Bæredygtighed

Bæredygtighed

Byggematerialer står for 11 % af verdens CO2 udledning. For at verdens regeringer kan nå sine ambitiøse klimamål, skal de rykke hen til mere bæredygtige materialer og mere bæredygtig brug af disse bygningsmaterialer. 

Ved at lave en løsning designet til at afhjælpe bygherrens frygt for at bygge i træ, supporterer vi Træ I Byggeriet’s ambition om at få løftet anvendelsen af træ i byggeriet fra 8 % til 20 % i 2030.

Samtidig hjælper vi med at minimere spild gennem alle de skader, vi fanger med sensorerne. For enhver skade der bliver fanget, desto mindre ekstra materialer skal der produceres for at udbedre skaden. 

Finansielt og miljømæssigt bæredygtigt

Brug af sensorer til at forbedre LCA beregninger.

Ved at fange skader i udsatte områder forlænges gennemsnitslevetiden for materialer. Dog er det ikke noget der går direkte ind og påvirker en LCA beregning. 

Træ får ofte en bedre score i LCA beregninger i beton byggerier. Ifølge en rapport fra BUILD ser 41 % af bygherrer fugt som en barriere for at bygge i træ. Hvis vi kan tage den frygt væk fra bygherrerne og få dem til at bygge i træ i stedet, så kan projektets LCA beregninger forbedres. 

Brug af sensorer i et totaløkonomisk perspektiv.

Det er påvist, at brugen af sensorer til drift af alt fra biler, broer og bygninger er den bedste langsigtede investering. Sjældent passer det dog ind i de kortere budgetter som driftsherrer sidder med.


Ved udførsel

At tage 10 målinger med en sensor hver gang det har regnet under en byggeprocess tager ikke lang tid, men disse sporadiske indstiksmålinger er ikke så brugbare som kontinuerlig automatiske målinger.

Ofte bliver målingerne ikke taget præcis det samme sted. Det bliver gjort på bagkant, så hvis der viser sig at være et problem, så er det ofte for sent. Det kan være, at den udførende ikke kender til præcis ved hvilke grænseværdier, de skal rejse et flag og reagere.

Oven i det bliver der ikke taget målinger efter overlevering af bygningen. Og hvis der gør, så koster det nogle rådgivertimer for udførsel og kørsel til byggeriet. 

I normale kvalitetssikring systemer skal der tages et billede af måleren for at dokumentere udførsel, værdien skal skrives ind i en boks og der skal sættes en placering ind på en plantegning, hvor målingen blev foretaget.


Trådløse sensorer er godt alternativt til manuelle indstiksmålere

På samme tid som det tager at udføre og registrere en manuel indstiks måling kan du sætte vores sensor løsning op. Og så bliver der taget kontinuerlige målinger de næste 10 år - uden at det koster yderlige arbejdstimer.


Drift

For at effektivisere driften bliver mange sensor løsninger løst. Vores fugtmåler kan bruges til bl.a. at holde øje med hvornår et tag skal udskiftes, hvornår en facadeimprægnering skal opfriskes, m.m. På den måde kan bygejer bedre planlægge sin driftsplan og spare penge.

Ved at bygge sensorer ind i alle hulrum og områder hvor fugt kan ophobes, kan store skader undgås. Undersøgelser fra Grohe viser, at huse bliver ramt af vandskader hver 8. år og tal fra Forsikring og Pension viser, at en gennemsnitlig vandskad koster omtrent 100.000 kr. 
Det kræver derfor ikke, at vi fanger mange skader før investeringen af vores løsning betaler sig. 


Brug af sensorer mod klimaforandringer. 

Allerede de sidste par år har vi set, hvordan vejret globalt set forandrer sig. Kystlinjer ændrer sig og gør mange kysthuse udsatte for fugtproblemer. 

De lange tørkeperioder efterfulgt af ekstreme regnskyl udfordrer den tidligere byggeskik. De måder, vi har bygget på historisk set, kommer ikke til at kunne holde til fremtidens vejr. Derfor bliver ERFA blade hele tiden opdateret med ny viden ift. nye omstændigheder. 

Sensorer til at holde øje med bygningens helbred bliver essentielle for at opfange de skader, der kommer til at opstå i fremtiden. Det bliver vigtigt at holde øje med bygningers performance for at finde ud af, hvad der virker og hvad der ikke kan holde til det nye klima.