April 17, 2022
Fugtmonitorering afgørende for anvendelse af bæredygtigt byggemateriale

CLT elementer i byggebranchen

CLT
CLT består af flere vinkelrette lag af træ

CLT elementer kaldes også krydslamineret tømmer eller massivtræ, og er et træelement som består af flere vinkelrette lag af træ-brædder. De mange lag er limet sammen, hvilket gør, at man opnår stor styrke, da det er meget dimensionsstabilt og let at håndtere og bearbejde på byggepladsen.

Faktisk er CLT så stabilt et træelement, at dets egenskaber ofte sammenlignes med beton - og netop derfor anvendes de solide træelementer i stor udstrækning i udenlandsk byggeri til at bygge både højt og stort.


Herhjemme er det massive træelement også ved at vinde indpas i byggeriet, men der skal mere fokus på, hvordan vi benytter elementet i branchen, lyder det fra Martin Løvstrup Jensen, Bygningskonstruktør og Master i bygningsfysik fra AAU, Pålsson Arkitekter A/S:


“I Danmark har vi en lang tradition for at anvende træ som byggemateriale. Men vi har længe været udfordret på bygningsfysikken, både pga. skærpede krav til bygningers energiforbrug, effektivitet på byggepladsen, pressede tidsplaner, økonomi samt klimaændringer der medfører øgede nedbørsmængder.
Her er forståelsen og respekten for først og sidstnævnte nok de vigtigste parametre for anvendelse af organiske materialer generelt. For i forhold til betonelementer der er uorganiske, vil længerevarende fugtpåvirkning af organiske materialer normalt have en negativ indflydelse på materialet.”

CLT elementer er stadig tiltagende populære i opførelsen af både beboelses- og erhvervsejendomme, idet træelementets stabilitet og styrke gør, at det kan anvendes i størstedelen af alle bygningsdele, fra konstruktion af etagedæk og vægge til loft og tag.

CLT elementer anvendes også stadigt oftere som bærende konstruktion i både en- og fleretagers byggeri, da CLT har en høj styrke set i forhold til elementets egenvægt. Arbejdet med CLT elementerne er desuden præget af en høj grad præfabrikation som medvirker til en effektiv byggeproces, eftersom det bliver hurtigere at gennemføre eksempelvis montagearbejde.


CLT elementer som attraktivt bæredygtigt byggemateriale

Foruden at være et attraktivt materiale at arbejde med, er der en række fordele i forbindelse med klima og bæredygtighed, som ligeledes gør CLT elementerne til et attraktivt byggemateriale. Det estimeres blandt andet, at træbyggeri vil kunne reducere byggebranchens klimabelastning med ca. 50 pct. sammenlignet med byggematerialer som stål og beton.


“Vi skal begynde at se organiske materialer som CLT-elementer, som et mere bæredygtigt alternativ til fx betonelementer. De organiske materialer kan enten anvendes som en hybrid, hvor træbaserede materialer delvist kan udfylde behovet eller som et direkte alternativ, alt afhængigt af bygningens form og funktion. Men det skal selvfølgelig vurderes ud fra en samlet vurdering af, om der er en fordel i forhold til byggeteknik, bygningsfysik, miljø, økonomi og entreprenørens processer.

Et eksempel kunne være traditionelt etagebyggeri, der normalt er et meget modulpræget byggeri, hvor betonelementer normalt udgør en stor del af bygningsmassen. Her kunne der med fordel for bl.a. det samlede CO2-regnskab, tilføres en markant større andel af træ, ved anvendelse af CLT-elementer.” lyder det fra Martin Løvstrup Jensen.

revner i træ
Organiske materialer er i højere grad udsat for fugtrelaterede problemer som revnedannelse

Træ er et organisk materiale og er derfor i stand til at optage og afgive vand og fugt fra omgivelserne - også fra luften. Den varierende optagelse og afgivelse af fugt kan resultere i en række fugtrelaterede problemer såsom deformationer, skimmel, råd og revnedannelse i træet.

Arbejder man ud fra en dybdegående materialeforståelse og god byggeskik for organiske byggematerialer, kan man dog undgå de udfordringer, der er relateret til organisk materiale:

“Vi skal til at arbejde meget mere med organiske materialer - og her er CLT elementer et godt bud. Organiske materialer har selvfølgelig nogle udfordringer, specielt hvis det håndteres på samme måde som man er vant til ved uorganiske materialer.

Det handler derfor om at have en god materialeforståelse og vide hvordan man bruger det enkelte materiale optimalt i den givne situation,” forklarer Martin Løvstrup Jensen.

Video: Eksempel på CLT byggeri af CLT Denmark, timelapse, 2019.


