgivere, er brandkrav og akustik. Træ, som det lette materiale det er, stopper ikke lyden og derfor skal omhyggelige løsninger designes. Disse løsninger testes ved overlevering og decibel registreres. Dog bliver der ofte ikke fulgt op på, om bygningen egentlig lever op til de krav, når den er i brug.

Derfor kan en akustik sensor være nyttig til at monitorere lydniveauet i bygningen efter ibrugtagning, for at se om løsningerne og designet overholder de lovlige niveauer.

Elsys sound sensor
Elsys Sound sensor


Fugt bekymringer kommer også ofte med vand bekymringer som eksempelvis vand i kælderen, frygt for at nogle af rørene sprækker eller at en vaskemaskine afgiver vand. Disse bekymringer kan komme til livs med en vandlækage-sensor, der straks sender en alarm, når den kommer i kontakt med vand. 

Med sådan en sensor har vi fanget vand i en kælder, efter en vejarbejder borede hul igennem vejen og ned til kælderen.

Sensative Drip sensor
Sensative Drip

Det sidste kritiske punkt ift. monitorering efter ibrugtagning af bygningen er indeklima sensorer på både temperatur, luftfugtighed, VOC & CO2. Med disse sensorer kan en driftsherre nemt sikre et godt indeklima for beboerne, samt selv give beboerne adgang til den nødvendige data, så de bedre selv kan sikre sig et godt indeklima ved at rette på radiatorer, ventilation, udluftning, m.m.


For at opsummere, så er der mange områder, hvor det er vigtigt at monitorere, efter bygningen er taget i brug. 

På det seneste er Post Occupancy Evaluation (PoE) blevet mere normalt at diskutere og forventes bygget ind i fremtidens DGNB manualer. PoE er et term for at holde øje med bygningens faktiske performance efter ibrugtagning med rigtige mennesker, fremfor blindt at stole på simulationer og test ved overførsel af en tom bygning. 

DGNB Hjerte ordning
DGNB Hjerte ordning


Sensor løsninger er det perfekte værktøj til at holde øje med bygningens performance automatisk.