Fugtmonitorering af CLT elementer

Bliver CLT elementerne produceret, leveret, monteret og driftet hensigtsmæssigt fra fabrik til byggeplads og drift, er det sjældent, at der opstår fugtrelaterede problemer med elementerne. Selvom CLT elementer lyder som et helt fantastisk materiale, skal man dog huske, at elementet er bygget op af træ, som er et organisk materiale, og derfor er følsomt over for blandt andet fugtpåvirkning. Det skal der tages højde for, når der bygges, da man ellers kan risikere fugtskader og revner i CLT elementerne:


“Revnedannelse og huller er et problem da det medfører brud på bygningens tæthedsplan. Dette er specielt udtalt ved traditionel anvendelse af CLT elementer, hvor elementerne og deres stødsamlinger i klimaskærmen danner tæthedsplanet. Stødsamlinger kan blive ganske utætte, da revnerne normalt er mindre, men mange, har stor udbredelse i elementet, og normalt opstår ved elementernes ender, hvor træet optager og afgiver fugt markant hurtigere end den resterende del.

Revnerne opstår som følge af fugt- og temperatur relaterede deformationer, hvor træet udvider sig og trækker sig sammen pga. varierende fugtforhold. Det er derfor vigtigt for bygherren at kende til CLT-elementets fugt-historik, fx via en fugtlogning fra fabrik til montage og frem til aflevering. Er elementerne produceret eller udsat for uacceptable fugtforhold i en længere periode, må der forventes en øget risiko for revner i CLT-elementerne” fortæller Martin Løvstrup Jensen.

clt fugtmonitorering
Fugtmonitorering kan nemt udføres ved opsætning af fugtmåler

Foruden revner, øges risikoen for bl.a. skimmelvækst og råd i CLT-elementer ved øget fugtpåvirkning. Dette betyder ikke, at man skal undlade at anvende det bæredygtige materiale. Det betyder dog, at det er vigtigt at have en ordentlig fugtstrategi på plads, når man anvender træ i sit byggeprojekt.

Martin Løvstrup Jensen peger blandt andet på fugtmonitorering som en vigtig del af strategien, når man arbejder med træmaterialer som CLT elementer:

“Bygherre bør stille skærpede krav til dokumentation fra både rådgiver, entreprenør samt producent af elementerne, i form af skærpet tilsyn og egenkontrol, som bør defineres i byggeriets fugtstrategi.

Dette kunne fx være at rådgiveren udfører skærpet tilsyn, entreprenørens kontrolplan udvides med konkrete kontrolpunkter, og elementproducenten tilpasser og fremlægger sin produktionskontrol. Derved sikres en ordentlig fugtmonitorering og dokumentation af elementerne helt fra produktion og transport til montage og aptering og helt frem til aflevering.”

Video: Eksempel på CLT byggeri af Settle, Finland, 2017.

Laura Kellgren

Content Marketer
Læs mere
Kunne også have interesse
Woodsense rejser millionbeløb i investeringsrunde

Woodsense har med ambition om at fremme den grønne omstilling i byggebranchen rejst 2,6 mil. kr. i ny investeringsrunde.
Woodsense selected to participate in sustainability category at MIPIM

Woodsense has been selected for the finals at the Startup Competition in the sustainability-category at the PropTech conference MIPIM.
COWI: Glostrup Neurorehabilitering

April 17, 2022

Woodsense er inddraget i bygningen af det nye neurorehabiliteringshus i Glostrup for monitorere facade elementer og øge tryghed for bygherre og entreprenør.
Sophie Radich: Potentiale i fugtmåling ved større træbyggerier

April 17, 2022

Woodsense tager del i opførelsen af Sophie Radich skolen i Norge med det formål at hente viden og erfaring til fremtidige byggeprojekter.
Woodsense indgår samarbejde med CLT Denmark

Woodsense har indledt et samarbejde med CLT Denmark i forbindelse med dokumentation af CLT’s egenskaber i forhold til at modstå fugt.
Sensorløsning bidrager til at opnå DGNB bæredygtigheds- certificering

Woodsense har modtaget dokumentationsrapport fra Rambøll, som beskriver, hvordan sensorløsningen kan bistå byggeprojekter i at opnå DGNB bæredygtighedscertificering.
Ny feature på Woodsense-platform: Plantegning

Ny opdatering gør det muligt at placere sensorer på plantegning i platformen. Funktionen giver et bedre overblik over, hvor sensorerne er placeret i byggeriet.
Fugtmonitorering afgørende for anvendelse af bæredygtigt byggemateriale

CLT elementer kaldes også massivtræ og er et sammensat træelement med en stabilitet og styrke som ofte sammenlignes med beton - modsat beton, er CLT dog et organisk materiale.
Sensorer fanger unormale udsving ved monitorering

Woodsense fugtsensorer har været i stand til at fange mange forskellige udsving i målinger for forskellige typer byggerier.
Case: Adserballe & Knudsen

For at mindske skader, ønskede Adserballe & Knudsen et øget fokus på deres fugtstrategi, og sensorløsningen fra Woodsense blev derfor inddraget.
Intelligent sensorløsning del af ambitiøst træbyggeri med fokus på bæredygtighed og indeklima

April 17, 2022

Sensorløsningen fra Woodsense er i den blevet inddraget som en integreret del af et af de mest ambitiøse institutionsprojekter til dato.
Udvikling af gateway til tørrekammer

Fugtsensoren kan følge træet overalt på træleverandørens fabriksfaciliteter, hvilket giver en ekstra sikkerhed for de kunder, som modtager træet.
Opdatering af rapport-funktion på platform 

Med rapport-funktionen på platformen kan brugere dele rapporter til andre aktører i byggebranchen og dermed opnå en bedre brugeroplevelse.
Kan man fange fugtskader med vejrdata?

Gennem en kombination af indsamlet data og meteorologiske observationer, er sensoren i stand til at spore fugt og uregelmæssigheder i tide.
IoT som fremtidens metode i byggebranchen

April 17, 2022

Hvordan fremmer man bæredygtigt byggeri? Flere peger mod digitalisering som en effektiv metode til at gøre dansk byggeri mere bæredygtigt.
Demo-udgave af digital platform

April 17, 2022

Det er muligt at afprøve platform med kunstig data. Både dansk og engelsk version af platformen er tilgængelig.
Woodsense udvælges som del af Urbantech Mentoring 2021

Woodsense er blevet udvalgt som én af 15 danske startups til at være en del af Urbantech Mentoring 2021.
Produktverificering fra Teknologisk Institut

Woodsense har modtaget produktverificering af vores fugtsensor fra Teknologisk Institut og kan nu give officiel dokumentation til kunder.
Woodsense modtager støtte fra Realdania’s Innovation til marked

Med støtte fra Realdanias Innovation til marked-kampagne kan Woodsense nu bruge mere tid med kunderne.
Undgå fugtskader i træ: Manuel fugtmåling vs. automatisk fugtmonitorering

Undgå, at træ og trækonstruktioner ødelægges af råd og skimmelvækst ved at måle træfugt med automatisk fugtmonitorering.
Monitorering fra fabrik til våd byggeplads

April 17, 2022

At bygge er nemt, hvis alt går som drømt. Dette sker dog sjældent. For aktørerne i processen er det essentielt at have indsigt i sine byggeelementers kvalitet.
Nødvendig monitorering på bevaringsværdige sommerhuse

April 17, 2022

Dette flere hundrede år gamle sommerhus på Fanø bærer på et allerede fantastisk liv. Familien har ejet det siden Johan Rohde (kunstmaler og møbel- og sølvtøjsdesigner) erhvervede det efter 1. verdenskrig og brugte den høje stue (Malerstuen) som atelier. Huset blev besat af tyskerne under 2. verdenskrig, der fyrede op i Malerstuen og i mange år betød, at loftet var sort af soden. 
Makeover - fra BeResourceful til Woodsense

April 17, 2022

BeResourceful er nu efter de første stærke test cases og salg til prominente aktører i byggebranchen klar til at gøre sit indtog på markedet for kvalitetssikring af træelementer i byggeprocessen. 
Kan overvågning med sensorsystem forlænge levetiden af tagkonstruktioner?

April 17, 2022

"Som byggesagkyndig, der også laver en del vedligeholdelsesplaner, kender jeg udmærket denne problematik." - Morten Mathiasen fra Byggesagkyndig.nu
Nu er der virkelig et behov for digitalisering og bæredygtighed i byggebranchen

April 17, 2022

Coronakrisen rammer hårdt hele vejen rundt, og i ejendomsbranchen ser man desværre også konsekvenserne af stigende renter og økonomisk usikkerhed med udskudte ejendomsprojekter og pressede håndværkervirksomheder til følge. Ingen ved på nuværende tidspunkt, hvor hårdt krisen vil ramme, og hvad konsekvenserne vil blive.
Monitorering til at fremme træ i byggeriet

April 17, 2022

For at nå vores regerings ambitiøse klimamål, så skal vi nedsætte byggebranchens klimaaftryk drastisk, da vores bygninger står for 40% af verdens CO2 udledninger. Ved at sænke forekomsten af fugtskader i træet og dermed gøre det mere fordelagtigt at anvende træ i byggeriet, bidrager Woodsense til at gøre byggebranchen mere bæredygtig.
Opdag utætheder i taget, før skaden sker

April 17, 2022

Vi kan ikke have indsigt i om vores tage er i perfekt stand altid, der er dog visse metoder til at opdage disse utætheder før skaden bliver stor og skaber skimmelsvamp. Læs hvordan i artiklen her.